تجزیه و تحلیل سیستم کتاب فروشی آنلاین پروژه پایانی مهندسی نرم افزار رشته کامپیوتر و IT pdf

پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم کتاب فروشی آنلاین همراه با سناریو و پاورپوینت ارائه استفاده شده به عنوان پروژه پایانی

به صفحه دریافت تجزیه و تحلیل سیستم کتاب فروشی آنلاین پروژه پایانی مهندسی نرم افزار خوش آمدید.

امیدواریم که تجزیه و تحلیل سیستم کتاب فروشی آنلاین پروژه پایانی مهندسی نرم افزار همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات تجزیه و تحلیل سیستم کتاب فروشی آنلاین پروژه پایانی مهندسی نرم افزار را در زیر مشاهده می کنید.

پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم کتاب فروشی آنلاین همراه با سناریو و پاورپوینت ارائه استفاده شده به عنوان پروژه پایانی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 75

حجم فایل: 3.501 مگا بایت

تجزیه و تحلیل سیستم کتاب فروشی آنلاین پروژه مهندسی نرم افزار

محتوای فایل :

 1. کلیه دیاگرام ها و نمودار های UML
 2. فایلپاورپوینت ارائه ppt
 3. نمودار ERD
 4. سناریو

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تجزیه و تحلیل سیستم کتاب فروشی آنلاین پروژه پایانی مهندسی نرم افزار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تجزیه و تحلیل سیستم کتاب فروشی آنلاین پروژه پایانی مهندسی نرم افزار – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تجزیه و تحلیل سیستم کتاب فروشی آنلاین;UML;یوزکیس دیاگرام;نمودار یوزکیس;اکتور دیاگرام;نمودار اکتورها;نمودار کلاس;کلاس دیاگرام;نمودار حالت;نمودار توالی;نمودار همکاری;اکتیویتی دیاگرام;نمودار فعالیت;مهندسی نرم افزار;یو ام ال دیاگرام;نمودارهای UML;نمودارهای یو ام ال;رشنال رز

تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه آزاد رشته کامپیوتر و IT doc

پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه همراه با سناریو کامل

به صفحه دریافت تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه آزاد خوش آمدید.

امیدواریم که تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه آزاد همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه آزاد را در زیر مشاهده می کنید.

پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه همراه با سناریو کامل

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 83

حجم فایل: 743 کیلو بایت

تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه پروژه مهندسی نرم افزار

محتوای فایل :

1- کلیه دیاگرام ها و نمودار های UML

2- سناریو بسیار کامل

  فهرست مطالب :

  فاز اول پروژه

  مقدمه ……………………………………………………………..۵

  پرسش و پاسخ ……………………………………………………٧

  صورت جلسه ……………………………………………………..١٠

  توسعه تابع کیفیت ………………………………………………..١۴

  روابط بین موجودیتها ………………………………………………١۶

  فرهنگ داده ها …………………………………………………..١۷

  توصیف داده ها ……………………………………………………١۹

  نمودار جریان داده ها ……………………………………………..٢١

  مشخصه فرآیند ……………………………………………………٢۵

  نمودار تغییر حالت و مشخصه کنترل ……………………………..۳۰

  فاز دوم پروژه

  طراحی داده های سیستم ……………………………………….٣٤

  طراحی معماری سیستم ………………………………………….٤٠

  طراحی در سطح مولفه ……………………………………………٥۴

  طراحی در سطح کاربر …………………………………………….٦١

  فاز سوم پروژه

  طراحی شی گرا………………………………………………….. ۶۹

  نمودار مورد کاربرد ……………………………………………….. ۶۹

  نمودار فعالیت ……………………………………………………. ۷۰

  نمودار همکاری حسابداری ……………………………………… ۷۲

  نمودار ترتیب انتخاب واحد ………………………………………. ۷۳

  نمودار ترتیب حسابداری ………………………………………….۷۴

  نمودار کلاس ……………………………………………………… ۷۵

  نمودار حالت انتخاب واحد ………………………………………. ۷۶

  نمودار حالت حسابداری …………………………………………. ۷۷

  نمودار مولفه ……………………………………………………… ۷۸

  نمودار توزیع (نصب و راه اندازی) …………………………………. ۷۹

  نمودار همکاری انتخاب واحد …………………………………….. ۷۱

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه آزاد ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه آزاد – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
  تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه;UML;یوزکیس دیاگرام;نمودار یوزکیس;اکتور دیاگرام;نمودار اکتورها;نمودار کلاس;کلاس دیاگرام;نمودار حالت;نمودار توالی;نمودار همکاری;اکتیویتی دیاگرام;نمودار فعالیت;مهندسی نرم افزار;یو ام ال دیاگرام;نمودارهای UML;نمودارهای یو ام ال;رشنال رز

  تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه مواد غذایی پروژه مهندسی نرم افزار رشته کامپیوتر و IT zip

  تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه مواد غذایی بسیار کامل همراه با سناریو کامل با فرمت doc همچنین دیاگرام های CRC و کلیه uml دیاگرام ها و فایل رشنال رز کلیه دیاگرام ها

  به صفحه دریافت تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه مواد غذایی پروژه مهندسی نرم افزار خوش آمدید.

  امیدواریم که تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه مواد غذایی پروژه مهندسی نرم افزار همان چیزی باشد که نیاز دارید.

  قسمتی از متن و توضیحات تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه مواد غذایی پروژه مهندسی نرم افزار را در زیر مشاهده می کنید.

  تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه مواد غذایی بسیار کامل همراه با سناریو کامل با فرمت doc همچنین دیاگرام های CRC و کلیه uml دیاگرام ها و فایل رشنال رز کلیه دیاگرام ها

  فرمت فایل: zip

  تعداد صفحات: 60

  حجم فایل: 170 کیلو بایت

  تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه مواد غذایی (هایپر مارکت)پروژه مهندسی نرم افزار

  محتوای فایل :

  1- سناریو

  2- کلیه دیاگرام ها و نمودار های UML

  3- فایل MDL رشنال رز

  4- نمودارها و دیاگرام هایCRC با فرمت پاورپوینت

  5- پروژه بسیار بسیار کامل

  6- قابلیت ویرایش کلیه فایل های پروژه

    


   از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه مواد غذایی پروژه مهندسی نرم افزار ” نمودید تشکر می کنیم

   هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

   فایل – تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه مواد غذایی پروژه مهندسی نرم افزار – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
   تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه مواد غذایی;UML;یوزکیس دیاگرام;نمودار یوزکیس;اکتور دیاگرام;نمودار اکتورها;نمودار کلاس;کلاس دیاگرام;نمودار حالت;نمودار توالی;نمودار همکاری;اکتیویتی دیاگرام;نمودار فعالیت;مهندسی نرم افزار;یو ام ال دیاگرام;نمودارهای UML;نمودارهای یو ام ال;رشنال رز

   تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی پروژه مهندسی نرم افزار رشته کامپیوتر و IT pdf

   پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی همراه با سناریو کامل

   به صفحه دریافت تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی پروژه مهندسی نرم افزار خوش آمدید.

   امیدواریم که تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی پروژه مهندسی نرم افزار همان چیزی باشد که نیاز دارید.

   قسمتی از متن و توضیحات تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی پروژه مهندسی نرم افزار را در زیر مشاهده می کنید.

   پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی همراه با سناریو کامل

   فرمت فایل: pdf

   تعداد صفحات: 18

   حجم فایل: 751 کیلو بایت

   پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی

   محتوای فایل :

   1- کلیه دیاگرام ها و نمودار های UML

   2- سناریو کامل

     


    از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی پروژه مهندسی نرم افزار ” نمودید تشکر می کنیم

    هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

    فایل – تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی پروژه مهندسی نرم افزار – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
    تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی;UML;یوزکیس دیاگرام;نمودار یوزکیس;اکتور دیاگرام;نمودار اکتورها;نمودار کلاس;کلاس دیاگرام;نمودار حالت;نمودار توالی;نمودار همکاری;اکتیویتی دیاگرام;نمودار فعالیت;مهندسی نرم افزار;یو ام ال دیاگرام;نمودارهای UML;نمودارهای یو ام ال;رشنال رز

    پژوهش رشته کامپیوتر با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم کاریابی رشته کامپیوتر و IT pdf

    پژوهش رشته کامپیوتر با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم کاریابی دارای 110 صفحه بسیار کامل استفاده شده به عنوان پروژه پایانی

    به صفحه دریافت پژوهش رشته کامپیوتر با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم کاریابی خوش آمدید.

    امیدواریم که پژوهش رشته کامپیوتر با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم کاریابی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

    قسمتی از متن و توضیحات پژوهش رشته کامپیوتر با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم کاریابی را در زیر مشاهده می کنید.

    پژوهش رشته کامپیوتر با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم کاریابی دارای 110 صفحه بسیار کامل استفاده شده به عنوان پروژه پایانی

    فرمت فایل: pdf

    تعداد صفحات: 110

    حجم فایل: 5.278 مگا بایت

    پژوهش رشته کامپیوتر با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم کاریابی

    پژوهش رشته کامپیوتر با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم کاریابی

    محتوای فایل :

    1. کلیه دیاگرام ها و نمودار های UML

    2. سناریو کامل

    3. راهنمای تبدیل دیاگرام ها به برنامه

    4. حجم پروژه 110 صفحه

     


    از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پژوهش رشته کامپیوتر با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم کاریابی ” نمودید تشکر می کنیم

    هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

    فایل – پژوهش رشته کامپیوتر با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم کاریابی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
    تجزیه و تحلیل سیستم کاریابی;UML;یوزکیس دیاگرام;نمودار یوزکیس;اکتور دیاگرام;نمودار اکتورها;نمودار کلاس;کلاس دیاگرام;نمودار حالت;نمودار توالی;نمودار همکاری;اکتیویتی دیاگرام;نمودار فعالیت;مهندسی نرم افزار;یو ام ال دیاگرام;نمودارهای UML;نمودارهای یو ام ال;رشنال رز

    تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه پروژه مهندسی نرم افزار رشته کامپیوتر و IT zip

    پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه همراه با سناریو کامل و فایل رشنال رز و پاورپوینت ارائه

    به صفحه دریافت تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه پروژه مهندسی نرم افزار خوش آمدید.

    امیدواریم که تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه پروژه مهندسی نرم افزار همان چیزی باشد که نیاز دارید.

    قسمتی از متن و توضیحات تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه پروژه مهندسی نرم افزار را در زیر مشاهده می کنید.

    پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه همراه با سناریو کامل و فایل رشنال رز و پاورپوینت ارائه

    فرمت فایل: zip

    تعداد صفحات: 130

    حجم فایل: 4.483 مگا بایت

    تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه پروژهمهندسی نرم افزار

    محتوای فایل :

    1) کلیه دیاگرام ها و نمودار های uml

    2) کلیه dmd دیاگرام ها

    3) فایل پاورپوینت ارائه پروژه ppt

    4) سناریو بسیار کامل با فرمت doc

    5) فایل mdl رشنال رز

     


    از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه پروژه مهندسی نرم افزار ” نمودید تشکر می کنیم

    هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

    فایل – تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه پروژه مهندسی نرم افزار – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
    تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه;UML;یوزکیس دیاگرام;نمودار یوزکیس;اکتور دیاگرام;نمودار اکتورها;نمودار کلاس;کلاس دیاگرام;نمودار حالت;نمودار توالی;نمودار همکاری;اکتیویتی دیاگرام;نمودار فعالیت;مهندسی نرم افزار;یو ام ال دیاگرام;نمودارهای UML;نمودارهای یو ام ال;رشنال رز

    تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه پروژه مهندسی نرم افزار رشته کامپیوتر و IT zip

    پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه همراه با سناریو کامل و فایل رشنال رز

    به صفحه دریافت تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه پروژه مهندسی نرم افزار خوش آمدید.

    امیدواریم که تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه پروژه مهندسی نرم افزار همان چیزی باشد که نیاز دارید.

    قسمتی از متن و توضیحات تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه پروژه مهندسی نرم افزار را در زیر مشاهده می کنید.

    پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه همراه با سناریو کامل و فایل رشنال رز

    فرمت فایل: zip

    تعداد صفحات: 83

    حجم فایل: 226 کیلو بایت

    تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه پروژه مهندسی نرم افزار

    محتوای فایل :

    1) کلیه دیاگرام ها و نمودار های UML

    2) فایل MDL رشنال رز

    3) نمودار ERD

    4) سناریو پروژه

    چکیده

    در این پروژه جهت بدست آوردن نیازهای سیستم نرم افزاری ابتدا با کاربران مصاحبه ای انجام گرفته و به تحلیل و بررسی مشکلات و نیازمندی ها پرداخته شده است.به طور کلی سیستم جاری تحلیل شده و نیازمندی ها مشخص شده است، سپس با توجه به نیازمندی ها ، سیستم کامپیوتری تعریف شده است. برای تحلیل سیستم کامپیوتری از نرم افزار Rational Rose استفاده گردیده که از نمودارهای use case، sequence ، collaboration و classبرای تحلیل بهره گرفته شده است.

     


    از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه پروژه مهندسی نرم افزار ” نمودید تشکر می کنیم

    هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

    فایل – تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه پروژه مهندسی نرم افزار – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
    پژوهش مهندسی نرم افزار سیستم داروخانه;UML;یوزکیس دیاگرام;نمودار یوزکیس;اکتور دیاگرام;نمودار اکتورها;نمودار کلاس;کلاس دیاگرام;نمودار حالت;نمودار توالی;نمودار همکاری;اکتیویتی دیاگرام;نمودار فعالیت;مهندسی نرم افزار;پژوهش مهندسی نرم افزار;یو ام ال دیاگرام;نمودارهای UML;نمودارهای یو ام ال;رشنال رز

    پژوهش مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه رشته کامپیوتر و IT pdf

    پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه همراه با سناریو کامل و فایل رشنال رز

    به صفحه دریافت پژوهش مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه خوش آمدید.

    امیدواریم که پژوهش مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه همان چیزی باشد که نیاز دارید.

    قسمتی از متن و توضیحات پژوهش مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه را در زیر مشاهده می کنید.

    پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه همراه با سناریو کامل و فایل رشنال رز

    فرمت فایل: pdf

    تعداد صفحات: 124

    حجم فایل: 15.374 مگا بایت

    پژوهش مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه

    محتوای فایل :

    1) کلیه دیاگرام ها و نمودار های uml

    2) کلیه dfd دیاگرام ها

    3) نمودار ERD

    4) سناریو

    5) فایل mdl رشنال رز

     


    از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پژوهش مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ” نمودید تشکر می کنیم

    هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

    فایل – پژوهش مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
    پژوهش مهندسی نرم افزار سیستم داروخانه;UML;یوزکیس دیاگرام;نمودار یوزکیس;اکتور دیاگرام;نمودار اکتورها;نمودار کلاس;کلاس دیاگرام;نمودار حالت;نمودار توالی;نمودار همکاری;اکتیویتی دیاگرام;نمودار فعالیت;مهندسی نرم افزار;پژوهش مهندسی نرم افزار;یو ام ال دیاگرام;نمودارهای UML;نمودارهای یو ام ال;رشنال رز

    مقاله بررسی UML و كاربرد آن رشته فنی و مهندسی doc

    مقاله بررسی UML و كاربرد آن در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

    به صفحه دریافت مقاله بررسی UML و كاربرد آن خوش آمدید.

    امیدواریم که مقاله بررسی UML و كاربرد آن همان چیزی باشد که نیاز دارید.

    قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی UML و كاربرد آن را در زیر مشاهده می کنید.

    مقاله بررسی UML و كاربرد آن در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

    فرمت فایل: doc

    تعداد صفحات: 40

    حجم فایل: 28 کیلو بایت

    مقاله بررسی UML و كاربرد آن در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

    فهرست
    چکیده
    مقدمه
    دیاگرام uml
    دیاگرامهای کلاس
    تعریف
    عناصرهای دیاگرام کلاس
    دیاگرامهای توالی
    عناصر دیاگرامهای توالی

    گراف کلاس

    نمایش دیاگرام کلاس به گراف کلاس و قبود چندتایی
    قبود چندتایی
    قید کلی
    قید عدم وجود
    نمایش دیاگرامهای توالی توسط گرامرهای گراف‌گونه
    پیامهای بین دو شیء موجود:
    پیامهایی که یک شیء جدید را ایجاد می‌کنند:
    پیامهای که باعث از بین رفتن یک شیء می‌گردند
    آنالیز سازگاری بین ندیاگرامهای کلاس و توالی
    چک وجود
    چک آشکاری
    چک چند‌تایی
    الگوریتمهای چک سازگاری
    چک وجود و چک آشکاری
    الگروریتم چک چند‌تایی
    چک قانون با قیود کلی
    چک قوانین با قیود عدم وجود
    چکیده
    مقدمه
    بررسی معیار کامل بود و سازگاری
    دیاگرامهای حالت UML
    آنالیز ایستا
    حالتها و انتقالها
    گاردها
    انتقالهای ترکیبی
    آنالیز دسترسی
    تبدیل گراف
    قوانین
    قانون در روش Double Pushowt
    قوانین در روش Single Pushout
    قانون معکوس
    کاربرد قانون
    کاربرد شرایط
    گرامر گراف گونه
    مقدمه ای بر مفاهیم گرافهای نوع ویژگی
    گرافها
    مورفیزم

    چكیده:

    در مدلسازی شیئ‌گرای نرم افزار با استفاده ازUML چهره‌هایی مختلف یك سیستم با استفاده از دیاگرامهای مختلف نمایش داده می‌شوند. ساختار پایدار سیستم از طریق دیاگرامهای كلاس واكنش بین قطعات مختلف مدل از طریق دیاگرام‌های كنش مثل دیاگرام‌های توالی و دیاگرانم‌های همكاری نمایش داده می‌شود. بنابراین یك مدل كامل شامل چندین دیاگرام از انواع مختلف می‌باشد. بنابراین سازگاری بین دیاگرامهای مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است.

    در این مقاله آنالیز سازگاری بین دیاگرامهای گلاس و توالی با استفاده از گرافهای نوع ویژگی و تبدیلات آنها شرح داده شده است. اگر بخواهیم به طور صریح بگوییم دیاگرامهای كلاس به گرافهای نوع ویژگی كه به آنها گرافهای كلاس می‌گوییم تبدیل می‌گردند.همچنین چند‌تایی‌ها به قیودی تبدیل می‌گردند كه به آنها قیود چند‌تایی می‌گوییم. دیاگرامهای توالی توسط یك گرامر گراف‌گونه نمایش داده می‌شوند كه به آنها گرامرهای گراف‌گونه كنش می‌گویم.

    آنالیز سازگاری شامل موارد “ وجودی” ، “ آشكاری” و “ چند تایی” می‌گردد برای آنالیز سازگاری از تكنیكهای جبری موجود، برای گرامرهای گراف‌گونه استفاده شده است.

    1­ـ ممقدمه

    برای ایجاد یك سیستم جدید واعمال تغییرات در یك سیستم موجود در ابتدا باید كاركرد آن سیستم تعیین گردد. درحقیقت ساختار ایستا و پویای سیستم باید كاملاً مشخص و مدلسازی گردد. بنابراین واجب است، عناصری برای نمایش ساختار داخلی، رفتار سیستم و كنش بین قطعات مختلف آن در نظر گرفته ‌شوند. در صورتی كه از یك متد شیئ‌گرا استفاده كنیم، در آنصورت UML برای نمایش و مدلسازی سیستم و قطعات آن انتخاب مناسبی است. UML چند نوع مختلف دیاگرام را كه هر كدام سیستم را از زاویه‌ای خاص نمایش می‌دهند،. تعریف می‌كند. هر دیاگرام یا ساختار ایستای سیستم، یا رفتار داخلی آن و یا كنش بین قطعات مختلف را نمایش می‌دهد. بنابراین مدل كامل سیستم شامل چندین دیاگرام از انواع مختلف می‌باشد. علاوه براینكه دیاگرامها از نظر املایی باید درست باشد و همچنین هر یك به تنهای سازگار باشند، دیاگرامهایی كه از یك نوع نیستند، نیز باید با هم سازگار باشند. برای آنالیز سازگاری دیاگرامهای كلاس و توالی از گرافهای نوع ویژگی و تبدیلات آنها استفاده شده است.

    برای درك بهتر راه حل ارائه شده در بخش بعد، ابتدا دیاگرام‌های كلاس و توالی و ویژگیهایی كه باید بررسی گردند، مورد مطالعه قرار می گیرند.

    دیاگرامهای UML

    UML یك زبان مدلسازی یكپارچه می باشد ،‌كه برای مدلسازی انواع سیستم های نرم افزاری مبتنی بر متدولوژی شیئی گرا در نظر گرفته شده است . این زبان برای تشریح ، نمایش ،‌ساخت و X مستند سازی سیستم های نرم افزاری مورد استفاده قرار می گیرد. نسخه1-1 UML در نوامبر 1997 توسطOMG مورد قبول واقع شده است و نسخه 3-1 آن از مارس 1999در دسترس می‌باشد. به خاطر استفاده فراوان این زبان در صنعت و تحقیقات این زبان بصورت استاندارد در آمده است.

    1-2- دیاگرامهای كلاس

    1-1-2- تعریف

    دیاگرامهای كلاس ساختار ایستای سیستم را نمایش می‌دهند، یعنی عناصر موجود در سیستم، ساختار داخلی آنها و ارتباط آنها با سایر عناصر سیستم را مشخص می كنند. عناصر سیستم بصورت كلاس در دیاگرام كلاس نمایش داده می‌شوند.

    چند نوع مارتباط ایستا بین كلاسها وجود دارد یعنی تناظر، مجتمع، تركیب، وابستگی و تعمیم .

    مفهوم بسته‌ها در UML یك مكانیزم درختی برای گروهبندی كلاسها، به دست می‌دهد. ساختار داخلی كلاسها با لیستهایی از متدها و ویژگیها نمایش داده می‌شود. جزئیات بیشتر عناصر مدل در بخش بعد تشریح شده اند. وابسته به سطح مجرد سازی و پیچیدگی سیستم ، عناصر كمتر و یا بیشتری مورد بررسی قرار می گیرند.

    2-1-2 عناصر دیاگرامهای كلاس

    یك كلاس یك شرح برای مجموعة اشیائی است ،‌كه دارای یك ساختار ، رفتار ، ارتباطها و معنی می باشند. هر كلاس دارای یك نام می باشد و می تواند متعلق به یك بسته باشد.

    اشیائی كه از یك كلاس هستند دارای یك لیست ویژگیها و یك لیست متدهای یكسان می‌باشند،اماL1 مقادیر ویژگیها ممكن است متفاوت باشند. یك دیاگرام كلاس می‌تواند دارای اشیایی باشد، كه نمونه‌هایی از كلاسها می‌باشند. شكل معمول تعریف یك ویژگی بصورت زیر می‌باشد.
    Visibility name : type ?? expression

    نوع ویژگی (type- expression) توسط UML تعریف نمی‌شود و این مقدار وابسته به زبان می‌باشد در حقیقت نوع متغیر، برای زبانی است، كه در نهایت كلاس مورد نظر در آن ایجاد و پیاده‌سازی خواهد شد. ممكن است كلاسهای موجود در دیاگرام كلاس به عنوان نوع متغیر برای ویژگیها مورد استفاده قرار گیرند. این زمانی است كه یك ویژگی یك مرجع برای یك شیء از آن كلاس نگهداری می‌كند. آشكاری ویژگیها شامل یكی از موارد protecded(#) public(+) و prirate(-) می‌باشد. ویژگیهای عمونی (public) برای سایر كلاسها قابل دسترس هستند،ویژگیهای محافظت شده تنها برای اشیاء همان كلاس و یا زیركلاسهای آن قابل دسترس می‌باشند و ویژگیهای خصوصی(( prirate تنها برای خود شیء قابل دسترس می‌باشند. سایر جزئیات مثل مقادیر اولیه، چند تایی و رشته‌های مربوط به ویژگی ها ،‌ همگی اختیاری هستند.

    یك متد در UMLتوسط یك رشته كه به شكل زیر می‌باشد تعریف می‌گردد.

    Visitility name (parameter
    Visibility name (parameter – list): return-type-expression

    لیست پارامترهای هر متد شامل یكسری پارامتر می‌باشد كه همگی دارای فرمتی به شكل زیر هستند.
    Name: type-expression

    آشكاری متدها همانند ویژگیها مورد بررسی قرار می‌گیرد. متدی كه یك عملیات را محقق می‌سازد دارای همان خصوصیات عملیات می‌باشد و البته دارای یك بدنه پیاده‌سازی می‌باشد كه عملیات را پیاده‌سازی می‌كند.

    كلاسها بصورت درختی توسط بسته‌ها ؟؟سازماندهی می‌گردند.

    هر كلاس حداكثر به یك بسته تعلق دارد و بسته به نوع آشكاری آن قابل دستیابی از طرف سایر بسته‌ها می‌باشد.

    ساختاری بین كلاسها از طریق روابط تناظر و تعمیم نشان داده می‌شود. یك كمان بیانگر ارتباط ساختاری یك شیء از كلاس مبدأ با یك شیء از كلاس مقصد می‌باشد. یك رابطه تناظر دو طرفه كه بصورت یك خط نشان می‌دهد. این ارتباط ساختاری به ایت معنی است كه شیء مبدأ به راحتی به شیء مقصد دسترسی پیدا می‌كند دلیل این امر آن است كه شیء مبدأ یك مرجع به شیء مقصد را در خود نگهداری می‌كند. رابط تناظر معمولاً بایزی می‌باشند اما می‌توان روابط تناظر چند‌گانه را نیز داست. روابط چند‌گانه در این مقاله بررسی نمی‌گردند.

    از طرفی بصورت تئوری امكان وجود چند رابطه تناظر بین دو كلاس وجود دارد. اما در برخی موارد این مسأله تمكن است نیك دیاگرام ناسازگار ختم گردد.

    روابط تجمع و تركیت انواع خاصی از ناظر هستند كه رابطه “بخشی از” را نمایش می‌دهند. باری نمایش این روابط انتقال خط واصل بین د ركلاس یك لوزی قرار داده نمی‌شود كه در رابطه تركیب این لوزی توپر و در رابطه تجمع این لوزی تو خالی می‌باشد. رابطه تجمع به طور كلی رابطه كل و جزء را نمایش می‌دهد.

    یك رابطه تركیب یك رابطه قوی‌تر نسبت به تجمع می‌باشد و به این معنی است، كه جزء در نظر گرفته برای تركیب تنها برای تركیب می‌باشد و نمی‌تواند جزء شیء دیگری باشد. این بدان معنی است، كه تمام اجزای یك تركیب هنگام از بین رفتن تركیب از بین می‌روند.

    یك رابطه تعمیم بین دوكلاس برای نمایش ارث بری كلاس فرزند از كلاس پدر می‌باشد. تمام ویژگیها و عملیات كلاس پدر به كلاس فرزند به ارث می‌رسد. از طرفی كلاس فرزند ، خود می تواند عملیات و ویژگیهای خود را داشته باشد. رابطه تعمیم امكان جایگزینی را محقق می‌سازد. یعنی در جایی كه یك نمونه از كلاس پدر مورد نیاز است، می‌تواند یك نمونه از كلاس فرزند مورد استفاده قرار بگیرد. اما عكس این عمل ممكن نیست، یعنی یك نمونه از كلاس پدر نمی‌تواند جایگزین یك نمونه از كلاس فرزند گردد. در روابط تعمیم حلقه ممكن نیست این در حالی است، كه حلقه برای روابط تناظر مجاز می‌باشد.

    uml امكان ارث‌بری یگانه و چند گانه را ممكن ساخته است. در طول این مقاله تنها ارث‌بری یگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما ارث‌بری چندگانه مشكلی برای چك سازگاری نیست.

    uml رابطه تناظر را همراه با دو انتهای آن در نظر می‌گیرد. بنابراین امكان اضافه كردن ویژگیهای مربوط به دو انتهای یك رابطه تناظر در نظر گرفته شده است.

    با افزودن یك Rolename به یك سمت رابطه، اشیاء كلاس آن سمت یك نام بدست می‌آورند، كه توسط اشیاء كلاس سمت دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    چندتایی درنظر گرفته شده برای هر ارتباط تعداد اشیائی را كه توسط آن رابطه با شیء مورد نظر در ارتباط هستند، تعیین می‌كند.

    چند‌تایی یك بازه از اعداد غیر منفی است كه بصورت (حد بالا…حد پایین) می‌باشد. حد پایین صفر به این معنی است كه شیء نیازی به یك مرجع ندارد. از طرف دیگر حد پایین 1 وجود شیء متناظر را قطعی می‌كند، یعنی حداقل یك مرجع برای شیء متناظر باید وجود داشته باشد. جدول(x) مقادیر ممكن باری بازة چند‌تایی را نمایش می‌دهد.

    ممكن است دیاگرام كلاس با توجه به چند تایی ها منجر به یك دیاگرام شیء تهی گردد و یا ناسازگاری بوجود آید. آشكاری یك رابطه تناظر می‌تواند محدود گردد. این كار با استفاده از كلمات كلیدی protected (#) Public (+) و یا private (-) صورت می‌گیرد. این كلمات كلیدی دسترسی و استفاده از rolename ها را محدود می‌سازند. مفهوم این كلمات كلیدی همانند آن چیزی است، كه برای ویژگیها گفته شده است . شكل(X) یك دیاگرام كلاس همراه با رابطه‌های تناظر یكطرفته و دو طرفه، تجمع و تعمیم می‌باشد.

    4-4 الگوریتمهای چك سازگاری

    ایده اصلی در این الگوریتمها به این شكل است، كه تمام گرافهای ایجاد شده توسط گرامر گراف‌گونه باید در قیود چند‌تایی صدق كنند و با گراف كلاس سازگار باشند. الگوریتم اصلی قوانین مطرح شده در شرط كنترلی را یكی یكی در نظر گرفته و الگوریتمهای مربوط به چك وجود، چك آشكاری و چك چند‌تایی را اجرا می‌كند.

    دراینجا دو الگوریتم ارائه شده است الگوریتم اول مربوط به چك وجود و آشكاری می‌باشد وم الگوریتم دوم برای چك چند‌تایی در نظر گرفته شده است

    پس از اینكه هر دو الگوریتم برای یك قانون اجرا شدند، آن قانون روی گراف فعلی اجرا می‌گردد. گراف فعلی برای اولین قانون همان گراف شروع می‌باشد.

    در صورتی كه الگوریتم چك وجود و آشكاری با خطا و مواجه شود، در آنصورت آن قانون برروی گراف فعلی قابل اجرا نمی‌باشد.

    الگوریتم با گراف شروع، آغاز می‌گردد. دراین مرحله وجود نقشها و كلاسها به همراه ارتباط آنها و چندتایی ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. به دلیل اینكه ما از دیاگرامهای كامل استفاده می‌كنیم، بنابراین گراف شرومع خالی و یا دارای ندهای مستقل می‌باشد.

    ندهای مستقل ندهای هستند كه هیچ ومابستگی چند‌تایی به یكدیگر نداترند.الگوریتم 5-4-1 چك وجود و چك آشكاری

    این الگوریتم یك قانون از گرامر‌گراف گونه و گراف كلاس را مورد استفاده قرارمی‌دهد. قوانین درگرامر‌گراف‌گونه بصورت L ® R نمایش داده می شوند، كه L وR هر دو گراف هستند. این الگوریتم بر اساس وجود مورفیزم‌هایی بین گرافهای LوR و گراف كلاس (CG) می باشد.در حقیقت باید مومرفیزم‌هایCG R®CG ® L وجود داشته باشند و البته این مورفیزمها باید كامل باشند.

    قسمت اصلی این الگوریتم بر اساس جزئیات ویژگیهای موجود درمورفیزم می‌باشد. نوع ویژگیها ، نام كلاسها، نقشها و مجموعه‌های ویژگیها وعملیات بصورت صریح تعریف شده اند و در مورفیزم مورد استفاده قرار می‌گیرند. تنها مشكلی كه در این بخش موجود دارد، چك آشكاری است. چك وجود از طریق مورفیزم به راحتی قابل دستیابی است، ولی چك آشكاری با توجه به وجود بسته‌ها ، نقشها، ویژگیها و عملیات بصورت فرمال امكان پذیر نیست و در این مقاله ارائه نشده است . شكل (1-5) یك چك وجود ناموفق را نشان می‌دهد. در این شكل قسمت سمت راست قانون( R ) با گراف كلاس دارای مورفیزم نیست .

    5-4-2 الگروریتم چك چند‌تایی

    این الگوریتم از یك قانون، مجموعه قیود چندتایی و گراف فعلی استفاده می‌كند. این الگوریتم از دو الگوریتم كه وابسته به نوع قید چند‌تایی می‌باشند، استفاده می‌كند. هر قانون باید با تمامی قیود چندتایی چك شود.

    – چك قانون با قیود كلی

    این الگوریتم یك قانون بصورت L®R و یك قید كلی بصورت P®C را گرفته و حد پایین یك چندتایی را بررسی می‌كند. برای چك حد پایین، باید تمام تداخل های مناسب بین R و P بدست آیند.یك تداخل مناسب گفته می‌شود، اگر ندهای ایجاد شدة جدید در R با بخشی ازP تداخل داشته باشند و یا اگر قانون بخشی را حذف می‌كند، آن بخش مورد نیاز C باشد. به این ترتیب یك مجموعه از تداخلها ایجاد می‌گردد. هرتداخل O باید با قانون p®C گسترش یابد. به این ترتیب یك مجموعه ازگسترشهایی به نام H بدست می‌آید. اگر بتنوان قانون را بصورت معكوس بر یكی از این گسترشها اعمال كرد. بدون اینكه شرایط را زیر پا گذاشت، درآنصورت سازگاری اثبات می‌گردد.

    شكل (2-5) یك چك ناموفق برای حد پایین چند‌تایی را نشان می‌دهد. در این مثال حد پایین مورد بررسی این است، كه كلاس B حداقل با یك كلاس C در ارتباط می‌باشد.O تنها تداخل ممكن می‌باشد و عكس قانون برای گسترش H قابل اعمال نیست، به این ترتیب ناسازگاری با قیود كلی چند‌تایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    – چك قوانین با قیود عدم وجود

    این الگوریتم یك قانون به شكل R L ® و قید عدم وجود N را گرفته و حد بالای یك چندتایی را چك می‌كند. در این الگوریتم هم، تمام تداخلهای مناسب قسمت سمت راست قانون (R) و قید عدم وجود (N) بدست می آیند. یك تداخل مناسب است اگر قسمتهای جدید ایجاد شده در R با قید عدم وجود تداخل داشته و از طرفی امكان اعمال قانون بصورت معگوس بر روی آن ومجود داشته باشد.

    نتیجه اعمال این الگوریتم بدست آمدن چندین قید كاربردی منفی می‌باشد. یك ناسازگاری زمانی حاصل می‌ گردد، كه نتوان قانون را با توجه به قیود بدست آمده بر روی گراف فعلی اعمال كرد. این زمانی رخ می‌دهد، كه یك مورفیزم از قید كاربردی منفی به گراف فعلی وجود داشته باشد. شكل (3-5) یك چك ناموفق برای حد بالای یك چند‌تایی را نشان می‌دهد. استفاده از قانون با قید كاربردی منفی به همراه گراف فعلی S” امكان پذیر نیست. زیرا مومرفیزم بین َL و S” وجود دارد.

     


    از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی UML و كاربرد آن ” نمودید تشکر می کنیم

    هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

    فایل – مقاله بررسی UML و كاربرد آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
    تحقیق بررسی UML و كاربرد آن;پژوهش بررسی UML و كاربرد آن;مقاله بررسی UML و كاربرد آن;دانلود تحقیق بررسی UML و كاربرد آن;بررسی UML و كاربرد آن;UML ;كاربرد UML

    تحقیق معماری نرم افزار رشته کامپیوتر و IT docx

    کامل ترین و بی نقص ترین تحقیقی که میتوان در مورد معماری نرم افزار به انجام رسانید

    به صفحه دریافت تحقیق معماری نرم افزار خوش آمدید.

    امیدواریم که تحقیق معماری نرم افزار همان چیزی باشد که نیاز دارید.

    قسمتی از متن و توضیحات تحقیق معماری نرم افزار را در زیر مشاهده می کنید.

    کامل ترین و بی نقص ترین تحقیقی که میتوان در مورد معماری نرم افزار به انجام رسانید

    دسته بندی: کامپیوتر و IT

    فرمت فایل: docx

    تعداد صفحات: 50

    حجم فایل: 712 کیلو بایت

    به جرات تمام به عرض میرسانم که کامل ترین و بی نقص ترین تحقیق موجود در موضوع معماری نرم افزار همین فایل میباشد شامل جداول منابع زیرنویس و هرچه که برای تکمیل ترین تحقیق لازم باشه رو شامل میشه که قسمتی از فهرست مطالب رو براتون میزارم:
    چکیده
    چکیده پایان نامه در حداکثر یک صفحه باید در این قسمت قرار گیرد.
    فرمتهای موجود به هیچ عنوان نباید تغییر کند. دانشجویان محترم می‌توانند در متنهای موجود با حفظ فرمت موجود اطلاعات خود را اضافه نمایند. ترتیب موجود نیز به هیچ عنوان نباید تغییر کند. در کلیه افعال مانند می‌باشد ، نباید به صورت می باشد نوشته شود و فاصله اضافه بین می و باشد باید حذف گردد. در کلیه فهرستها شامل فهرست مطالب ، فهرست شکلها و فهرست جدولها باید از Reference ها استفاده نمائید و این فهرستها باید به صورت اتوماتیک تولید گردند.

    فهرست مطالب

    عنوان شماره صفحه
    چکیده 3
    فهرست مطالب 4
    فهرست جدول‌ها 10
    فهرست شکل‌ها 11

    مقدمه 14

    فصل اول

    مفهوم و دسته‌بندی معماری‌ها و جایگاه معماری نرم‌افزار در آن 20
    1-1 مقدمه 20
    1-2 تاریخچه معماری 20
    1-3 مفهوم و تعریف معماری 21
    1-4 چارچوبهای معماری 22
    1-4-1 چارچوب معماری Zachman 22
    1-4-2 چارچوب معماری FEAF 23
    1-4-3 چارچوب معماری C4ISR 23
    1-5 چارچوب‌ها و متدولوژی‌ها 23
    1-6 دسته‌بندی معماری‌ها 25
    1-6-1 معماری سیستم، معماری نرم‌افزار 25
    1-6-2 معماری سازمان 26
    1-6-3 معماری کسب و کار 26
    1-6-4 معماری اطلاعات 27
    1-6-5 معماری سیستمهای کاربردی 27
    1-6-6 معماری داده 28
    1-6-7 معماری تکنولوژی 28
    1-7 معماریهای دیگر 30

    فصل دوم

    مفهوم معماری نرم‌افزار و مقایسه‌ای تحلیلی بر تعاریف آنها 32
    2-1 مقدمه 32
    2-2 مفهوم معماری نرم‌افزار 32
    2-3 تعاریف معماری نرم‌افزار 33
    2-4 دلایل وجود تعاریف مختلف برای معماری نرم‌افزار 35
    2-4-1 وجود دیدگاهها و رویکردهای متفاوت 35
    2-4-2 کیفی بودن شناسه “سطح بالا بودن” در مفهوم معماری 36
    2-4-3 تفاوت در کلمات مورد استفاده در تعاریف 36
    2-5 ارائه جدول اجزاء تشکیل دهنده تعاریف 36
    2-5-1 اجزاء معماری نرم‌افزار و منطق انتخاب اجزاء 37
    2-5-2 ارتباط‌های بین اجزاء معماری نرم‌افزار 38
    2-5-3 مجموعه اجزاء معماری نرم‌افزار و ارتباط بین آنها 39
    2-6 تعریف و مقایسه پارمترهای متناظر در چارچوب 40
    2-6-1 رابطه، ارتباط، تعامل، اتصال 41
    2-6-2 اجزاء نرم‌افزاری، موئلفه، زیرسیستم 42
    2-6-3 خصوصیت، واسط، رفتار 44
    2-6-4 ساختار، سازماندهی، چارچوب 45

    فصل سوم

    مفهوم، تعریف و سنجش مشخصه‌های کیفی در معماری نرم‌افزار 47
    3-1 مقدمه 47
    3-2 مفهوم کیفیت نرم‌افزار و مشخصه‌های کیفی 47
    3-3 تعریف کیفیت در نرم‌افزار و مشخصه‌های کیفی 49
    3-4 Observable via Execution 50
    3-5 Not Observable via Execution 50
    3-6 معرفی برخی از صفات کیفی نرم‌افزار بر اساس دسته‌بندی [Bass 03] 52
    3-7 صفات دسته اول: صفات کیفی سیستمی 53
    3-7-1 Availability 54
    3-7-2 Performance 54
    3-7-3 Security 55
    3-7-4 Functionality 55
    3-7-5 Usability 56
    3-7-6 Modifiability 56
    3-7-7 Portability 57
    3-7-8 Reusability 57
    3-7-9 Integrability 58
    3-7-10 Testability 58
    3-8 صفات دسته دوم: صفات کیفی کسب و کار 59
    3-8-1 Time to Market 59
    3-8-2 Cost and benefit 59
    3-8-3 Projected lifetime of the system 59
    3-8-4 Targeted Market 59
    3-8-5 Rollout schedule 59
    3-8-6 Integration with legacy systems 60
    3-9 صفات دسته سوم: صفات کیفی معماری 60
    3-9-1 Conceptual Integration 60
    3-9-2 Correctness and Completeness 60
    3-9-3 Buildability 60
    3-10 Trade-Off موجود بین صفات کیفی 60

    فصل چهارم

    سبک‌ها و الگوهای معماری نرم‌افزار و نحوه ارزیابی و انتخاب آنها 64
    4-1 مقدمه و تاریخچه 64
    4-2 تعریف سبک معماری 65
    4-2-1 تعاریف مختلف سبک معماری نرم‌افزار 65
    4-3 معرفی برخی سبک‌های متداول 65
    4-3-1 سبک‌های متمركز روی داده 66
    4-3-2 سبک‌های جریان داده 67
    4-3-3 سبک‌های ماشین مجازی 68
    4-3-4 سبک‌های فراخوانی و بازگشت 69
    4-3-5 سبک‌های موئلفه‌های مستقل 71
    4-3-6 سبك‌های چند ریختی 72
    4-4 الگوهای معماری نرم‌افزار 73
    4-5 سازماندهی الگوها 73
    4-5-1 الگوهای پیاده‌سازی 75
    4-5-2 الگوهای طراحی 75
    4-5-3 الگوهای معماری 75
    4-6 الگوها و سبک‌ها 77
    4-7 ارزیابی و انتخاب یک سبک معماری نرم‌افزار 77
    4-7-1 پارامترهای ارزیابی سبکها 77
    4-7-2 جدول ارزیابی سبکها 77
    4-7-3 تکمیل جدول ارزیابی سبکها 78
    4-7-4 ارائه الگوریتم استفاده از جدول 78
    4-7-5 مشکلات موجود 80

    فصل پنجم

    طرح مشکل موجود، سوابق، راهکارها و کارهای انجام شده 82
    5-1 مقدمه 82
    5-2 طرح مشکل موجود در سبکهای معماری نرم‌افزار 82
    5-3 دسته‌بندی‌های سبکهای معماری 84
    5-3-1 دسته‌بندی‌های موضوعی 84
    5-3-2 دسته‌بندی‌ سبکهای معماری بر اساس [Clements 02-1] 86
    5-3-3 دسته‌بندی‌های سیستمی 89

    فصل ششم

    ارائه یک استاندارد برای سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار 93
    6-1 مقدمه 93
    6-2 ورودی و خروجی‌های یک استاندارد سازماندهی سبکها 93
    6-3 بررسی جنبه‌های موجود برای ارائه یک استاندارد سازماندهی 94
    6-3-1 دسته‌بندی‌های سیستمی 94
    6-3-2 دسته‌بندی‌های موضوعی 94
    6-3-3 روشهای ارزیابی سبکهای معماری نرم‌افزار 95
    6-3-4 روشهایی استاندارد برای مستند کردن و جمع‌بندی سبکها 95
    6-4 اجزاء استاندارد سازماندهی سبکها 97
    6-4-1 دسته‌بندی پیشنهادی برای کلیه سبکهای معماری نرم‌افزار 97
    6-4-2 کاتالوگ مستند سازی کلیه سبکهای معماری نرم‌افزار 98
    6-5 معرفی فرایند ایجاد استاندارد سازماندهی سبکها 99
    6-6 فاز اول: تهیه استانداردهای مورد نیاز 100
    6-6-1 قدم اول: ارائه یک استاندارد برای دسته‌بندی انواع سیستم‌های نرم‌افزاری 101
    6-6-2 قدم دوم: ارائه یک استاندارد برای دسته‌بندی انواع سبکهای معماری نرم‌افزار 103
    6-6-3 قدم سوم: ارائه یک استاندارد برای مستند کردن هر سبک معماری نرم‌افزار 105
    6-6-4 قدم چهارم: ارائه یک استاندارد برای دسته‌بندی انواع مشخصه‌های کیفی 107
    6-7 فاز دوم: تهیه دسته‌بندی استاندارد و قالب استانداردِ کاتالوگ سبکها 109
    6-7-1 قدم اول: ارائه یک قالب دسته‌بندی استاندارد برای سبکهای معماری نرم‌افزار 110
    6-7-2 قدم دوم: ارائه یک قالب استاندارد برای کاتالوگ کلیه سبکهای معماری نرم افزار 112
    6-8 فاز سوم: جمع‌آوری و مستند کردن سبکهای موجود و ارائه روشهای ارزیابی 113
    6-8-1 قدم اول: اضافه کردن سبکهای دسته‌بندی‌های موضوعی به استاندارد 113
    6-8-2 قدم دوم: اضافه کردن سبکهای دسته‌بندی‌های سیستمی به استاندارد 113
    6-8-3 قدم سوم: تهیه یا ارائه مدل ارزیابی برای سبکهای هر نوع سبک/نوع سیستم 114
    6-9 فاز چهارم: ارائه طرحهای کاربرد، توسعه و سازگاری استاندارد 114
    6-9-1 قدم اول: ارائه طرح استانداردِ ارائه سبکهای جدید 114
    6-9-2 قدم دوم: ارائه طرحها و قوانین توسعه استانداردهای موجود 114
    6-10 جمع‌بندی کلی استاندارد ارائه شده 115

    فصل هفتم

    مدلسازی فرایندهای استاندارد ارائه شده، بر اساس UML 118
    7-1 مقدمه 118
    7-2 فرایند مدلسازی فرایند 118
    7-3 مدل کردن منابع کسب‌وکار 119
    7-4 مدل کردن اهداف کسب‌وکار 120
    7-5 تعیین Actorهای کسب‌وکار 120
    7-6 مدل جریانهای کاری موجود در استاندارد 121
    7-7 جریانهای کاری فاز اول 122
    7-7-1 فاز اول – قدم اول 122
    7-7-2 فاز اول- قدم دوم 123
    7-7-3 فاز اول – قدم سوم 123
    7-7-4 فاز اول – قدم چهارم 124
    7-8 جریانهای کاری فاز دوم 124
    7-8-1 فاز دوم – قدم اول 125
    7-8-2 فاز دوم – قدم دوم 125
    7-9 جریانهای کاری فاز سوم 126
    7-9-1 فاز سوم – قدم اول 127
    7-9-2 فاز سوم – قدم دوم 127
    7-9-3 فاز سوم – قدم سوم 128
    7-10 جریانهای کاری فاز چهارم 128
    7-10-1 فاز چهارم – قدم اول 129
    7-10-2 فاز چهارم – قدم دوم 129
    7-11 مدل خروجی‌های کسب‌وکار 130

    فصل هشتم

    خلاصه، نتیجه‌گیری و کارهای آینده 132
    8-1 مقدمه 132
    8-2 خلاصه و نتیجه‌گیری 132
    8-3 کارهای آینده 133
    8-4 در نهایت 135

    منابع و مراجع 136

    فهرست جدول‌ها

    شماره جدول شماره صفحه
    جدول ‏1 1 : چارچوب‌های مهم معماری 23

    جدول ‏2 1 : یک چارچوب برای تعاریف معماری نرم‌افزار 40
    جدول ‏2 2 : پارامترهای متناظر در چارچوب 41

    جدول ‏4 1: الگوهای معماری نرم‌افزار ارائه شده در [Buschmann 96] 76
    جدول ‏4 2: یک مثال برای سبکها و اعداد مربوط به هر یک از مشخصه‌های کیفی آنها 79
    جدول ‏4 3: مقادیر مشخصه‌های کیفی که کاربر درخواست نموده است. 80
    جدول ‏4 4: مجموع قدر مطلق تفاضلات محاسبه شده برای هر سبک 80
    جدول ‏4 5: مجموع مربعات تفاضلات محاسبه شده برای سبکهایی که مقدار SAD یکسانی دارند 80

    جدول ‏5 1 : دسته‌بندی سبکهای معماری نرم‌افزار در [Shaw 96] 85
    جدول ‏5 2 : دسته‌بندی [Fielding 00] 86
    جدول ‏5 3 : دسته‌بندی سبکهای معماری نرم‌افزار بر اساس [Clements 02-1] 89
    جدول ‏5 4 : دسته‌بندی [Buschmann 96] 89
    جدول ‏5 5: سبکهای ارائه شده برای سیستمهای پردازش توزیع شده از [Morisawa 02] 90
    جدول ‏5 6: سبکهای ارائه شده برای سیستمهای اطلاعاتی سازمان از [Kolp 01] 90
    جدول ‏5 7: سبکهای ارائه شده در [Hawthorne 05] 90
    جدول ‏5 8: سبکهای ارائه شده برای سیستمهای تجارت الکترونیک از [Widhani 02] 90
    جدول ‏5 9: سبکهای ارائه شده برای سیستمهای مدیریت منابع از [Kircher 04] 91

    جدول ‏6 1: انواع سیستمهایی که تاکنون برای آنها سبک معماری ارائه شده است. 102
    جدول ‏6 2: استانداردی برای مستند کردن هر سبک بر اساس استاندارد [Clements 02-1] 106
    جدول ‏6 3: عبارات اختصاری استفاده شده در جدول 111

    فهرست شکل‌ها

    شماره شکل شماره صفحه
    شکل ‏1 1: مفهوم معماری تدبیرات و نقشه‌های قبل از ساخت سیستمها است. ]ایزایران 81[ 21
    شکل ‏1 2 : نحوه بیان متدولوژی‌ها با چارچوب‌ها ]ایزایران 81[ 24
    شکل ‏1 3 : معماری سازمان و زیرمعماری‌های مربوطه از ]ایزایران 81[ 26

    شکل ‏2 1 : مفهوم معماری نرم‌افزار، طراحی سطح بالا می‌باشد 33
    شکل ‏2 2 : جزء معماری به ناظر و منظر معمار بستگی دارد 37
    شکل ‏2 3 : R یک رابطه بیرونی و R1 یک رابطه درونی است 38
    شکل ‏2 4: فرامدل پیشنهادی برای رابطه، ارتباط، تعامل، اتصال 42
    شکل ‏2 5: فرامدل ارائه شده برای جزء، موئلفه، سیستم و… 43
    شکل ‏2 6: فرامدل پیشنهادی برای رفتار، خصوصیت، واسط 45

    شکل ‏3 1: فرامدل ارتباط مشخصه‌های کیفی با دیگر مفاهیم موجود در معماری از [Albin 03] 50
    شکل ‏3 2: تاکتیک‌های ارائه شده برای دستیابی به حد مطلوب Availability در [Bass 03] 51
    شکل ‏3 3: دسته‌بندی مشخصه‌های کیفی بر اساس [Bass 03] 53
    شکل ‏3 4: Trade-Offهای موجود بین مشخصه‌های کیفی و حد مطلوب آنها از [Barbacci 95] 61
    شکل ‏3 5: ارتباط صفات کیفی و وابستگی آنها به یکدیگر از [Fitzpatrik 96] 62
    ¬¬¬
    شکل ‏4 1: دسته‌بندی Garlan و Shaw برای سبک‌های معماری نرم‌افزار از [Shaw 96] 66
    شکل ‏4 2 : مدل سبک‌های متمرکز روی داده از [Shaw 96] 67
    شکل ‏4 3 : سبک Pipe and Filter از [Shaw 96] 68
    شکل ‏4 4 : سبک برنامه اصلی و زیرروال از [Shaw 96] 69
    شکل ‏4 5: سبک معماری Object Oriented از [Shaw 96] 70
    شکل ‏4 6 : نمونه‌ای از سبک لایه‌ای مورد استفاده در استاندارد ارتباطی ISO از [Shaw 96] 71
    شکل ‏4 7: مجموعه از الگوها از [Trowbridge 03] 74
    شکل ‏4 8: نمایش روابط الگوها با خطوط از [Trowbridge 03] 74
    شکل ‏4 9: سطوح انتزاع الگوها از ]زاداحمد 85[ 75
    شکل ‏4 10: الگوی لایه‌ای از ]زاداحمد 85[ 76
    شکل ‏4 11 : جدول ارزیابی سبکهای معماری نرم‌افزار بر اساس پارامترِ مشخصه‌های کیفی 78

    شکل ‏5 1: قسمتی از دسته‌بندی سبکهای معماری نرم‌‌افزار از [Shaw 97] 85
    شکل ‏5 2 : ارتباط بین نوعِ دید معماری، سبک معماری، دید معماری از [Clements 02-1] 88

    شکل ‏6 1: ورودی و خروجی‌های سیستم استاندارد سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار 94
    شکل ‏6 2: جنبه‌هایی که باید برای ارائه استاندارد سازماندهی سبکها در نظر بگیریم. 96
    شکل ‏6 3 : منظرها و ناظرهای هر سبک معماری نرم‌افزار 98
    شکل ‏6 4: اجزاء اصلی استاندارد سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار 98
    شکل ‏6 5: دسته‌بندی اولیه برای سبک‌های معماری نرم‌افزار از [Ryoo 05] 104
    شکل ‏6 6: یک دسته‌بندی قابل توسعه برای سبک‌های معماری نرم‌افزار از [Ryoo 05] 104
    شکل ‏6 7: مدل کیفیت McCall از [Astudillo 04] 108
    شکل ‏6 8: مدل کیفیت ISO/9126 از [Astudillo 04] 109
    شکل ‏6 9: نمونه یک دسته‌بندی انواع سیستمها برای سیستمهای اطلاعاتی 110
    شکل ‏6 10: قالب دسته‌بندی پیشنهادی برای سیستمهای اطلاعاتی 111
    شکل ‏6 11: فرایند ارائه قالب استاندارد برای تهیه کاتالوگ سبکها 112
    شکل ‏6 12: فرایند ایجاد یک استاندارد برای سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار 117

    شکل ‏7 1: منابع کسب‌وکار مورد استفاده در کل فرایند 119
    شکل ‏7 2: سلسله مراتب اهداف در فرایند معرفی شده 120
    شکل ‏7 3: Actorهای کسب‌وکار موجود در فرایند ارائه شده 121
    شکل ‏7 4: فازهای فرایند ارائه استاندارد 121
    شکل ‏7 5: مدل قدمهای ارائه شده برای فاز اول 122
    شکل ‏7 6: مدل فرایند ارائه شده برای قدم اول از فاز اول 123
    شکل ‏7 7: مدل فرایند ارائه شده برای قدم دوم از فاز اول 123
    شکل ‏7 8: مدل فرایند ارائه شده برای قدم سوم از فاز اول 124
    شکل ‏7 9: مدل فرایند ارائه شده برای قدم چهارم از فاز اول 124
    شکل ‏7 10: مدل قدمهای ارائه شده برای فاز دوم 125
    شکل ‏7 11: مدل فرایند ارائه شده برای قدم اول از فاز دوم 125
    شکل ‏7 12: مدل فرایند ارائه شده برای قدم دوم از فاز دوم 126
    شکل ‏7 13: مدل قدمهای ارائه شده برای فاز سوم 126
    شکل ‏7 14: مدل فرایند ارائه شده برای قدم اول از فاز سوم 127
    شکل ‏7 15: مدل فرایند ارائه شده برای قدم دوم از فاز سوم 127
    شکل ‏7 16: مدل فرایند ارائه شده برای قدم سوم از فاز سوم 128
    شکل ‏7 17: مدل قدمهای ارائه شده برای فاز چهارم 128
    شکل ‏7 18: مدل فرایند ارائه شده برای قدم اول از فاز چهارم 129
    شکل ‏7 19: مدل فرایند ارائه شده برای قدم دوم از فاز چهارم 129
    شکل ‏7 20: خروجی‌های هر یک از مراحل که منجر به استاندارد نهایی خواهد شد. 130

    مقدمه

    پیشرفت و بزرگتر شدن جامعه بشری در دنیای امروزی و پیچیده‌تر شدن روابط بین آنها، باعث بوجود آمدن سیستمهای بزرگ و پیچیده در زندگی بشر امروزی شده است. با پیشرفت علم کامپیوتر و وارد شدن آن به بطن زندگی بشر، اکثر سیستمهایی که بشر امروزی با آنها سروکار دارد، به صورت کامپیوتری پیاده‌سازی می‌شوند.
    زندگی بشر امروزی وابسته به سیستمهای نرم‌افزاری بزرگ و پیچیدۀ موجود می‌باشد. سیستمهای شرکتهای هواپیمایی و مسافربری، سیستمهای ارتباطی توزیع شده همانند تلویزیون، تلفنهای معمولی و همراه، سیستمهای بانکداری، سیستمهای مدیریت بورس، سیستمهای عمل جراحی راه دور، سیستمهای کنترل ماهواره‌های مختلف، سیستمهای معاملات راه دور و هزاران سیستم نرم‌افزاری دیگر که وجود خلل و نقصی در آنها تاثیرات جبران ناپذیری بر زندگی بشر امروزی خواهد داشت.
    در نتیجه یکی از نیازهای حیاتی بشر امروزی اینست که سیستمهای بزرگ و پیچیدۀ موجود، بدون خطا، سریع، با امنیت و کارایی بالا و… در اختیار آنها گیرد. در نتیجه توسعه دهندگان سیستمهای نرم‌افزاری بزرگ و پیچیده، باید سیستمهایی با چنین ویژگیهایی، در اختیار کاربران قرار دهند.
    در نتیجه ارائه سیستمهایی در مقیاس بزرگ که دارای برخی ویژگی‌ها همچون کارایی بالا، بدون خطا و بدون عیب، سریع و امن و…، نیاز توسعه دهندگان سیستمهای نرم‌افزاری مقیاس بزرگ می‌باشد. به این مشخصه‌ها در حوزه مهندسی نرم‌افزار نیازهای غیرعملیاتی یا مشخصه‌های کیفی می‌گویند.
    مهمترین مسئله در توسعه سیستمهای نرم‌افزاری مقیاس بزرگ، مبحث معماری آن می‌باشد. معماری، ساختارهای موئلفه‌ها و زیرسیستمهای یک سیستم مقیاس بزرگ و ارتباط بین آنها می‌باشد. معماری نرم‌افزار، یکی از مهمترین حوزه‌ها در مهندسی نرم‌افزار است و دلیل آن تاثیر حیاتی معماری در موفقیتِ توسعه سیستمهای نرم‌افزاری است.
    توسعه یک سیستم نرم‌افزاری مقیاس بزرگ با ویژگی‌های مذکور، نیازمند ارائه یک معماری مناسب و کامل برای سیستم نرم‌افزاری مورد نظر می‌باشد. در نتیجه ارائه یک معماری درست و مناسب برای چنین سیستمهایی از اهمیت حیاتی برخوردار است.
    همیشه بشر از تجربیات قبلی خود یا دیگران در انجام کارهای فعلی بهره جسته است. در زمینه معماری نرم‌افزار نیز معماران نرم‌افزار برای ارائه یک معماری مناسب می‌توانند از تجربیات معماران گذشته و ماهر برای ارائه معماری خود بهره گیرند. امروزه برای سیستمهای گوناگون، معماریهای مختلفی توسط معماران ماهر ارائه شده است. این معماریها به کررات در سیستمهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفته و اعتبار و صحت آنها برای استفاده در برخی از سیستمهای نرم‌افزاری اثبات شده است. به این معماری‌ها، الگوها یا سبکهای معماری نرم‌افزار می‌گویند.
    در نتیجه یک معمار نرم‌افزار برای ارائه یک معماری مناسب، باید به سبکهای معماری موجود در حوزه سیستمی خود آشنایی داشته باشد تا بتواند از آنها برای ارائه یک معماری مناسب استفاده کند. یعنی معمار یک سیستم نرم‌افزاری برای ارائه یک معماری برای یک سیستم، باید تسلط کافی بر سبکهای معماری نرم‌افزار و مزایا، معایب و کاربردهای هر یک از آنها داشته باشد.
    سبکهای معماری نرم‌افزار همه روزه توسط افراد و گروههای مختلف ارائه می‌شوند و هر گروه در حوزه سیستمی خود، به معرفی سبکهای جدید معماری نرم‌افزار می‌پردازد. درنتیجه یک معمار نرم‌افزار برای آشنایی به سبکهای معماری مربوط به حوزه خود، باید در یک دوره تناوب خاص مثلاً هر ماه، سبکهای معماری جدید را جمع‌آوری، بررسی و تحلیل کند. تا بتواند یک معماری درست و مناسب برای سیستم مورد نظر خود ارائه کند.
    از طرفی با وجود سبکهای معماری مختلف برای حوزه‌های موجود، ممکن است برای یک کاربرد خاص، سبکهای زیادی پیشنهاد شده باشد. در برخی موارد ارائه کنندگان سبکها، روشهایی برای انتخاب یک سبک از بین سبکهای مختلف که توسط خودشان معرفی شده، ارائه می‌کنند. ولی همیشه این طور نیست و برای سبکهای مختلف که توسط افراد مختلف برای یک حوزه خاص ارائه شده است، روشی برای انتخاب یک سبک وجود ندارد.
    از طرفی دیگر، همه روزه بر تعداد سبکهای معماری نرم‌افزار افزوده می‌شود و تعداد آنها در حال افزایش می‌باشد و هیچ کنترل مرکزی و واحد بر آنها وجود ندارد. این امر معماران سیستمهای نرم‌افزاری را در شناخت و استفاده از سبکها، دچار مشکل می‌کند یعنی با انباشته شدن سبکهای معماری نرم‌افزار، کار معماران نرم‌افزار در انتخاب یک سبک، خیلی مشکل خواهد شد.
    در نتیجه می‌توان مشکلات موجود برای ارائه یک معماری را به صورت زیر بیان کرد:
    1- با افزایش روز افزون سبکهای معماری نرم‌افزار، هیچ کنترل مرکزی و واحد برای آنها وجود ندارد. و در ارائه سبکهای نوعی پراکندگی وجود دارد.
    2- برای سبکهای ارائه شده توسط گروههای مختلف، روشهای انتخاب و ارزیابی واحدی وجود ندارد.
    3- برای ارائه یک سبک معماری نرم‌افزار به صورت یک مستند، روشی استاندارد وجود ندارد که همه از این استاندارد تبعیت کنند.
    4- عدم وجود یک سری از مشخصه‌های کیفی استاندارد که همه ارائه کنندگان سبکها از آنها برای ارائه روشهای ارزیابی خود استفاده کنند.
    5- به دلیل وجود سبکهای مختلف، یک معمار نرم‌افزار در انتخاب یک سبک معماری دچار سردرگمی خواهد شد.
    و دهها مشکل دیگر که با ارائه روز افزون سبکهای معماری نرم‌افزار به صورت پراکنده و عدم کنترل مرکزی، معماران نرم‌افزار در استفاده از سبکهای معماری، امروزه و در آینده به آن دچار خواهند شد.
    برای حل مشکلات ذکر شده تلاشهایی توسط گروههای مختلف انجام گرفته است و مبحث دسته‌بندی سبکهای معماری بوجود آمده است. برای دسته‌بندی سبکهای معماری نرم‌افزار روشهای مختلفی تاکنون ارائه شده است. دسته‌ای از روشها، سبکهای معماری نرم‌افزار را بر اساس نوع سبک آنها دسته‌بندی می‌کنند. یعنی ابتدا یک دسته‌بندی از انواع سبکهای معماری ارائه کرده سپس سبکهای معماری را در این دسته‌بندی قرار می‌دهند. ما به این نوع دسته‌بندی‌ها، دسته‌بندی موضوعی می‌گوییم. برخی دیگر، سبکها را بر اساس نوع سیستم مورد کاربرد آن سبک، دسته‌بندی می‌کنند. یعنی ابتدا یک دسته‌بندی از انواع سیستمهای نرم‌افزاری ارائه کرده، سپس سبکهای معماری را در این دسته‌بندی قرار می‌دهند. ما به این نوع دسته‌بندی، دسته‌‌بندی سیستمی می‌گوییم. سوالی که در این زمینه مطرح می‌شوند، اینست که آیا این روشها، مشکلات موجود را حل می‌کنند. یعنی با دسته‌بندی سبکها می‌توان مشکل معماران و پراکندگی سبکهای ارائه شده را حل کرد.
    آنچه مسلم است، صرف دسته‌بندی سبکها به روش موضوعی یا سیستمی مشکلات موجود به طور کامل رفع نخواهد شد. به عنوان مثال مشکلاتی مانند ارائه پراکنده سبکها بدون کنترل مرکزی، عدم مستند‌سازی استاندارد سبکها، عدم وجود نحوه ارزیابی و انتخاب سبکهای همنوع و… هنوز پا برجا هستند.
    در نتیجه عوامل دیگری نیز باید در این دسته‌بندی‌ها لحاظ گردند. به عنوان مثال نحوه ارزیابی سبکها که باید برای تمامی سبکها، روشهای ارزیابی با سبکهای همنوع خود ارائه شود یا روشی استاندارد برای مستند کردن سبکها در این دسته‌بندی‌ها وجود داشته باشد.
    در نتیجه برای رفع مشکلات موجود، نیاز به یک استاندارد سازماندهی برای کلیه سبکها داریم که بر اساس این استاندارد بتوانیم کلیه سبکهای موجود و سبکهایی را که در آینده ارائه خواهد شد، سازماندهی کنیم. درنتیجه اگر توسعه چنین استانداردی را به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم، می‌توانیم از روشهای توسعه سیستمها همانند مدلهای موازی یا فازبندی شده مثل RUP ، برای توسعه و تکمیل این استاندارد استفاده کنیم.
    برای توسعه چنین استانداری می‌توان مراحل زیر را بر اساس متدولوژی RUP جنین تعریف کرد.
    1- فاز اول – شناخت (Inception): در این فاز به بررسی و شناخت مسئله موجود پرداخته و کلیه مفاهیم مورد نیاز برای آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. به طوری که دید درستی از مسئله و آنچه می‌خواهد داشته باشیم. در حقیقت مسئله مورد نظر، تعریف و مورد بررسی قرار می‌گیرد و مفاهیم مورد استفاده در مسئله شناخته می‌شوند.
    با توجه به مسئله مورد نظر که توسعه یک استاندارد برای سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار می‌باشد، در این فاز باید کلیه مفاهیم مورد نیاز برای توسعه این استاندارد شناخته شود. مفاهیمی که باید شناخته شود، به صورت زیر خواهد بود.
    1-1- بررسی مفهوم معماری و دسته‌بندی‌های آن: در این مرحله به بررسی مفهوم معماری در حالت کلی پرداخته و بعد از آشنایی با مفهوم آن به بررسی انواع معماری‌های موجود می‌پردازیم. در ادامه جایگاه معماری نرم‌افزار در این دسته‌بندی را مشخص می‌نماییم.
    1-2- بررسی مفهوم و تعریف معماری نرم‌افزار: در این مرحله به بررسی مفهوم معماری نرم‌افزار می‌پردازیم و با اشاره به تعریف معماری نرم‌افزار، سعی می‌کنیم درکی واضح و بدون ابهام از معماری داشته باشیم.
    1-3- بررسی مشخصه‌های کیفی در معماری نرم‌افزار: با توجه به اهمیت مشخصه‌های کیفی در معماری نرم‌افزار و اینکه هدف اصلی معماری، دستیابی به میزان مطلوبی از این مشخصه‌ها است، در نتیجه باید مفهوم، تعریف و نحوه اندازه‌گیری هر یک از مشخصه‌های کیفی مورد بررسی قرار گیرد.
    1-4- بررسی سبکها و الگوهای معماری نرم‌افزار: با توجه به مسئله مورد بررسی که توسعه یک استاندارد برای سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار می‌باشد، باید مفهوم و تعریف سبک معماری مورد بررسی قرار گرفته و برای آشنایی بیشتر با آنها، برخی از سبکهای معماری نرم‌افزار را مطالعه و مورد بررسی قرار دهیم.
    2- فاز دوم – تکوین (Elaboration): در این فاز باید نیازمندیهای سیستم مورد نظر به صورت کامل شناخته شده و مورد تحلیل قرار گیرند. برای تحلیل نیازمندیها ابتدا باید فرایندهای توسعه سیستم را پیدا یا معرفی کرده سپس آنها را به موردهای کاربرد شکسته و با معرفی سناریو برای هر یک از آنها، گروههای کاری تشکیل شده و موردهای کاربرد را مورد تحلیل قرار دهند.
    برای سیستم مورد نظر یعنی ارائه یک استاندارد برای سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار مراحل زیر را پیشنهاد می‌دهیم.
    2-1- تحلیل نیازمندی‌های مسئله: در این مرحله بر اساس شناختی که در فاز قبل از مفاهیم مرتبط با موضوع بدست آمده است، نیازمندیهای مورد نیاز مسئله مطرح می‌شود. در این مرحله روشهای قبلی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بر اساس روشهای قبل، ایده‌ای برای توسعه این سیستم ارائه می‌شود.
    2-2- بدست آوردن فرایندهای مورد نیاز سیستم: در این مرحله باید فرایندهای مورد نیاز برای توسعه سیستم و سازماندهی مذکور ارائه شود. هر یک از فرایندها تفضیل شده و برای هر یک پیشنهاداتی ارائه شود.
    2-3- تفضیل فرایندهای ارائه شده: در این برای هر یک از فرایندهای موجود باید روش توسعه آنها ارائه شود. برای هر فرایند دو حالت وجود دارد. اول اینکه این فرایند قبلاً توسط گروههای دیگر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و پیاده‌سازی شده است. دوم اینکه برای فرایند، کارهای قبلی یا وجود ندارد و یا اینکه ناقص بوده و پیاده‌سازی مطلوب ما انجام نشده است. که باید روشی جدید برای توسعه فرایند ارائه شود.
    3- فاز سوم – ساخت (Construction): در این مرحله بر اساس فرایندها و موردهای کاربرد بوجود آمده، باید بر اساس مدیریت انجام شده و تقسیم کار بین گروههای کاری مختلف، هر فرایند توسعه یابد و پیاده‌سازی گردد. مراحل این فاز بر اساس فرایندهای بدست آمده از فاز قبل تنظیم خواهد شد. در این مرحله می‌توان از تکنیکهای موازی‌سازی عملیات، تکرار عملیات و… استفاده کرد.
    4- فاز چهارم – انتقال (Transition): در این مرحله با اتمام توسعه سیستم، باید سیستم مورد نظر به سیستم واقعی موجود انتقال یابد. برای این فاز مراحل زیر را پیشنهاد می‌کنیم:
    4-1- تشکیل سازمان استانداردسازی سبکها: باید برای پیاده‌سازی واقعی استاندارد سازماندهی بدست آمده، یک سازمان تشکیل گردد و با معرفی استاندارد مذکور، باعث گردد سبکهای معماری نرم‌افزار از این به بعد در قالب استاندارد این سازمان ارائه گردد.
    4-2- معرفی روشهای نگهداری و توسعه استاندارد: در این مرحله باید روشهایی برای نگهداری و توسعه استاندارد ارائه شده معرفی گردد که با اضافه شدن سبکهای مختلف به آن سازگاری استاندارد حفظ شود.
    4-3- معرفی روشهای استفاده از استاندارد: در این مرحله باید روشهای استفاده از استاندارد شامل استفاده از سبکهای موجود در استاندارد و نحوه اضافه کردن سبکها به آن معرفی شود.

    در این پایان‌نامه فازهای اول و دوم یعنی شناخت و تکوین از مراحل توسعه استاندارد سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار، انجام گرفته است. فصلهای پایان‌نامه نیز بر همین اساس طرح‌ریزی شده‌اند.
    برای انجام هر مرحله از فاز اول، یک فصل در نظر گرفته شده است.
    در فصل اول به بررسی مفهوم معماری و دسته‌بندی آنها پرداخته‌ایم.
    در فصل دوم به بررسی مفهوم معماری نرم‌افزار پرداخته و کلیه مفاهیم موجود در حوزه معماری نرم‌افزار را تعریف کرده و تحلیلی بر تعاریف موجود معماری نرم‌افزار آورده‌ایم.
    در فصل سوم به بررسی برخی از مشخصه‌های کیفی مهم موجود در معماری نرم‌افزار پرداخته و مفهوم، تعریف و نحوه سنجش آنها را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
    در فصل چهارم به بررسی سبکهای معماری نرم‌افزار پرداخته و برخی از سبکهای مهم موجود را بررسی کرده و مشخصه‌های کیفی هر سبک را تشریح کرده‌ایم. در ادامه همین فصل به بررسی الگوهای نرم‌افزار و بخصوص الگوهای معماری پرداخته و ارتباط آن را با سبکهای معماری نرم‌افزار ذکر کرده‌ایم.
    فصلهای بعدی برای انجام فاز دوم ارائه شده است.
    در فصل پنجم به بررسی انواع دسته‌بندی‌های سبکهای معماری نرم‌افزار پرداخته و کارهای انجام شده قبلی در این رابطه را ارائه نموده‌ایم.
    در فصل ششم فرایند پیشنهادی خود را برای توسعه این استاندارد ارائه کرده‌ایم. سپس تک‌تک مراحل فرایند ارائه شده را تشریح کرده و برای هر یک، کارهای انجام شده قبلی را آورده و برای برخی نیز روشهایی جدید ارائه نموده‌ایم.
    در فصل هفتم فرایند ارائه شده را با استفاده از UML مدل کرده و فرایند پیشنهادی را در قالب دیاگرامهای UML ارائه نمودیم. برای مدل کردن فرایندها از روش Eriksson و Penker که جدیدترین روش مدل کردن فرایندها در UML است استفاده کردیم و دیاگرامها را در نرم‌افزار شرکت Sparx بنام Enterprise Architect 6.1 کشیده و در این فصل آورده‌ایم.
    در فصل آخر نیز بعد از بیان خلاصه‌ای از کل پایان‌نامه و نتیجه‌گیریهای انجام شده، کارهای آینده که در ادامه این پایان‌نامه می‌توان انجام داد، به عنوان کارهای آینده ذکر نموده‌ایم.

     


    از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق معماری نرم افزار ” نمودید تشکر می کنیم

    هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

    فایل – تحقیق معماری نرم افزار – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
    معماری نرم افزار;UML ;توسعه فرایند ;مفهوم معماری نرم افزار;تعریف معماری نرم افزار ;انواع معماری نرم افزار;بررسی معماری نرم افزار;دسته بندی معماری نرم افزار;فاز های معماری نرم افزار;دانلود تحقیق;تحقیق;مقاله