مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه رشته مدیریت docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه

به صفحه دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه خوش آمدید.

امیدواریم که مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه را در زیر مشاهده می کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 72

حجم فایل: 486 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

بخش اول : بازاریابی.. 17

2-1)مقدمه.. 18

2-2) تعریف بازاریابی.. 18

2-3) مدیریت بازاریابی.. 19

2-4) فلسفه های بازاریابی.. 20

2-4-1) دیدگاه مبتنی بر تولید.. 20

2-4-2) دیدگاه مبتنی بر محصول.. 21

2-4-4) دیدگاه مبتنی بر بازاریابی .. 22

2-4-5) دیدگاه مبتنی بر بازاریابی اجتماعی (حفظ محیط زیست ).. 24

2-5) ابعاد گوناگون بازاریابی.. 24

2-5-1) بازارگرایی.. 24

2-5-2) بازارشناسی.. 25

2-5-3) بازاریابی.. 25

2-5-4) بازارسازی.. 25

2-5-5) بازار گردی.. 25

2-5-6) بازارسنجی.. 25

2-5-7) بازارداری.. 26

2-5-8) بازار گرمی.. 26

2-5-9) بازارگردانی.. 26

2-6) دلایل مطرح شدن و پیشرفت بازاریابی.. 26

2-6-1) افزایش تولیدات.. 26

2-6-2) پراکندگی جغرافیایی صنایع و بازارهای مصرف.. 26

2-6-3) وجود رقابت.. 27

2-7) انواع بازاریابی.. 27

2-7-1) بازاریابی خود (شخصی ).. 27

2-7-2) بازاریابی سازمان.. 27

2-7-3) بازاریابی مکان.. 28

2-7-4) بازاریابی ایده.. 28

2-7-5) بازاریابی خدمات.. 28

2-8) بازاریابی خدمات در مقابل بازاریابی کالاهای فیزیکی.. 29

2-9) تفاوت های اساسی بین کالا و خدمات.. 29

2-9-1) غیر قابل لمس بودن.. 29

2-9-2) تفکیک ناپذیر بودن.. 30

2-9-3) نامتجانس بودن.. 30

2-9-4) فناپذیر بودن.. 30

2-9-5) مشتریان مالکیت خدمات را به دست نمی آورند.. 30

2-9-6) فرآورده های خدماتی به عنوان عملکردهای نامحسوس.. 31

2-9-7) مشارکت بیشتر مشتری در فرآیند تولید.. 31

2-9-8) اشخاص به عنوان بخشی از تولید.. 31

2-9-9) تغییرپذیری بیشتر در داده ها و ستاده های عملیاتی.. 31

2-9-10) ارزشیابی اکثر خدمات برای مشتریان مشکل تر است.. 32

2-9-11) غیر قابل نگهداری بودن.. 32

2-9-12) اهمیت بیشتر زمان.. 32

2-9-13) کانال های متفاوت توزیع.. 32

2-10) مفهوم خدمات.. 32

2-11) اقتصاد خدما ت.. 33

2-12) الگوی مدیریت منسجم خدمات.. 34

هشت جز مدیریت منسجم خدمات.. 35

2-12-1) اجزای محصول:.. 35

2-12-2) مکان و زمان:.. 36

2-12-3) فرایند:.. 36

2-12-4) بهروری و کیفیت:.. 36

2-12-5) نیروی انسانی:.. 36

2-12-6) ارتقا و آموزش مشتری:.. 37

2-12-7) شواهد فیزیکی:.. 37

2-12-8) قیمت و سایر هزینه های خدمات:.. 37

2-13) ریشه لغوی بیمه.. 38

2-14) تعریف بیمه.. 38

2-14-1) بیمه گر.. 39

2-14-2) بیمه گذار.. 39

2-14-3) موضوع بیمه.. 39

2-15) تاریخچه بیمه.. 39

2-15-1) تاریخچه پیدایش بیمه در جهان.. 39

2-15-2) تاریخچه پیدایش بیمه در ایران.. 41

2-16) انواع بیمه.. 43

2-17) آیا بیمه نوعی خدمت است ؟.. 44

2-17-1) گذرا و موقتی بودن خدمات.. 44

2-17-2) مردم.. 44

2-17-4) یکبار مصرف بودن.. 44

2-17-5) تأثیر گذاری مشتری.. 45

2-18) مشتری.. 45

2-19) چرخه زندگی مشتری.. 46

2-20) فرایند رویگردانی مشتری.. 46

2-21) منحنی طول عمر رابطه خریدار و فروشنده.. 47

2-22) عوامل مؤثر بر ضرورت روابط با مشتری.. 48

2-23) سطوح مختلف ایجاد رابطه با مشتری.. 49

2-24) مشتری مداری در مؤسسات بیمه.. 50

بخش دوم: وفاداری.. 51

2-25) وفاداری.. 52

2-26) رویکردهای وفاداری.. 53

2-27) مراحل وفاداری.. 54

2-28) انواع وفاداری.. 55

2-28-1) دسته بندی وفاداری از نظر دیک و باسو.. 55

2-28-2) دسته بندی وفاداری از نظر رولی.. 57

2-28-3) طبقه بندی مشتریان وفادار از نظر یورام جی ویند.. 59

2-28-4) طبقه بندی مشتریان وفادار از نظر فالکمن.. 60

2-29) مزایای وفاداری مشتریان.. 61

2-30 ) اهمیت وفاداری مشتری در فعالیت های بیمه.. 63

بخش سوم: پیشینه تحقیق.. 64

2-1)مقدمه

برخلاف تئوری بازاریابی کلاسیک که هنرش در جذب مشتریان جدید و تأکید آن بیشتر بر انجام معاملات متمرکز بود تا ایجاد رابطه با دیگران، با شدت گرفتن رقابت بین شرکت ها در مشتری یابی برای محصولات و خدماتشان و همچنین افزایش قدرت مشتری در دنیای امروز شرکت ها دیگر نه تنها باید به دنبال جذب مشتریان جدید باشند بلکه حفظ و نگهداری مشتریان قبلی و بر قراری روابطی مستحکم با آنها را نیز مورد توجه قراردهند.

دنیای امروز مملو از تغییرات و دگرگونی هاست. تغییر در فناوری، تغییر در اطلاعات، تغییر در خواسته های مردم، تغییر در مصرف کنندگان و تغییر در بازارهای جهانی. اما از مهمترین تغییرات ایجاد شده در صحنه کسب و کار تغییر در ارزش های قابل عرضه به خریداران بوده است که به عنوان عامل اصلی موفقیت در سازمان های فعلی شناخته می شود و سازمان های پیشرو در صنعت موفقیت خود را مدیون توانایی در عرضه ارزش بیشتر به خریداران در مقایسه با رقبایشان می دانند.

وارن کیگان از صاحبنظران علم بازاریابی معتقد است که تنها در صورت تمرکز منابع بر فرصت ها و ایجاد ارزش برای مشتریان است که می توان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت و پشتوانه ای محکم برای ادامه حیات سازمان و کسب رهبری در آن عرصه از رقابت پیدا کرد.

2-2) تعریف بازاریابی

بسیاری از مردم اشتباهاً واژه بازاریابی را فروش و انجام تبلیغات جهت ترغیب به خرید معنی می کنند. چنانچه کل بازاریابی را به یک کوه یخ تشبیه کنیم فروش بخش کوچکی است که در رأس آن قرار دارد و قسمت اعظم شاید بیش از 90 درصد آن در زیر آب مخفی است. باید توجه داشت که فروش فقط یکی از چندین و نه مهمترین وظایف بازاریابی به شمار می رود. اگر و فقط اگر بازاریاب در تشخیص نیازهای مشتریان، تولید کالا و خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات توفیق حاصل نماید می تواند به سهولت به فروش کالاها و خدمات تولیدی خود نائل آید.

فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ دو تن از بزرگان علم مدیریت معتقدند می توان بین تعریف های علم بازاریابی از دو دیدگاه مدیریتی و اجتماعی فرق قائل شد. تعریف بازاریابی از دیدگاه اجتماعی بدین گونه است: «بازاریابی یک فرایند اجتماعی است که بدان وسیله افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله محصولات و خدمات ارزشمند با یکدیگر برای تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام کنند». تعریف بازاریابی از دیدگاه مدیریتی بدین گونه است: «هنر به فروش رساندن محصولات» .ولی پیتر دراکر یکی از پیشروان نظریه پرداز مدیریت می گوید: «هدف بازاریابی این است که درباره فروش گزافه گویی کند، مشتری را بشناسد، او را درک کند تا بتواند کالا یا خدمتی مناسب وی به او عرضه نمایید. کمال مطلوب این است که تلاش های بازاریابی به وجود یک مشتری بینجامد، یعنی کسی که آمادگی خرید را دارد» (کاتلر ،1384).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه;پیشینه تحقیق بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه;مبانی نظری بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه;مبانی نظری ;پیشینه تحقیق;بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک در ایران و مالزی رشته مدیریت docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک در ایران و مالزی

به صفحه دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک در ایران و مالزی خوش آمدید.

امیدواریم که مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک در ایران و مالزی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک در ایران و مالزی را در زیر مشاهده می کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک در ایران و مالزی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 158

حجم فایل: 286 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری…………………………………………………………………………………………….11

تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………..12

دوره اول: اتوماسیون پشت باجه………………………………………………………………………………………………………13

دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه…………………………………………………………………………………………………….13

دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حسابهایشان………………………………………………………………………….14

دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستمهاو مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی………………..15

مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………………..17

انتقال الکترونیکی وجوه…………………………………………………………………………………………………………………..19

مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه……………………………………………………………………………………………………….20

اهمیت و جایگاه انتقال الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………23

مزایا وویژگیهای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه………………………………………………………………………24

نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه…………………………………………………………………………………………….26

انواع سیستمهای انتقال الکترونیکی وجوه………………………………………………………………………………………27

بانکداری الکترونیکی مصرف کننده(در سطح مشتری)………………………………………………………………….28

ماشین خود پرداز…………………………………………………………………………………………………………………………….28

ماشین های نقطه فروش…………………………………………………………………………………………………………………29

بانکداری تلفنی………………………………………………………………………………………………………………………………..30

بانکداری اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………………31

بانکداری خانگی/دفتری…………………………………………………………………………………………………………………..31

بانکداری الکترونیکی بین بانکی……………………………………………………………………………………………………..32

کارتهای پلاستیکی(بانکی)در بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………….33

معماری سیستم های پرداخت الکترونیکی…………………………………………………………………………………….35

ویژگی سیستمهای پرداخت الکترونیکی مناسب……………………………………………………………………………35

سوئیفت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

کارتهای بانکی(اعتباری)…………………………………………………………………………………………………………………38

تعریف و مفهوم کارتهای بانکی(اعتباری)……………………………………………………………………………………….38

تاریخچه کارتهای اعتباری………………………………………………………………………………………………………………39

مزایای استفاده از کارتهای اعتباری………………………………………………………………………………………………..41

انواع کارتهای اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………….42

انواع کارت از لحاظ فناوری ساخت………………………………………………………………………………………………..44

انواع کارتها به لحاظ گستره جغرافیایی کاربرد………………………………………………………………………………47

مسائل و مشکلات کارتهای اعتباری(بانکی)…………………………………………………………………………………..48

پول الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………………49

تعریف پول الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………..49

اهمیت و مزایای پول الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..50

انواع پول الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………..54

معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی…………………………………………………………………………………….55

پرداخت الکترونیکی صورت حسابها………………………………………………………………………………………………57

بررسی وضعیت بانکداری الکترونیکی در ایران……………………………………………………………………………..58

تاریخچه بانکداری در ایران……………………………………………………………………………………………………………58

بانکداری الکترونیکی در ایران……………………………………………………………………………………………………….59

کارتهای بانکی در ایران………………………………………………………………………………………………………………….60

شبکه تبادل اطلاعات بانکی(شتاب)………………………………………………………………………………………………63

مرکز هماهنگی تبادل اطلاعات بین بانکی(مهتاب)……………………………………………………………………..64.

سوئیفت………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

VSAT…………………………………………………………………………………………………………………………………………65

سیستمهای یکپارچه بانکی……………………………………………………………………………………………………………67

تلفن بانک………………………………………………………………………………………………………………………………………67

تجارت بانکهای کشور در خصوص بانکداری الکترونیکی………………………………………………………………67

سیستم مالی مالزی……………………………………………………………………………………………………………………….75

ساختار سیستم مالی در مالزی……………………………………………………………………………………………………..75

سیستم بانکی در مالزی………………………………………………………………………………………………………………..78

بانکهای تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………78

شرکتهای مالی……………………………………………………………………………………………………………………………..79

بانکهای سرمایه ای……………………………………………………………………………………………………………………….80

بانکداری اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………………..80

موسسات تنزیل…………………………………………………………………………………………………………………………….81

فاتر نمایندگی بانکهای خارجی در مالزی…………………………………………………………………………………….82

بانکداری الکترونیکی در مالزی……………………………………………………………………………………………………..82

دستگاه خود پرداز…………………………………………………………………………………………………………………………83

بانکداری تلفنی……………………………………………………………………………………………………………………………..85

بانکداری تلفن همراه…………………………………………………………………………………………………………………….85

بانکداری کامپیوتر شخصی……………………………………………………………………………………………………………86

مرکز بانکداری اتوماتیک……………………………………………………………………………………………………………….86

بانکداری اینترنتی در مالزی…………………………………………………………………………………………………………87

بانکداری مجازی……………………………………………………………………………………………………………………………88

مزایای بانکداری مجازی……………………………………………………………………………………………………………….91

بررسی و تحلیل اشکالات وارده بر بانکداری مجازی……………………………………………………………………93

امنیت در بانک مجازی…………………………………………………………………………………………………………………95

بانکداری مجازی در مالزی……………………………………………………………………………………………………………96

1-2-تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری

پیدایش بانکداری به قرنها پیش باز می گردد . در آن موقع اهداف بانکداری با زمان حال متفاوت بوده است ، قرنها پیش دریافت بهره قرض و کارمزد حفظ امانت ، سود قابل توجهی به همراه داشت . این موضوع به تدریج حس رقابت برخی از افراد را برانگیخت و با وجود مشکلات عدیده ای که برای جلب اعتماد عمومی داشتند اولین موسسات خصوصی ، جذب سپرده های مردم را راه انداختند . در اندک زمانی این مؤسسات توانستند فعالیتهای خود را از محدوده جذب سپرده و قرض دادن اموال خود و دیگران ، به خدمات بیشتری چون نقل و انتقال وجوه در داخل ، خرید و فروش انواع پولهای خارجی و در مواردی ایجاد اسناد اعتباری گسترش دهند . در نتیجه اولین بانک های خصوصی تشکیل گردید . این بانکها نه تهاه برای حفظ و نگهداری سپرده ها چیزی نمی گرفتند ، بلکه حاظر بودند در مقابل سپرده گذاری ، چند درصدی به عنوان پاداش بپردازند و این امر موجب روی آوردن مردم به سمت بانکهای خصوصی گردید . این روند به این صورت ادامه داشت و تحول اساسی زمانی رخ داد که صرافان می توانستند ، بجای پول نقد برای قرض گیرنده نیز رسید بپردازند و اینجا بود که مهمترین تحول در عرصه بانکداری یعنی خلق پول اعتباری صورت پذیرفت و به این ترتیب صرافان توانستند متناسب با اعتبارشان چند برابر اندوخته های مردم رسید بینشان پخش کنند و پولهای واقعی را به عنوان پشتوانه برای مراجعات احتمالی نگه داشته و با این ابداع حرفه صرافی و بانکداری به یکی از پر درآمدترین مشاغل تبدیل گردید . بعد از تسلط کلیسا بر امور مردم به دلیل سخت گیری های شدید مقامات کلیسا در مقابل قرض های با بهره ، این حرفه با مشکل جدی مواجه گشته و تا حدود زیادی از رونق افتاد. در این دوران گردانندگان عمده چنین مراکزی ، یهودیان بودند. چرا که طبق تفسیرشان از آیین یهود گرفتن ربا و بهره از غیر یهودی را مجاز می دانستند . با پایان جنگهای صلیبی و آشنایی اروپاییان با کشورهای مسلمان و فرهنگ و تمدن اسلامی ، دوره جدیدی از تجارت و بازرگانی بین الملل بین شرق و غرب شکل گرفت و در قرنهای چهارده و پانزده میلادی اهمیت فوق العاده ای یافت . گسترش بازرگانی ، تنوع پولهای رایج ، مشکلات نقل و انتقال مسکوکات ، نیاز تجار و پیشه وران به سرمایه های مالی و …….. عوامل مختلفی بودند که ضرورت تجدید حیات مؤسسات پولی و بانکی را طلب می کرد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک در ایران و مالزی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک در ایران و مالزی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک در ایران و مالزی;پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک در ایران و مالزی;مبانی نظری بانکداری الکترونیک در ایران و مالزی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;بانکداری الکترونیک در ایران و مالزی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری اینترنتی رشته مدیریت docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری اینترنتی

به صفحه دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری اینترنتی خوش آمدید.

امیدواریم که مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری اینترنتی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری اینترنتی را در زیر مشاهده می کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری اینترنتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 44

حجم فایل: 336 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

12

2-1- مقدمه

12

2-2- تعریف فن‌آوری اطلاعات

13

2-2-1- تاریخچه فن‌آوری اطلاعات

15

2-2-2- مزایای فن‌آوری اطلاعات

16

2-3- انواع بانکداری اینترنتی

16

2-3-1- اطلاعات

16

2-3-2- ارتباطات

17

2-3-3- معامله

17

2-4- نگرش و عناصر آن

18

2-5- مزایای بانکداری الکترونیکی

19

2-6- مدل ‌های پذیرش کاربر

20

2-6-1- تئوری عمل مستدل (TRA)

21

2-6-2- مدل اشاعه نوآوری

23

2-6-3- مدل انگیزشی

23

2-6-4- مدل استقرار سازمانی فن‌آوری اطلاعات

24

2-6-5- تئوری شناخت اجتماعی

25

2-6-6- مدل پذیرش فن‌آوری

29

2-6-7- مدل پذیرش فن آوری2 (TAM2)

31

2-6-8- مدل بهره‌مندی رایانه

32

2-6-9- نظریه رفتار برنامه ریزی شده

34

2-6-10- مدل روانی-اجتماعی تریاندیس

34

2-6-11- تئوری یکپارچگی مقبولیت و استفاده از تکنولوژی

37

2-7- پژوهشهای انجام شده

37

2-7-1- مطالعات خارج از کشور

41

2-7-2- مطالعات داخلی

43

2-8- معرفی پست بانک

43

2-8-1- ساختار پست بانک

2-1- مقدمه

بررسی مبانی نظری و توسعه تجربی ادبیات مدل های مربوط به پذیرش تکنولوژی برای درک وضعیت فعلی تحقیقات در این زمینه ضروری است. به گونه ای که این بررسی می تواند به تعیین سوال، فرضیه ها و در نهایت طراحی مدل مفهومی پژوهش بینجامد. بر این اساس در این فصل، به معرفی ریشه های مدل های پذیرش تکنولوژی پرداخته می شود. به دنبال آن، مدل نظری پژوهش ارائه و سپس برخی از مطالعات انجام گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در نهایت، جمع بندی و نتیجه گیری نهایی جهت طراحی مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش آورده می شود. به طور كلی، هدف از ارائه مباحث این فصل، پشتیبانی مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش است.

2-2- تعریف فن‌آوری اطلاعات

برای فن‌آوری تعریف های مختلفی ارائه شده است که همه آن‌ها دارای ابعاد مشترک هستند. دفت ( 1378) فن­آوری را به صورت زیر تعریف می­کند:

ابزار، روش و عملیاتی که برای تبدیل اقلام مصرفی به محصول (داده به ستاده) مورد استفاده قرار می‌گیرد (دفت، 1378).

بطور کلی فن‌آوری دارای چهار بعد می‌باشد که عبارتند از: تجهیزات، اطلاعات، مهارت نیروی انسانی و مدیریت، از میان این چهار بعد، فن‌آوری اطلاعات در سال‌های اخیر نقش و اهمیت ویژه‌ای یافته‌است، زیرا اساس مزیت و رقابت را در عصر حاضر تشکیل می‌دهد. چهار عنصر اساسی در فن‌آوری را می‌توان به صورت زیر نشان داد:

1) فن‌آوری که در اشیاء متبلور است و به آن فن‌افزار گویند.

2) فن‌آوری که در افراد متبلور است و به آن انسان افزار گویند.

3) فن‌آوری که در مدارک متبلور است و به آن اطلاعات افزار گویند.

4) فن‌آوری که در سازمان متبلور است و به آن سازمان‌افزار گویند(مستبصری و نجایی، 1380).

واژه فن‌آوری اطلاعات اولین بار توسط “لویت و وایزلر” در سال 1985 به منظور بیان نقش رایانه‌ها در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌ها و پردازش اطلاعات در سازمان به‌کار گرفته شد(صرافی‌زاده، 1383).

سی­شل (1997) در مطالعه­ای که از انقلاب رایانه انجام داده است، نگرش محدودی از فن‌آوری اطلاعات دارد و بر تجهیزات رایانه‌ای تاکید دارد که در استقرار ادارات و بخش‌های مختلف کسب و کار، شامل رایانه‌های شخصی، ایستگاه‌های کاری، سرورها، ابر رایانه‌ها و تجهیزات مرتبط به کار گرفته می‌شود(صرافی‌زاده، 1383، 60). تکنولوژی یا فن‌آوری اطلاعات به ابزارها و روش‌هایی اطلاق می‌شود که به نحوی اطلاعات را در اشکال مختلف (صدا، تصویر، متن) جمع‌آوری، ذخیره و ‌بازیابی، پردازش و توزیع می‌کند (علی احمدی و شراگیم، 1382، 8).

بلوم، میلن و آدلر (1994) فن‌آوری اطلاعات را به عنوان سخت افزار یا نرم‌افزاری که اطلاعات را به سرعت ذخیره، دستکاری و انتقال می‌دهد، تعریف کرده‌اند؛ که به طور مثال شامل لینک‌های کامپیوتری، پست الکترونیک، ویدئو کنفرانس و پایگاه داده‌های کامپیوتری (بسته‌های آماری، گزارش‌ها و اطلاعات ذخیره شده) می‌باشد(ادواردز، 2005، 17). فن­آوری اطلاعات هر وسیله یا سیستم به هم متصلی است که برای تولید، ذخیره‌سازی، محاسبه، تلخیص، پردازش، نمایش، تبادل، انتقال،دریافت، کنترل و مدیریت داده‌ها می‌باشد(مستبصری و نجاتی، 1380).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری اینترنتی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری اینترنتی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری اینترنتی;پیشینه تحقیق بانکداری اینترنتی;مبانی نظری بانکداری اینترنتی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;بانکداری اینترنتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش رشته مدیریت docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

به صفحه دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش خوش آمدید.

امیدواریم که مبانی نظری و پیشینه تحقیق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش را در زیر مشاهده می کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 100

حجم فایل: 295 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

-1 ) مقدمه……………………………… 14

2-2 ) فاوا در آموزش و پرورش………………. 14

2-2-1) اهمیت فاوا در آموزش و پرورش کشور……. 14

2-2-2 ) دلایل استفاده از فاوا در آموزش……… 15

2-2-3 ) نگرش های توسعه فاوا……………….. 16

2-2-3-1) نگرش ظهور کننده………………… 17

2-2-3-2) نگرش کاربردی…………………… 17

2-2-3-3) نگرش ترکیبی ( ادغامی )………….. 18

2-2-3-4) نگرش تحولی…………………….. 18

2-2-4) ماتریسی برای توسعه فاوا در مدارس……. 19

2-2-5 ) مراحل اجرای برنامه های فاوا در آموزش و پرورش 23

2-2-5-1) مرحله اول : تا پایان برنامه سوم توسعه 24

2-2-5-2 ) مرحله دوم : تا پایان برنامه چهارم توسعه 24

2-2-5-3 ) مرحله سوم : پایان برنامه پنجم توسعه 25

2-2-6 ) مراحل توسعه فاوا در آموزش و پرورش ایران از ابعاد علمی و نظری…………………………………… 26

2-2-6-1)ورود فاوا به صورت ابزار مدیریت در ساختار اداری و … …………………………………….. 26

2-2-6-2) ورود فاوا به مثابه یک درس در آموزش و پرورش 26

2-2-6-3 ) تغییر نگاه به فاوا و تکوین جهت گیری کلی 26

2-2-6-4 ) توسعه ی فاوا در چارچوب طرح تکفا … 27

2-2-7 ) بررسی های موردی در برنامه های ملی فاوا در کشورهای دیگر………………………………………. 27

2-2-7-1 ) کشور بلغارستان………………… 27

2-2-7-2 ) کشور چین……………………… 29

2-2-7-3 ) آموزش و پرورش امریکا …………. 31

2-2-7-4 ) کشور دانمارک…………………. 31

2-2-7-5 ) کشور اندونزی………………….. 32

2-2-7-6 ) کشور برزیل…………………… 33

2-2-7-7 ) کشور مالزی…………………… 34

2-2-8 ) موانع بکارگیری فاوا در آموزش و پرورش.. 36

2-2-8-1 ) موانع زیر ساختی – فنی ………… 36

2-2-8-2 ) موانع فردی …………………… 37

2-2-8-3 ) موانع اقتصادی ………………… 39

2-2-8-4 ) موانع فرهنگی – آموزشی ………… 40

2-2-9 ) یادگیری الکترونیکی یا آموزش الکترونیکی 42

2-2-10 ) فاوا و ارتقاء یادگیری دانش آموزان…. 45

2-2-11 ) نقش های یاددهی _ یادگیری فاوا……. 46

2-2-11-1 ) نقش فاوا در تسهیل یاددهی – یادگیری 47

2-2-11-2 ) نقش فاوا در انگیزش یادگیری …… 49

2-2-11-3 ) نقش فاوا در یادگیری شاگرد محور… 50

2-2-11-4 ) نقش فاوا در سنجش و ارزیابی…….. 54

2-2-11-5 ) نقش فاوا در بهبود و ارتقای مهارتهای تفکر 56

2-2-12 ) صلاحیت های مورد نیاز معلمان در فرایند یاددهی– یادگیری مبتنی بر فاوا…………………………… 59

2-2-12-1 ) صلاحیت های ارتباطی – اطلاعاتی……. 59

2-2-12-2 ) صلاحیت در استفاده از فاوا………. 61

2-2-12-3 ) صلاحیت رسانه ای معلم…………… 62

2-2-13) مدارس هوشمند……………………… 65

2-2-14 ) علل تاسیس مدارس هوشمند……………. 66

2-2-15 ) اهداف مدارس هوشمند………………. 68

2-2-16 ) انتخاب محتوا در مدرسه هوشمند………. 69

2-2-17 ) فرایند تمرین و تکرار در مدرسه هوشمند. 70

2-2-18 ) آزمون در مدرسه هوشمند……………. 70

2-2-19 ) راهبردهای توسعه مدارس هوشمند………. 71

2-2-20 ) زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند 72

2-2-21 ) ساختار اجرایی مدارس هوشمند………… 74

2-2-21-1 ) شرح وظایف مدیر مدرسه هوشمند……. 74

2-2-21-2 ) شرح وظایف کارشناسان فناوری اطلاعات در مدرسه هوشمند…………………………………….. 75

2-2-21-3 ) شرح وظایف معلمان مدرسه هوشمند….. 75

2-2-21-4 ) شرح وظایف دانش آموزان مدرسه هوشمند 77

2-2-21-5 ) شرح وظایف اولیای دانش آموزان مدرسه هوشمند 77

2-2-22 ) موانع موجود در راه توسعه ی مدارس هوشمند در کشور 78

2-3 ) مبانی عملی تحقیق …………………. 79

2-3-1 ) تحقیقات انجام شده در داخل کشور……. 79

2-3-2 ) تحقیقات انجام شده در خارج کشور……. 84

2-1 ) مقدمه

در این فصل ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق : در دو بخش مجزا ارائه شده است . در بخش اول حول محور فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش و اهمیت آن در آموزش و پرورش و فرآیند آموزش پرداخته می شود و در ادامه مباحثی در مورد مدارس هوشمند و ویژگی های آن مطرح می گیرد . در بخش دوم نیز پیشینه تجربی شامل پژوهش ها ، پایان نامه ها ، مقالات مرتبط با موضوع تحقیق ( اعم از داخلی و خارجی ) مورد بررسی قرار می گیرد .

2-2 ) فاوا در آموزش و پرورش

2-2-1 ) اهمیت فاوا در آموزش و پرورش کشور

در ایران موضوع فناوری اطلاعات و مقوله کلاس مجازی از دو وجه اصلی دارای اهمیت است : نخست آنکه یکی از سیاست های اصلی نظام آموزش و پرورش شکوفایی استعدادها و به منصه ی ظهور رساندن توانمندی های افراد در جهت تعالی و توسعه ی متوازن و پایدار است از این رو طراحی و پیاده سازی این ایده گام موثری در تحقق هدف فوق ، رفع تبعیض آموزشی و تربیت نیروهایی است که بتواند در آینده سکان هدایت کشور را بدست گیرند . شایان ذکر است که به دلیل تنگناهای موجود در نظام آموزشی کشور ، متاسفانه در حال حاضر رویکرد حاکم بر مدارس ( و حتی دانشگاه ها ) دیدگاه عملکرد نگر و مبتنی بر خروج است ، به همین دلیل میزان ریزش تحصیلی در مدارس کشور بیش از ده درصد و هزینه ی تکرار پایه افزون بر هزاران میلیارد ریال است . علاوه بر خیل دارندگان مدارک تحصیلی و جویای کار ، معضل عدم کارآفرینی در جامعه ، مبین عدم تجانس آموزش های سنتی رسمی با نیازهای جامعه نیز می باشد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش;پیشینه تحقیق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش;مبانی نظری بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ تجارت الکترونیک رشته مدیریت docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ تجارت الکترونیک

به صفحه دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ تجارت الکترونیک خوش آمدید.

امیدواریم که مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ تجارت الکترونیک همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ تجارت الکترونیک را در زیر مشاهده می کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ تجارت الکترونیک

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 46

حجم فایل: 131 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………20

2-2- تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………………………20

2-2-1- تعریف تجارت الکترونیک …………………………………………………………………………………………….20

2-2-2-مدل های تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………….22

2-2-3-نفوذ تجارت الکترونیک در ایران و جهان……………………………………………………………………….23

2-3-بلوغ الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………………25

2-3-1- تعریف بلوغ الکترونیک……………………………………………………………………………..25

2-3-2-روش شناسی آمادگی الکترونیکی…………………………………………………………………………..26

2- 4-مدل های پذیرش تجارت الکترونیک در مطالعات پیشین…………………………………………..29

2-4-1-مدل های نظری……………………………………………………………………………………………………………. ..29

2-4-1-1- مدل کا پی ام جی…………………………………………………………………………………………..29

2-4-1- 2-مدل شرکت مشاوره امیساری…………………………………………………………………………..30

2-4-1- 3-مدل لوی و پاول……………………………………………………………………………………………..30

2-4-1- 4-مدل شورای بهره وری هنک کنگ……………………………………………………………………31

2-4-1- 5-مدل مارتین و ماتلای…………………………………………………………………………………….31

2-4-1-6- مدل کوپر و برگس………………………………………………………………………………………….32

2 -4-1-7-مدل کاندال………………………………………………………………………………………………………………32

2-4-1-8-مدل گروه گارتنر……………………………………………………………………………………………..33

2-4-1-9-مدل میسرا و دینگرا………………………………………………………………………………………..34

2-4-1- 10-مدل دلویت و تاچ………………………………………………………………………………………..35

2-4-1-11مدل دموکراسی الکترونیک……………………………………………………………………………..36

2-4-1-12مدل سازمان ملل……………………………………………………………………………………………36

2-4-2-مدل های عملی………………………………………………………………………………………………….41

2-4-2-1-تجارب خارجی……………………………………………………………………………………………….41

2-4-2- 1-1-پیاده سازی تجارت الکترونیک در سنگاپور………………………………………………….41

2-4-2-1-2-پیاده سازی تجارت الکترونیک در استرالیا……………………………………………………42

2-4-2-1-3-پیاده سازی تجارت ادلکترونیکی در اتحادیه اروپا و آمریکا…………………………..42

2-4-2-2 تجربه داخلی…………………………………………………………………………………………43

2-4-2-2-1- پیاده سازی تجارت الکترونیک در شرکت هواپیمایی هما…………………………….43

2-5- شرکت های کوچک و متوسط…………………………………………………………………………………….44

2 -5-1- تعریف شرکت های کوچک و متوسط…………………………………………………………………….44

2 -5 -2- مزایای شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی…………………………………….49

2-5-3- بهره گیری از تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط………………………50

2-5-4- مزایا و معایب تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط…………………….51

2 -5-6 – تجارت الکترونیک و چالش های فرا روی شرکت های کوچک و متوسط……………54

2-1- مقدمه

همان گونه که می‌دانید یکی از مهمترین گام‌ها در روش تحقیق بهره‌گیری از روش‌های کتابخانه‌ای می‌باشد. این پژوهش پس از بررسی مفاهیم بنیادین، به جستجو، بررسی و تحلیل مطالعات انجام شده در زمینه بررسی بلوغ فناوری اطلاعات به خصوص تجارت الكترونیك پرداخته است. پس از جستجوی بسیار منابع مفیدی از سایت های السوایر، امرالد و سایر منابع اینترنتی بدست آمد. هم چنین تحقیقاتی نیز در پایان نامه های موجود در دانشگاه‌های معتبر صورت گرفته، که نتایج آن در این فصل آورده شده است.

در این فصل، ضمن بررسی چند نمونه مطالعه موردی در حوزه پژوهش، به بررسی اهداف، چالش‌ها، چارچوب و مدل‌های پیشنهادی هر مطالعه پرداخته و نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده در هر مورد، به صورت اجمالی بیان می شود.

2-2- تجارت الکترونیک

2-2-1-تعریف تجارت الکترونیک

استفاده از فناوری‌های الكترونیكی در انجام امور تجارت پیشینه‏ای نسبتا طولانی دارد. در حقیقت، نیاز به تجارت الكترونیكی از تقاضاهای بخش‌های خصوصی و عمومی برای استفاده از تكنولوژی اطلاعات به منظور كسب رضایت مشتری و هماهنگی موثر درون سازمانی نشات گرفته است. می‏توان گفت این نوع تجارت، از حدود سال 1965 آغاز شد كه مصرف‌كنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین‌های خود پرداز ،دریافت كرده و خریدهای خود را با كارت‌های اعتباری انجام دهند. پیش از توسعه فناوری‌های مبتنی بر اینترنت در سال‌های آغازین دهه 90، شركت‌های بزرگ دست به ایجاد شبكه‏های كامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده برای مبادله اطلاعات تجاری میان یكدیگر زدند. این روش، مبادله الكترونیكی داده‌ها نامیده ‏شد (مولاو لیکر ، 2001).

از تجارت الکترونیک، تعاریف متعددی ارائه شده است. درحقیقت مجموعه متنوع وسیعی از تعاریف و مفاهیم برای تجارت الکترونیک وجود دارد که موضوعات، کاربردها و مدل‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد. درگونه‌ای از این موارد، کوشیده شده است که تعاریف عامی ارائه شود و در گونه‌های دیگر تعاریف به نوع فعالیت، امکانات ارتباطی و تجهیزات مورد استفاده، محدوده سازمانی فعالیت‌ها و زیر ساختارها توجه شده است

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ تجارت الکترونیک ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ تجارت الکترونیک – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ تجارت الکترونیک;پیشینه تحقیق بلوغ تجارت الکترونیک;مبانی نظری بلوغ تجارت الکترونیک;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;بلوغ تجارت الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی رشته مدیریت docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی

به صفحه دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی خوش آمدید.

امیدواریم که مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی را در زیر مشاهده می کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 100 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

-1) مقدمه………………………….. 14

2-2) بخش اول: بهسازی نیروی انسانی 15

2-2-1) مفهوم بهسازی…………………. 15

2-2-2) اهداف بهسازی…………………. 16

2-3) بخش دوم: آموزش ………………… 17

2-3-1) تعریف آموزش………………….. 17

2-3-2) روشها و فنون آموزش کارکنان…….. 18

2-3-3) آموزش های ضمن خدمت……………. 21

2-3-4) نیازسنجی آموزشی ……………… 22

2-3-4-1) مفهوم نیاز…………………. 22

2-3-4-2) اهداف نیازسنجی……………… 23

2-3-5) اهداف آموزش کارکنان…………… 24

2-3-6) آموزش اثربخش…………………. 25

2-3-6-1) ویژگیهای یک آموزش اثربخش…….. 26

2-3-6-2) نتایج و فواید آموزش اثربخش 27

2-3-7) عوامل ناکامی سازمانها در آموزش کارکنان 28

2-4) بخش سوم: توانمندی سازی کارکنان 29

2-4-1) مفهوم توانمندی سازی ………….. 30

2-4-2) تعاریف توانمندی سازی………….. 32

2-4-3) دلایل اجرای فرآیند توانمندی سازی در سازمانها 33

2-4-4) اصول توانمندی سازی کارکنان…….. 34

2-4-5) الزامات برنامه های توانمندی سازی در سازمان 35

2-4-6) مزایای توانمندی سازی………….. 36

2-4)-7 مدیریت و توانمندی سازی کارکنان 37

2-4-8) دلایل مخالفت مدیران با فرآیند توانمندی سازی کارکنان 39

2-5) بخش چهارم: سرمایه اجتماعی……….. 39

2-5-1) مفهوم سرمایه اجتماعی………….. 40

2-5-2) ابعاد سرمایه اجتماعی………….. 41

2-5-2-1) بعد ساختاری………………… 42

2-5-2-2) بعد شناختی…………………. 43

2-5-2-3) بعد رابطه ای……………….. 44

2-5-3) سرمایه اجتماعی و انواع سرمایه های سازمانی 45

2-5-3-1) مقایسه سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها 46

2-5-3-2) فواید و مزایای سرمایه اجتماعی برای سازمان ها 47

2-6) بخش پنجم: پیشینه تحقیق…………. 48

2-6-1) مطالعات داخلی………………… 48

2-6-2) مطالعات خارجی………………… 54

خلاصه………………………………. 55

2-1) مقدمه

وقتی انتظار می رود نظام آموزشی اهداف مشخصی را برآورده کند، باید پیشاپیش درباره آن اندیشید، راههای رسیدن به اهدافش را شناسایی کرد، موانعی را که احتمالا بر سر راه تحقق اهدافش قرار دارد یا قرار خواهد گرفت برطرف ساخت. نیروهای انسانی مورد استفاده در سازمان های آموزشی نقش غیرقابل انکاری در موفقیت آنها ایفا می نمایند. برای بهره گیری از این نیروها باید به دو نکته توجه داشت؛ از یک طرف آموزش و بهسازی منابع انسانی، نوعی سرمایه گذاری مفید و عامل كلیدی در بهبود و توسعه عملكرد سازمان ها محسوب می شود و در ارتقای بهره وری نقش اساسی دارد؛ و از طرفی دیگر سرمایه اجتماعی در عصر حاضر یکی از سرمایه های مهم سازمان ها بوده و حتی تعیین کننده سطح استفاده از سایر سرمایه ها و قابلیت های سازمان ها می باشد. پس با شناخت رابطه میان بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش می توان زمینه تحقق اهداف آموزشی مربوطه را فراهم ساخت.

در این فصل مروری بر ادبیات پژوهش انجام گرفته است. نتایج حاصل از بررسی ادبیات موضوع در پنج بخش ارائه می‌شود. در بخش اول از فصل حاضر بهسازی نیروی انسانی، مفهوم و اهداف آن ارائه می‌شود. سپس برای تکمیل مناسب مبحث بهسازی به آموزش و ادبیات پژوهشی آن و همچنین توانمندسازی نیروی انسانی مورد بحث قرار می گیرد. در بخش بعدی مروری بر سرمایه اجتماعی، ابعاد گوناگون آن و موارد حائز اهمیت در زمینه سرمایه اجتماعی صورت می گیرد. در پایان نیز پیشینه ای از مطالعات انجام شده پیرامون بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در داخل و خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی;پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی;مبانی نظری بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر سرمایه‌ اجتماعی بر راه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی رشته مدیریت docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر سرمایه‌ ی اجتماعی بر راه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

به صفحه دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر سرمایه‌ اجتماعی بر راه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی خوش آمدید.

امیدواریم که مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر سرمایه‌ اجتماعی بر راه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر سرمایه‌ اجتماعی بر راه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی را در زیر مشاهده می کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر سرمایه‌ ی اجتماعی بر راه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 46

حجم فایل: 133 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

2-1- مقدمه……………………………….. 10

2-2- تعاریف و نظریه های سرمایه اجتماعی………. 11

2-2-1- بوردیو…………………………… 12

2-2- 2- لین…………………………….. 13

2-2-3- کلمن…………………………….. 14

2-2-4- پاتنام…………………………… 14

2-2-5- فرانسیس فوکویاما………………….. 15

2-3- تعاریف و مفاهیم کسب‏وکار خانگی………….. 20

2-3-1- انواع مدل‏های کسب‏وکار خانگی…………. 22

2-3-2- چالش‌ها و موانع توسعه مشاغل خانگی……. 24

2-3-3- کسب‏وکار خانگی در ایران…………….. 24

2-4- تحقیقات خارجی……………………….. 25

2-5- تحقیقات داخلی……………………….. 29

2-6- جمع بندی……………………………. 34

2-7- چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش………… 35

2-7-1- اعتماد…………………………… 36

2-7-2- شبکه…………………………….. 37

2-7-3- هنجار……………………………. 38

2-8- مدل زیر بنایی پژوهش………………….. 39

2-9- خلاصه فصل……………………………. 40

2-1-مقدمه

از زمان سقوط دیوار برلین توجه فوق‌العاده ای به چند موضوع مرتبط با یکدیگر از قبیل سرمایه‏ی اجتماعی، جامعه­ی مدنی، هنجارهای اجتماعی و اعتماد، به عنوان مسائل عمده­ی دموکراسی معاصر معطوف گردید (فوکویاما، 1379: 9). سرمایه­ی اجتماعی در جوامع و سازمان‌های نوین از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد و برنامه­ریزان با شناخت میزان سرمایه‏ی اجتماعی خود در ذهنیت مخاطبان می­توانند، برنامه­های آتی خود را سامان­دهی نمایند (کامران و دیگران، 1389: 21). سرمایه‏ی اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه‏ی فیزیکی و سرمایه‏ی انسانی (یعنی ابزار و آموزش‌هایی که بهره‏وری فردی را افزایش می‏دهند) به ویژگی‏های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه‏ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارند که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل را تسهیل می‏نمایند (پاتنام، ۲۰۰۰: ۶۷). سرمایه‏ی اجتماعی سود سرمایه­گذاری در زمینه‏ی سرمایه‏ی فیزیکی و انسانی را افزایش می‏دهد. در جامعه ای که از نعمت سرمایه‏ی اجتماعی چشمگیری برخوردار است، همکاری آسان‌تر است (ناطق پور و فیروزآبادی،1384 : 61-60). با توجه به تقاضای فزاینده برای کسب‏وکارهای ارائه دهنده خدمات و نیز با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی اخیر، فرصت­های کسب‏وکار خانگی نامحدود و پایان ناپذیر به نظر می­رسند. این نوع کسب‏وکارها از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند، به گونه­ای که فرد می‏تواند در کنار خانواده­ی خود اقدام به فعالیت شغلی نماید و نیز فرد از استقلال برخوردار گردیده و در واقع رئیس خود به حساب می‌آید (غلامی و احمدپور داریانی،1386 :3). از آنجایی که سرمایه‌ی اجتماعی دارای توان تأثیر بر فعالیت‌های کارآفرینی و راه‏اندازی کسب‏وکار می‌باشد، لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر راه‏اندازی کسب‏وکار خانگی می‌پردازیم.

در این فصل ضمن بیان نظریه‌ها و مفاهیم سرمایه‌ی اجتماعی و مشاغل خانگی، به بررسی مطالعات پیشین در این زمینه می‌پردازیم. در آخر نیز به بیان چارچوب نظری و مدل مفهومی و زیر بنایی پژوهش پرداخته می‌شود.

2-2-تعاریف و نظریه های سرمایه اجتماعی

مفهوم سرمایه را می‏توان از آرای مارکس دنبال نمود. در مفهوم پردازی مارکس، سرمایه بخشی از ارزش اضافی است که سرمایه‏داران و کسانی که ابزار تولید را در اختیار دارند، از گردش کالاها و پول در فرایندهای تولید و مصرف، آن را به دست می‏آورند (توسلی و موسوی، 1384: 2). در واقع سرمایه را هم به عنوان یک مفهوم و هم به عنوان یک تئوری می‏توان در نظر گرفت. سرمایه به عنوان یک مفهوم، سرمایه گذاری در انواع خاصی از منابع ارزشمند جامعه می‏باشد و به عنوان تئوری فرایندی است که توسط آن سرمایه حاصل می‏شود و برای بازگشت مجدد به کار گرفته می‏شود (لین، 2001: 3).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر سرمایه‌ اجتماعی بر راه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر سرمایه‌ اجتماعی بر راه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر سرمایه‌ ی اجتماعی بر راه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی;پیشینه تحقیق تاثیر سرمایه‌ اجتماعی بر راه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی;مبانی نظری تاثیر سرمایه‌ ی اجتماعی بر راه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی;مبانی نظری ;پیشینه تحقیق;تاثیر سرمایه‌ ی اجتماعی بر راه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه رشته مدیریت docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

به صفحه دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه خوش آمدید.

امیدواریم که مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه را در زیر مشاهده می کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 52

حجم فایل: 217 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

2-1- مقدمه………………………………. 15

2-2- مبانی نظری………………………….. 15

2-2-1- عدم اطمینان محیطی ………………… 15

2-2-2- مشتری مداری……………………….. 21

2-2-2-1- رویکرد مشتری مداری در سطح سازمانی….. 22

2-2-2-2- رویکرد مشتری مداری در سطح فردی…….. 28

2-2-3- کارآفرینی…………………………. 31

2-2-3-1- سیر تکاملی کارآفرینی……………… 31

2-2-3-2- جریان­های اصلی مطالعه کارآفرینی سازمانی 33

2-2-3-3- گرایش کارآفرینانه………………… 35

2-2-3-3-1- خطرپذیری ………………………. 38

2-2-3-3-2- نوآوری ………………………… 41

2-2-3-3-3- پیشگامی………………………… 43

2-2-3-3-4- رقابت تهاجمی……………………. 45

2-2-3-3-5- استقلال کاری…………………….. 47

2-9- پیشینه تحقیق………………………… 49

2-3- جمع بندی و ارائه چارچوب مفهومی تحقیق…… 57

2-1- مقدمه

این فصل از پایان نامه به مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص دارد. در این فصل ابتدا به نظریه­ها و مدل­های ارائه شده درباره عدم اطمینان محیطی، مشتری مداری و کارآفرینی پرداخته شده و در ادامه تحقیقات انجام شده در خصوص متغیرهای تحقیق مرور می­شود. در انتها، یک جمع­بندی از ادبیات تحقیق به عمل آمده و چارچوب مفهومی تحقیق ارائه می­شود.

2-2- مبانی نظری

2-2-1- عدم اطمینان محیطی

چنانچه سازمان­ها خواهان بقا و افزایش اثربخشی خود باشند، باید خود را با محیط تطبیق دهد. محیط از این جهت اهمیت دارد که همه محیط‌ها یکی نیستند. محیط‌ها بر اساس آنچه آنرا عدم اطمینان محیطی می­نامند، نسبت به هم متفاوتند. براساس نظر پنروس (1995)، محیط خارجی برای هر شرکت منحصر به فرد است، در حالی که این محیط سیال بوده و قابلیت آن را دارد تا به وسیله رهبران شرکت­ها برای رسیدن به اهداف دستکاری شود و ممکن است به واسطه عدم اطمینان باعث محدود شدن فرصت­های سازمان شود. خاندوالا (1977) توضیح داد که در هنگام طرح ریزی یک سازمان، محیط بیرونی به عنوان منبعی که به طور همزمان فشارها و پویایی­هایی را برای سازمان به همراه دارد عمل می­کند. سه نوع ارتباط متقابل بین سازمان و محیط آن وجود دارد که عبارتند از:

1. شرکت­هایی که در ارتباط خود با محیط کنترل اندک یا هیچ کنترلی روی ورودی­های محیط ندارند.

2. شرکت­هایی که در ارتباط خود تعادل دارند.

3. سازمان­هایی که بر محیط تسلط دارند (مانند دولت) و تا حد زیادی بر ورودی­ها و خروجی­های محیط اثر می­گذارند.

در نتیجه، براساس نظر خاندوالا (1977)، شرکت و رابطه شرکت با محیطی که در آن قرار دارد، اثر مهمی بر توانایی شرکت در اجرا استراتژی تجاری خود و رقابت در بازار دارند. علاوه براین، وی ادعا کرد که پنج جنبه اصلی از محیط وجود دارد که سازمان را تحت تأثیر قرار می­دهد. این ابعاد شامل 1) آشفتگی یا غیرقایل پیش­بینی بودن محیط، 2) خصومت یا استرس­زا بودن و پرخطر بودن محیط، 3) گوناگونی یا عدم یکنواختی محیط، 4) پیچیدگی فنی یا اطلاعات پیچیده مورد نیاز برای تصمیم­گیری، 5) محدودکننده یا اجبارکننده. براساس کار صورت گرفته توسط خاندوالا؛ میلر و فریزن (1978) عنوان کردند که محیط شرکت به طور کامل روی پاسخ استراتژیک شرکت­ها کنترل ندارد و شرکت­ها می­توانند از طریق تحلیل فعالیت­ها، نوآوری در محصولات یا بازارها، بکارگیری استراتژی­های مناسب و یا به عبارت دیگر گرایش کارآفرینانه با فشارهای محیطی سازگار شوند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه;پیشینه تحقیق تاثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه;مبانی نظری تاثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;تاثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک رشته مدیریت docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک

به صفحه دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک خوش آمدید.

امیدواریم که مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک را در زیر مشاهده می کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 74

حجم فایل: 1.373 مگا بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست مطالب

بخش اول: مبانی نظری شهرداری الکترونیک

12

2-1- مقدمه

12

2-2- تبیین و بسط مفهوم شهرداری الکترونیک

13

2-3- کارکردهای فناوری اطّلاعات در شهرداری الکترونیکی

15

2-4- ویژگی های یک شهرداری الکترونیکی کارآمد

17

2-5- زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهرداری الکترونیک

19

2-6- مزایای کلی شهرداری الکترونیکی

19

عنوان

صفحه

بخش دوم: طراحی، ساخت و فرآیند استقرار شهرداری الکترونیک

21

2-7- طراحی و ساخت شهرداری الكترونیكی

21

2-8- متدلوژی پیاده سازی و تکامل شهرداری الکترونیکی

22

2-9- فرآیند راهبردی در استقرار پروژه شهرداری الکترونیکی

23

2-10- مقوله امنیت در شهرداری الکترونیک

24

بخش سوم: رویکرد الگوبرداری

25

2-11- مقدمه

25

2-12- معرفی چند شهر الکترونیکی نمونه در سطح دنیا

26

2-12-1- شهر الکترونیکی بریزبان

27

2-12-2- شهر الکترونیکی بوستون

28

2-12-3- شهر الکترونیکی ایندیاناپلیس

30

2-12-4- شهر الکترونیکی لندن

30

2-12-5- شهر الکترونیکی تورنتو

33

2-13- بحث و بررسی برنامه های راهبردی شهرهای مختلف جهان برای تحقق شهرداری دیجیتالی

34

2-13-1- شهرداری دیجیتالی شهر تورنتو

34

2-13-2- شهرداری دیجیتالی شهر لندن

36

2-13-3- شهرداری دیجیتالی شهر هنگ کنگ

38

2-13-4- شهرداری دیجیتالی شهر سئول

39

2-13-5- شهرداری دیجیتالی شهر کوالالامپور

40

2-13-6- شهرداری دیجیتالی شهر سنگاپور

42

2-13-7- شهرداری دیجیتالی شهر نیویورک

43

2-14- مقایسه وتحلیل شهرداری های دیجیتالی برتر

44

عنوان

صفحه

2-15- نمونه هایی از شهرداری های ایران که در راه الکترونیکی شدن گام برداشته اند

48

2-15-1- شهرداری‌ الکترونیکی اصفهان

48

2-15-2- شهرداری ‌الکترونیکی مشهد

52

2-15-3- شهرداری ‌الکترونیکی تبریز

53

2-15-4- شهرداری ‌الکترونیکی کازرون

57

2-15-5- شهرداری الکترونیکی مرند

58

بخش چهارم: ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی

61

2-16- مقدمه

61

2-17- مفهوم بسترهای توسعه الكترونیكی

62

2-18- اهداف مرتبط با بسترهای توسعه الکترونیکی

63

2-19- اهمیت ارزیابی بسترهای توسعه الكترونیكی

64

2-20- محورهای اصلی بسترهای توسعه الکترونیکی

65

2-21- مولفه‌های بسترهای توسعه الكترونیكی

66

2-22- فرآیند مرتبط با بسترهای توسعه الکترونیکی

67

2-23- ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی

68

بخش پنجم: پیشینه تحقیق

71

2-24- جمع بندی فصل

75

بخش اول: مبانی نظری شهرداری الکترونیک

2-1- مقدمه

امروزه با ورود به هزاره سوم و شروع عصر مجازی و با قدم نهادن به حیطه نانو تكنولوژی و ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، جوامع دچار تغییرات بنیادین و اساسی شده‌اند. ایجاد شهر الكترونیك و قدم گذاشتن در مرحله فناوری اطلاعات نیز یك فرصت انكار ناپذیر است. شهر الكترونیك، دسترسی الكترونیكی شهروندان به شهرداری، ادارات دولتی، بنگاه‌های اقتصادی و كلیه خدمات شهری به صورت شبانه روزی را فراهم می‌كند. این شهر عاملی در جهت ایجاد سازمان‌های شیشه‌ای است به طوری كه تمام كاركردها و هدف‌های سازمان به طور شفاف قابل ملاحظه باشد، این شهر از بستر پیشرفته اطلاعات مخابراتی برخوردار است به صورتی كه می‌توان از طریق كامپیوتر با خانه‌ها، مدارس، ادارات، دوستان و غیره ارتباط برقرار كرد.

از طرف دیگر در حالتی خاص تر مفهوم شهرداری الكترونیك به میزان زیادی با مفهوم شهرالكترونیك عجین است. شهرداری سازمانی است که وظیفه ساماندهی و رسیدگی به امور شهر را به عهده دارد. این امور شامل کلیه امور مربوط به ساخت و ساز٬ حمل و نقل و ترافیک٬ نظافت٬ فضای سبز و… می شود. در واقع شهرداری مجموعه ای از ساز و کارهای مرتبط و درگیر با شهر و شهرنشینی است که هدف از این ساز و کارها تامین و رفع نیازهای مادی و معنوی شهروندان است. شهرداری ها یكی از مهمترین اركان نهادهای دولتی هستند كه به نوعی بیشترین ارتباط مردم در زمینه‌های امورات دولتی با این سازمان است، از این لحاظ پل ارتباطی خوب بین شهروندان و ارگان دولتی است و امكان مشاركت مردم را در فرآیندهای مدیریت شهری فراهم می‌سازد. شهرداری الكترونیك امكان دسترسی شهروندان به پایگاههای داده خدمات شهرداری، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته را فراهم می‌آورد. شهرداری الكترونیك با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، با تغییر در معماری ساختار خود و با ساده سازی رویه‌ها و قوانین و مهندسی مجدد فعالیت‌ها و شفافیت رویه‌ها و ارتباط موثر با شهروندان، خدمات خود را در حوزه وظایف شهرداری به صورت قابل دسترس و امن به شهروندان ارایه می‌كند. از این طریق نه تنها مدیریت دولتی به شكل مناسبت‌تری اعمال می‌شود بلكه فاصله بین دولت و شهروند كم شده رضایت‌مندی شهروندان از خدمات دولتی متمركز افزایش یافته و مفهومی چون شهر الكترونیكی در جامعه نقش می‌گیرد. از آنجایی كه شهرداری‌ها قسمت عمده‌ای از فعالیت سازمان‌ها را در شهر‌ها عهده‌دار و در هر نوع برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مدیریت شهری، سهم عمده‌ای را دارا هستند، می‌توانند كانون راه رسیدن به شهر الكترونیكی باشند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک;پیشینه تحقیق استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک;مبانی نظری استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی رشته مدیریت docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی

به صفحه دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی خوش آمدید.

امیدواریم که مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی را در زیر مشاهده می کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 71

حجم فایل: 568 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-1- مقدمه 19

2-2- تاریخچه 21

2-3- معرفی مدل‌های سرآمدی 25

2-3-1- مدل جایزه دمینگ 25

2-3-1- 1- انواع جایزه دمینگ… 26

2-3-1-2- معیارهای مدل دمینگ… 26

2-3-2- مدل جایزه مالکوم بالدریچ 27

2-3-3- مدل جایزه کیفیت اروپا (EFQM) 29

2-3-3-1- ویرایش 2010 EFQM…

2-3-3-2- روزشمار مدل EFQM در یک نگاه 31

2-3-3-3-تغییرات اصلی در عناوین توانمندسازها ونتایج ویرایش های 2003 و2010. 32

2-3-3-4- معرفی محورهای مدل جایزه ملی كیفیت اروپا(EFQM). 35

2-4- ارکان مدل‌های تعالی سازمانی (EFQM) 37

2-4-1- توانمند سازها 37

2-4-2- نتایج 51

2-5- دلایل استفاده سازمان‌ها از مدل EFQM 60

2-6- درچه سازمان‌هایی EFQM بكار گرفته شده است؟ 60

2-7- مدل تعالی سازمانی در ایران 62

2-8- معرفی اصول 8 گانه بنیادین تعالی (مدل 2003) 64

2-9- معرفی اصول 8 گانه بنیادین تعالی (ویرایش 2010) 70

2-10- مطالعات انجام شده: 72

2-10-1- تحقیقات داخلی : 72

2-10-1-1جلودار ممقانی (1385). 73

2-10-1-2-قمصری، بهبود روش‌های كار وبهره وری سازمانی براساس اصول الگو. 73

2-10-1-3- شركت قطعه ساز وابسته به صنعت خودرو اظهار نامه EFQM سال 1385. 74

2-10-2- مطالعات خارجی 74

2-10-2-1- مطالعه موردی شرکت موتورولا. 76

2-10-2-2- دون لیزبرن ایرلند 76

2-10-2-3- شركت ان اس كی (انگلستان). 76

2-10-2-4- بالتر وبندل (2005)،. 77

2-10-2-4-شرکت نوکیا (NOKIA). 77

2-11- ارزیابی عملکرد شرکت‌ها 79

2-1- مقدمه

مدل‌های تعالی سازمانی ابزاری جامع و مناسب برای سنجش عملکرد سازمان بشمار می‌آیند که کنترل و بهبود را تسهیل می‌کنند، سازمان‌ها به دنبال رشد و پیشرفت می‌باشند و برای ارزیابی میزان موفقیت سازمان در دست‌یابی به اهداف باید سازمان را بر اساس چشم انداز استراتژی برنامه‌های استراتژیک و اهداف بلند مدت مورد ارزیابی قرار داد. دیگر نمی توان سازمان را بر اساس نتیجه‌ی نهایی آن مورد سنجش قرار داد. از آنجا که یک محصول نهایی به تنهایی بیان گر نحوه‌ی عملکرد سازمان نیست، برای ارزیابی کیفی سازمان باید نتایج و فرایند‌ها را در کنار هم مورد توجه قرار داد (فوینتس و همکاران،2004)

مدل تعالی سازمانی چارچوبی روشمند برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در دو حوزه ی فرایند‌ها و نتایج حاصل از این فرایند‌هاست (اسپاین،و سیک 1999).

در نتیجه مدل تعالی سازمانی مدلی مناسب برای ارزیابی عملکرد کیفی سازمان است.دستاورد‌های حاصل از ارزیابی در این مدل شامل نقاط قوت سازمان و زمینه‌های قابل بهبود آن که برای دست‌یابی بهبود فهرستی از برنامه‌های اولویت بندی شده را نیز پیشنهاد می‌کند.( اسپاین،سیک 1999).

این ابزارها با توجه به دسته بندی سیمونز از اهرم‌های کنترل در دسته سیستهای کنترل تشخیصی جای می‌گیرد (سیمونز، 1988) بررسیها هم نشان می دهد استفاده از مدل‌های تعالی سازمانی در بهبود عملکرد سازمان‌ها موثر بوده است (کریستین سن، جول 1999) با توجه به قوت اینگونه مدل‌ها بسیاری از کشورها از مدل تعالی سازمانی به عنوان مبنایی برای تدوین جایزه‌های کیفیت و بهره وری در سطح ملی استفاده کرده اند که مقیاسی را برای مقایسه شرکت‌ها در سطح ملی دست می دهد (مشبکی، اصغر 1385) در سال‌های اخیر در کشور ما نیز این ابزارها اقبال ویژه ای یافته اند و سازمان‌های ایرانی هم ( مانند شرکت‌های خودرویی وفولادی ) مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا (مدلEFQM)را که متداولترین مدل‌های تعالی در سطح جهان است(هیکز، 1997) به عنوان مبنای سنجش و مقایسه عملکرد و کارایی خود مورد استفاده قرار داده اند

با گذشت زمان و اهمییت یافتن مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر و سرمایه‌های انسانی، ابعاد دیگری هم در نظام‌های سنجش عملکرد مورد توجه قرارگرفت. ازاینرو تلاش‌هایی درراستای جستجوی کیفیت درهمه سطوح سازمان وهمه بخش‌های زنجیره ارزش انجام گرفت که ‍‍‍پیدایش استانداردهای سری ایزو9000 دستاورد چنین دیدگاهی بود. هرچند با پیچیده تر شدن فضای کسب و کار، سازمان‌های نیازمند سازو کارهای جامع تری بودند (تیلر، 1995) و (مونستد، نونز، 2000)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی;پیشینه تحقیق الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی;مبانی نظری الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی