پروژه کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر رشته کارآفرینی doc

پروژه کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر در 91 صفحه ورد قابل ویرایش

به صفحه دریافت پروژه کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر خوش آمدید.

امیدواریم که پروژه کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پروژه کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر را در زیر مشاهده می کنید.

پروژه کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر در 91 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: کارآفرینی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 81 کیلو بایت

پروژه کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر در 91 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 1

پرسشنامة جواز تاسیس……………………………………………………………………………. 5

خلاصه گزارش ……………………………………………………………………………………….. 14

معرفی شركت …………………………………………………………………………………………. 19

2-1 مراحل اولیة تاسیس شركت …………………………………………………………….. 20

3-1 برنامه زمان بندی اجرای طرح ………………………………………………………… 22

4-1 اساسنامه شركت …………………………………………………………………………….. 23

5-1 هزینه های قبل از بهره برداری ……………………………………………………….. 61

6-1 سرمایه در گردش …………………………………………………………………………… 61

7-1 محوطه سازی و زمین …………………………………………………………………….. 63

8-1 ساختمان …………………………………………………………………………………………. 63

9-1 تاسیسات ………………………………………………………………………………………… 64

10-1 هزینة سرمایه گذاری طرح ……………………………………………………………. 66

معرفی محصول ………………………………………………………………………………………. 67

2-2 ظرفیت تولید ……………………………………………………………………………………. 68

3-2 برنامه تولید …………………………………………………………………………………….. 69

عنوان صفحه

4-2 مواد اولیه ………………………………………………………………………………………… 70

5-2 روش تولید ……………………………………………………………………………………… 70

6-2 دیاگرام تولید …………………………………………………………………………………… 72

7-2 ماشین آلات و تجهیزات …………………………………………………………………… 73

خلاصه بررسی مالی ……………………………………………………………………………… 75

هزینه های تولید……………………………………………………………………………………….. 76

حقوق و دستمزد ……………………………………………………………………………………… 79

استهلاك ………………………………………………………………………………………………….. 81

فروش ……………………………………………………………………………………………………… 82

جدول نسبتها …………………………………………………………………………………………… 83

گردش وجوه نقد ……………………………………………………………………………………… 87

ترازنامه …………………………………………………………………………………………………… 88

سود و زیان …………………………………………………………………………………….. …….. 91

مقدمه :
یكی از پیامدهای مهم تحولات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی 20 سال گذشته در ایران عدم كنترل رشد جمعیت بوده است .
به گونه ای كه نرخ رشد جمعیت در كشور طی سال های ( 1367-1358 ) ، بدون شك از بالاترین درصد نرخ دهة ‌اخیر برخوردار بوده است . این موضوع باعث شده كه مسائل جمعیت و عرضة نیروی كار و بیكاری ، به عنوانم مشكلات جدی جامعة ما در زمان كنونی و دهه های آینده مطرح گردد . بر اساس آمار های ارائه شده در مركز ایران گروه های سنی ( 19-15 و 24-20 ) در سال 1385 بالغ بر 4/17 میلیون نفر می شود و كشور با یك منبع عظیم انسانی روبرو خواهد شد كه همه می تواند مشكلاتی را از نظر اجتماعی بوجود آورد و هم می تواند پایه ای برای جهش های اقتصادی اجتماعی تلقی شود .
به عقیدة برخی كارشناسان ، جامعه هزینه های زیادی را برای آموزش جوانمالن انجام داده است بنابراین با ایجاد فرصت های شغلی و آموزش های تكمیلی باید از این منابع انسانی عظیم در جهت تحرك و رشد اقتصادی استفاده كنیم و از هدر رفتن این نیروها جلوگیری شود . زیرا بر اساس آمار های موجود نرخ بیكاری به علت تاخیر فاز رشد نرخ اشتغال در مقایسه با نرخ رشد عرضة نیروی كار متبا افزایش یافته و از 8/9 در صد در سال 1379 به 39/10 در پایان سال 1382 خواهد رسید . لذا با توجه به عرضه فزایندة نیروی كار در دهة 1380 بیكاری كشور از مرز 5 میلیون نفر خواهد گذشت ، كه رقمی نگران كننده است كه نشان دهندة این واقعیت است كه بخش به جذب نیروی كار و ایجاد اشتغال نه پرداخته و برعكس بخش قابل توجهی از كشاورزان و كارگران روستایی مهاجرت كرده اند و به بخش های خدماتی و صنعتی رو آورده اند .
رشد اشتغال در بخش خدمات بیش از سایر بخش ها بوده است . سهم خدمات از اشتغال كل اقتصاد ایران از 26 درصد در سال 1345 به 46 درصد در سال 1379 رسیده است . عده ای معتقدند كه گسترش بخش خدمات به كار های غیر ضروری و غیر تولیدی ، واسطه گری ، دلالی و اختلال در سیستم تولید و توزیع منجر شده است . سهم بخش صنعت از كل اشتغال از 5/26 درصد در سال 1345 به 32 درصد در سال 1379 رسیده است و همچنین روند صعودی دارد . برآورد ها نشان می دهد مكه به منظور كاهش نرخ بیكاری از 16 درصد فعلی به 6/12 درصد در پایان برنامة سوم باید سالانه 2/765 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود كه از این میزان بخش صنعت و معدن با 6/105 هزار نفر بیشترین سهم را خواهد داشت . كارشناسان ،‌صنعت ماشین سازی و قطعه سازی می تواند در صورت آماده سازی زمینه ها و شرایط كافی ، اشتغال زایی قابل توجهی داشته باشد . چنانچه این شرایط مهیا نشود در این صورت تنها قادر است اشتغال كنونی را حفظ كند و در صورت تهدید شراط و امكانات مورد نیاز صنعت فوق ، اشتغال زایی در این صنعت نیز تهدید خواهد شد . بنابر این استراژی ها و تصمیم گیری های اقتصادی و صنعتی باید به گونه ای باشد تا صنعت ضمن حفظ اشتغال كنونی بتواند زمینة‌اشتغال بخش قابل توجهی از جوانان بی كار و با استعداد را نیز فراهم كند . آنچه می تو.ان گفت به طور كلی صنعت در ایران تحولات بزرگ و قابل تحسینی طی سال های اخیر را در زمینة افزایش تولید و اشتغال زایی به همراه داشته است . به گفتة مسئولین صنعتی و مدیران شركت های اگر امكانات لازم برای افزایش كمی و كیفی تولید فراهم شود ، نگرش ها نسبت به صنعت وتولید تغییر كند حمایت اصولی و منطظقی از تولید مورد توجه قرارگیرد و … این صنعت می‌تواند به عنوان موتور محركه اقتصاد شود ، بسیاری از صنایع داخلی را تجهیز كند و اشتغال گسترده ای را فراهم سازد . این صنعت می‌تواند موتور محركه و رونق بخش سایر صنایع باشد .

شركت نوید راهبر مهاجر در مورضه موفق به اخذ مجوز شده است . بعد زمینی به مساحت 3325 متر مربع از ارازی شهرك صنعتی را خریدری كرد .

شركت از تاریخ واگذاری زمین اقدام به عملیات محوطه سازی ساختمان در محل نموده و كلیة عملیات تسطیح و خاكریزی و خاكبرداری زمینبه اتمام رسانیده است و در بخش ساختمان نیز شركت كلیة مجوزهای لازم جهت احداث ساختمان را اخذ نموده است وسپس كار ساختمان را شروع به اتمام رساند .

در بخش تاسیسات شركت مبلغ 6000000 پرداخت اولیه جهت انعشاب برق 59 كیلو وات انجام داده و انشعاب آب به قطر 4/3 اینچ نیز به شركت اختصاص داده شده و لوله كشی های لازم انجام شد .

لازم به زكر است كه كلیة هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح درصدد 3238 می باشد .

مورد نیاز است كه 197 5/1 مازاد به آمده غیر نقدی خود به آمد رسانده است نموده است كه درصد 2000 معادل 92% كل هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح نیاز مالی را از بانك تامین كرده است .

لازم به زكر است كه در ابتدا سال 81 با تجهیزات ماشین آلات مختصر فعالیت آزمایشی خود آغاز نموده اند كه با خریداری كردن قسمتی اعظم از ماشین آلات نهایت اصلی خود را تقریبا از اواخر 81 شروع كرده است .

بسمه تعالی

صورتجلسه هیئت مدیره شركت

پس از ختم جلسه مجمع عمومی مؤسسین در ساعت 2 بعداظهر همانروز اولین جلسة هیئت مدیرة شركت مذكور با حضور كلیة سهامداران و اعضاء هیئت مدیره در محل شركت تشكیل و تصمیمات زیر با آراء مورد تصویب قرار گرفت :

1- بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

و بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره

و بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره

برای مدت دو سال انخاب گردیدند كه با امضاء ذیل این صورت جلسه قبول سمت نمودند .

2-امضاء كملیة اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از فبیل چك – سفته – بروات – قراردادها – عقود اسلامی – به طور كلی هرگونه قراردادی كه برای شركت ایجاد تعهد نماید با همراه با مهر شركت معتبر می باشد .

الف – حدود اختیارات مدیر عانل

1- كلیة امضاء هیئت مدیره به

(با حق توكیل بغیر) وكالت دادن تا با مراجعه باداره ثبت شركتها نثبت بثبت شركت فوق اقدام نماید .

جلسه در ساعت 4 بعداظهر همانروز خاتمه یافت .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پروژه کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پروژه کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پروژه کارافرینی تأسیس شركت نوید مهاجر;طرح توجیهی تأسیس شركت نوید مهاجر;کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر;دانلود پروژه تأسیس شركت نوید مهاجر;دانلود کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر;طرح توجیه فنی تأسیس شركت نوید مهاجر;توجیه اقتصادی تأسیس شركت نوید مهاجر;تأسیس شركت نوید مهاجر;تأسیس; شركت ;نوید مهاجر