دانلود مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 ص.DOC رشته علوم انسانی zip

دانلود مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 صDOC تحقیق مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 صDOC مقاله مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 صDOC مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 صDOC

به صفحه دریافت دانلود مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 ص.DOC خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 ص.DOC همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 ص.DOC را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 صDOC تحقیق مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 صDOC مقاله مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 صDOC مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 صDOC

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 27

حجم فایل: 24 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 27 صفحه

مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت: الف) تهیه برنامه – دریافت دستور ساخت بر اساس برنامه سالیانه تولید از مدیر برنامه ریزی .
– اخذBOM از مهندسی (در مورد پروزه های غیر روتین از پروزه های صنعتی ) و JPM از مهندسی تولید – کنترل فایل B.
O.
M با لیست تحویلی از امور مهندسی/ پروزه های صنعتی – استخراج قطعات ساختی از فایلBOM – استخراج داده های مورد نیاز جهت تکمیل فایل برنامه (OPEN ORDER) از از فایلهای B.
O.
M و J.
P.
M و اضافه نمودن (APPEND) و وارد نمودن آنها در فایلهای برنامه ریزی ساخت (OPEN ORDER) – تعیین اندازه دسته تولیدی (LOTSIZE) مناسب و اقتصادی با استفاده از روشهای مربوطه سریال گذاری هر یک از قطعات و مجموعه های محصولات روتین – محاسبه DAYS PROC هر قطعه (دورههای زمانی آماده سازی ساخت و مونتاز) – تعیین زمان شروع(START) و زمان خاتمه ساخت (END) هر یک از قطعات و شماره سفارش هر دسته تولیدی – بررسی توزیع مناسب کار و رعایت بالانس ظرفیتی خطوط ساخت – درج اطلاعات قطعات ساختی در فایل OPEN ORDER و تهیه برنامه و جدول زمانی و مشروح ساخت قطعات به نحوی که روند تولید قطعه و زمان شروع و پایان و مراحل کاری و محلها و زمانهای انجام کارها مشخص شده باشد .
ب) صدور سفارش ساخت : – دریافت نقشه از مهندسی (بر اساس لیست هر مرحله) تهیه اسناد ساختی شامل کارت دستور کار(ORDER CARD) ، کارت گردش مواد (MATERIAL CARD) و کارت هزینه (WAGE CARD) اولین مرحله کاری .
تفکیک اسناد ساختی به دو دسته زیر توسط برنامه ریزی ساخت .
A= قطعات ساختی منفرد B= مجموعه های ساختی که خود از چندین قطعه منفرد ساختی تشکیل می شود .
برنامه ریزی و صدور دستور کار : – تعیین پریود زمانی تولید (LEAD TIME) و تنظیم برنامه تولید پس از ظرفیت سنجی با استفاده از زمانهای مندرج در پروسه ارائه شده و درج در فایل برنامه تولید (OPEN ORDER) با استفاده از برنامه مصوب تولید سالیانه محاسبه و برنامه مواد خام بررسی آمادگی مواد و قطعات و تخصیص مواد و قطعات مورد نیاز اطمینان از آماده بودن ماشین آلات بر اساس گزارش خدمات فنی ارائه اسناد قطعات ساختی (گروه A) به بخش برنامه ریزی مواد جهت محاسبه مواد دریافت اسناد قطعات ساختی که مواد آن توسط برنامه ریزی مواد محاسبه شده کنترل وجود و آمادگی قطعات مورد نیاز جهت تولید مجموعه ساختی بر اساس فایل موجودی .
چاپ لیست قطعاتی که اسناد آن به طور کامل صادر شده است .
ممهور کردن نقشه ها به مهر تحت کنترل برنامه ریزی (کلیه نقشه های ارسالی بایستی به مهر برنامه ریزی ممهور شوند و بر روی آنها شماره سریال / دوره تولید درج گردد.
) کنترل اعتبار نقشه ها و مطابقت آنها با اسناد کاری و ارائه کلیه اسناد تکمیل شده فوق به کنترل تولید ساخت به همراه فایل و بر اساس لیست مربوطه .
پیگیری ساخت قطعات برنامه شده از لحاظ زمان و مقدار تعیین شده از طری

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 ص.DOC ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 ص.DOC – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 صDOC;تحقیق مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 صDOC;مقاله مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 صDOC;مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 26 صDOC