تحقیق درباره لیزر و تاریخچه پیدایش و کاربرد آن رشته فیزیک

دانلود تحقیق درباره لیزر و تاریخچه لیزر و کاربرد لیزر در صنعت و پزشکی و

به صفحه دریافت تحقیق درباره لیزر و تاریخچه پیدایش و کاربرد آن خوش آمدید.

امیدواریم که تحقیق درباره لیزر و تاریخچه پیدایش و کاربرد آن همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات تحقیق درباره لیزر و تاریخچه پیدایش و کاربرد آن را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود تحقیق درباره لیزر و تاریخچه لیزر و کاربرد لیزر در صنعت و پزشکی و

دسته بندی فیزیک
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 74
حجم فایل 68 کیلو بایت

*تحقیق درباره لیزر و تاریخچه پیدایش و کاربرد آن*


فهرست

عنوان                                                                            صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….…4

فصل اول: لیزر

ماهیت نور………………………………………………………..…………………………………………………………....6

تاریخچهﻯ پیدایش لیزر…………………………………………………………………………………………………....7

گسیل خود به خود…………………………………………………………………………………………………………..8

گسیل القایی………………………………………………….………………………………………………………………..9

لیزر چگونه تولید میشود………………………………..………………………………………………………………10

ویژگیﻫای نور لیزر………………………………………………………………………………………………………..12

سوئیچ Q……………………………………………………………………………………………………………………..13

انواع لیزر……………………………………………………….………………………………………………………….…14

فصل دوم: کاربردهای آن

کاربرد لیزر در صنعت……….……………………………………………………………………………………………21

     مینیاتوری………………………………………………………………………………………………………………………………………...23

     تمامنگاری (هولوگرافی)……………………………………………………..……………………………………………………………..23

     ثبت با لیزر…………………………………………………………………..………………………………………………………………….26

     ساختمانﺳازی و کشاورزی………………………………………………………………………………………………………………..26

     سایر کاربردها……………………………………………………………….………………………………………………………………….27

کاربرد لیزر در مبحث نظامی……………………………………..…………………………………………………….30

کاربرد لیزر در پزشکی…………………………………………………………………………………………………...33

     چشم…………………………………………………………………..………………………………………………………………….……..33

     پوست………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..34

     دندان پزشکی…………………………………………………………….………………………………………………………………….…36

    جراحی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….37

    درمان بیماریﻫا………………………………………………………………………………………………………………………………....39

     لیزرهای باهوش…………………………………………………………..…………………………………………………………………...40

     لیزرهای خانگی………………………………………………………………………………………………………………………………..40

     اثرات لیزر بر بدن……………………………………………………………..………………………………………………………………41

     خطرات اختصاصی لیزر…………………………………………………………………………………………………………………… 41

کاربرد لیزر در تحقیقات…………………………………………………………………………………………………………43

کاربرد لیزر در ارتباطات…………………………………………..……………………………………………………………… 48

کاربردهای لیزر ND-YAG……………………………………..………………………………………………………………52

پرتوافشانی بر هنر دیرینهﻯ تاریخ……………………………….………………………………………………………………52

ایمنی لیزرها ………………………………………………..………………………………………………………………………….53

فصل سوم: بازدیدها

بیمارستان فارابی……………………………………………………………………………………………………………………….58

دندان پزشکی……………………………………………….………………………………………………………………………….60

دانشگاه شهید بهشتی………………………………………..…….…………………………………………………………………61

فصل چهارم: نتیجهگیری

پیشنهادات……………….……………………………………………………………………………………………………………….65

خلاصهﺍی از متن با توجه به……………………………………………………………………………………………………66

نتیجهگیری………………………….……………………………………………………………………………………………………68

واژهنامه...………………………………….…………..…………………………………………………………………………………69

منابع   ……………………………………..……………………………………………………………….……………….74


مقدمه 

«اقرا بسم ربک الذی خلق»         بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید.

خدایا اولین سخن تو با پیامبرت خواندن بود. توخیر بندﻩات را در دانشمند بودن او میﺩانی. پس خدایا شناخت علوم بر ما آسان ساز. یعنی شناختن و دانستن چیزی همان طور که هست واین از صفات خداوند است. از آغاز آفرینش انسان تاکنون میلیونﻫا سال میگذرد. در این سالها انسان شاهد تغییرات زیادی در محیط پیرامونش بودهﺍست. تمامی این تغییرات ناشی از قدرت عقل و قوﻩی اراده و تصمیمگیری اوست.اما امروزه شاهد پیشرفتﻫای شگرفی در علوم مختلف از جمله پزشک، شیمی، زیستشناسی، ارتباطات و… هستیم که بسیاری از این پیشترفتﻫا را مدیون اختراع پرتویی شگفتﺍنگیز به نام لیزر میﺩانیم.

لیزر یا به اصطلاح نور باشکوه نوع کامﻸ جدیدی از نور است که بسیاری از آرزوﻫای رویاگونهﻯ بشر را جامهﻯ عمل پوشاندهﺍست، به طوری درخشانتر از هر چه که در طبیعت یافت میشود. با لیزر میتوان عجایبی به بار آورد و هر مادهﻯ شناخته شده روی زمین را در کسری از ثانیه بخار کرد.

لیزرها آن چنان قدرتمند هستند که میتوانند فرﺁیند همﺠوشی هستهﺍی را ایجاد نمایند همان فرﺁیندی که در خورشید صورت میگیرد که برای به وجود آمدن آن گرمایی بالغ بر K10 نیاز است.

امروزه لیزرﻫا کاربردﻫای وسیعی در علوم مختلف از جمله: صنعت، پزشکی، کشاورزی، ساختمان سازی، هولوگرافی، شیمی، زیست شناسی و ارتباطات یافتهﺍند.

هدف ما از انجام چنین تحقیقی آشنایی بیشتر با لیزر و کاربردﻫای آن ﺍست تا بتوانیم علت اصلی پیشرفتﻫای بشر را در بسیاری از زمینهﻫای علمی و تحقیقی دریابیم و از آنﻫا در جهت پیشرفتﻫای جدیدی برای کشورمان وتمام جهانیان استفاده کنیم.


 

فصل اول:

             لیزر


ماهیت نور

اسحاق نیوتن در سال 1672 برای اولین بار نظریهﻯ ذرهﺍی بودن نور را بیان کرد و انیشتین نیز با انجام آزمایش فوتوالکتریک نظریهﻯ نیوتن را ﺗﺄیید کرد. نیوتن هم چنین با عبور دادن نور از منشور توانست نور را تجزیه کند.

نور خود یک موج الکترومغناطیسی است و میﺩانیم که موج دارای 3 مشخصهﻯ اصلی: بسامد، دوره و طول موج است. طول موج یکی از مهمترین مشخصهﻫای موج است که با انرژی رابطهﻯ عکس دارد. بنابراین موجﻫای مختلف را میتوان به صورت طیف موجﻫای الکترومغناطیسی نمایش داد.

کریستین هویکینس، فیزیکﺩان هندی برای اولین بار توانست به کمک پخش، بازتاب و شکست نور، ماهیت موجی بودن نور را بیان کند و توماس یانگ با آزمایش پراش نور آن را ثابت کرد.

لیزر در واقع نوعی نور است و با توجه به محیط فعالش در قسمتﻫای مختلف طیف موجﻫای الکترومغناطیسی قرار میگیرد.


تاریخچهﻯ پیدایش لیزر

در سال 1917 میلادی انیشتین تحقیقی را بر روی نظریهﻯ نور و تشعشع آغاز کرد. در پیﺁمد این تحقیقات، انیشتین در مقالهﻯ علمی خود «در نظریهﻯ کوانتومی تشعشع» چگونگی تحریک شدن اتمﻫا و آزاد کردن نور از آنﻫا را شرح داد که در قسمتﻫای بعدی به تشریح کامل آن میﭘردازیم.

بعد از انیشتین، تاونز به در خواست نیروی دریایی آمریکا برای ساخت وسیلهﺍی که بتواند بسامد بالای میکروموج، جهت استفاده در ارتباطات تهیه کند، مشغول به تحقیق در مورد گسیل القایی شد. وی سرانجام در سال1935 با استفاده از ماده فعال آمونیاک توانست میزر را تولید کند. تاونز پس از اختراع میزر که اولین کاربرد عملی اصول انیشتین در مورد گسیل القایی بود به فکر ساخت دستگاهی بود که بتواند طول موجﻫای کوتاهتری نسبت به میکروموج داشته باشد.

سرانجام در سال 1959 دکتر تئودور مایمن فکر تاونز را به نتیجه رسانید و اولین لیزر راساخت. مایمن با قرار دادن میلهﺍی از یاقوت مصنوعی درون شیشهﺍی مار پیچی که دو انتهای میله صیقل داده شده بود، توانست لیزر را تولید کند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق درباره لیزر و تاریخچه پیدایش و کاربرد آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق درباره لیزر و تاریخچه پیدایش و کاربرد آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
لیزر,تاریخچه پیدایش لیزر,کاربرد لیزر,ماهیت لیزر و نور,ویژگی های نور لیزر,سوئیچ,انواع لیزر,مینیاتوری با لیزر,تمامنگری با لیزر,هولوگرافی با لیزر,کاربدر لیزر در پزشکی,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مقاله درباره تقسیم كننده اصلی و سوئیچ و سالن دیجیتال در سیستم مخابرات رشته الکترونیک و مخابرات

دانلود مقاله درباره تقسیم کننده ها و سوییچ ها و سان دیجیتال و سیستم های مخابرات

به صفحه دریافت مقاله درباره تقسیم كننده اصلی و سوئیچ و سالن دیجیتال در سیستم مخابرات خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله درباره تقسیم كننده اصلی و سوئیچ و سالن دیجیتال در سیستم مخابرات همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله درباره تقسیم كننده اصلی و سوئیچ و سالن دیجیتال در سیستم مخابرات را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود مقاله درباره تقسیم کننده ها و سوییچ ها و سان دیجیتال و سیستم های مخابرات

دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 8
حجم فایل 7 کیلو بایت

*مقاله درباره تقسیم كننده اصلی و سوئیچ و سالن دیجیتال در سیستم مخابرات *


MDF مخفف كلمه (main Distribotion Frame) به معنای تقسیم كننده اصلی و بعنوان رابط مشترك و سوئیچ و سالن دیجیتال در سیستم مخابرات طراحی گردیده است كه كلیه فعل و انفعالات از قبیل پاسخگویی به مشتركین ، دائریها ، تغییر نام ، تغییر مكان ، برگردان ها ، و قطع و وصل و … در این سالن انجام می شود . همچنین مرجعی است برای اعلام و رفع خرابی مشتركین كه در این راستا جهت ارائه سرویس دهی سریع و مطمئن و داشتن رابطه های تنگاتنگ مابین واحدهای سوئیچ ، شبكه كابل هوایی ، واگذاری خطوط و امور مشتركین ضروری است . در سالهای اخیر بهره گیری از سیستم های رایانه‌ای جهت پاسخگویی و بایگانی مكانیزه ، دگرگونی وسیع را در سالنهای MDF بوجود‌آورده اند كه پیامد آن تسریع در امور مشتركین است.

 

سالن دیجیتال :

در این سالن برای هر مشترك یك كارت ویژه وجود دارد كه به كارت DATA معروف است و در داخل آن امكانات مخابراتی برای هر مشترك تعریف شده است .

به طور مثال زمانی كه مشترك درخواست یك سرویس ویژه می كند ، داخل DATA تعریف می شود . هنگام استفاده از این امكانات سیستم پروسسوری ابتدا به این DATA مراجعه می كند . اگر در این DATA  تعریف شده باشد  امكان استفاده از آن سیستم را ی هد و در غیر این صورت به پیغام گیر متصل می شود . 

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله درباره تقسیم كننده اصلی و سوئیچ و سالن دیجیتال در سیستم مخابرات ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله درباره تقسیم كننده اصلی و سوئیچ و سالن دیجیتال در سیستم مخابرات – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
main Distribution Frame,mdf,تقسیم كننده اصلی,سوئیچ,سالن دیجیتال,سیستم مخابرات ,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه,دایریها,سیستم های رایانه ای

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

دستگاه سوئیچ دیجیتال رشته الکترونیک و مخابرات

دستگاه سوئیچ دیجیتال به عنوان قلب و مركز كلیه ارتباطات تلفنی محسوب می شود با توجه به اهمیتی كه ارتباطاتی نظیر تلفن، اینترنت، فاكس و در زندگی امروز به عهده دارند

به صفحه دریافت دستگاه سوئیچ دیجیتال خوش آمدید.

امیدواریم که دستگاه سوئیچ دیجیتال همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دستگاه سوئیچ دیجیتال را در زیر مشاهده می کنید.

دستگاه سوئیچ دیجیتال به عنوان قلب و مركز كلیه ارتباطات تلفنی محسوب می شود با توجه به اهمیتی كه ارتباطاتی نظیر تلفن، اینترنت، فاكس و در زندگی امروز به عهده دارند

دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 33
حجم فایل 367 کیلو بایت

دستگاه سوئیچ دیجیتال


چكیده:
دستگاه سوئیچ دیجیتال به عنوان قلب و مركز كلیه ارتباطات تلفنی محسوب می شود. با توجه به اهمیتی كه ارتباطاتی نظیر تلفن، اینترنت، فاكس و … در زندگی امروز به عهده دارند، سرویس و نگهداری و همچنین ارائه خدمات به مشتركین از طریق سالنهای دستگاه در مراكز تلفن اهمیت مضاعفی پیدا كرده است و وظیفه افرادی كه در این مراكز مسئولیت دارند از یك سو نگهداری و سرویس خود دستگاه و از طرف دیگر ارائه خدمات به مشتركین می باشد. خدماتی نظیر قطع و وصل و دایر كردن سرویسهای ویژه و مزاحم یابی.
كارآموزی كه طی مدت كوتاهی در این مركز مشغول فعالیت است می تواند با اكثر این وظایف بطور خلاصه آشنا شود در گزارش حاضر سعی شده است كه اطلاعات كسب شده تقریباً بطور كامل در اختیار مطالعه كنندگان قرار گیرد.


فصل اول:
تاریخچه مخابرات


در دوم ژوئن سال 1875 میلادی مصادف با 11 خرداد 1254 شمسی تلفن اختراع شد. در سال 1265 برای اولین بار در ایران یك رشته سیم بین تهران و شاهزاده عبدالعظیم به طول 7/8 كیلومتر توسط یك بلژیكی كشیده شد ولی در واقع مرحله دوم فن آوری مخابرات در تهران از سال 1268 شمسی با برقراری ارتباط تلفنی بین دو ایستگاه ماشین دودی تهران و شهر ری آغاز شد.
وزارت تلگراف در سال 1287 با وزارت پست ادغام و بنام وزارت پست و تلگراف نامگذاری شد.
در سال 1302 قراردادی برای احداث خطوط تلفنی زیرزمینی با شركت زیمنس و هالسكه منعقد شد و 3 سال بعد در آبان 1305 تلفن خودكار جدیدی برروی 2300 رشته كابل در مركز اكباتان آماده بهره برداری شد.
در سال 1308 امور تلفن نیز تحت نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار گرفت و به نام وزارت پست و تلگراف و تلفن نامگذاری شد.
مركز تلفن اكباتان در سال 1316 به 6000 شماره رسید و در سال 1337 به 13 هزار شماره توسعه یافت.
خطوط تلفن جدید (كاریر) نیز پس از شهریور 1320 مورد بهره برداری قرار گرفت و ارتباط تلفنی بین تهران و سایر شهرها گسترش یافت و مراكز تلفن تهران شروع به تأسیس شد.
در پایان سال 2001 تعداد مشتركین تلفن ثابت كشور به 293/384/10 شماره رسید كه نسبت به سال قبل آن 06/13 درصد رشد داشت و در مقایسه با سایر كشورهای جهان ایران رتبه 20 از لحاظ تعداد تلفن و رتبه 5 از لحاظ درصد رشد تلفن را داشت.
شركت سهامی مخابرات استان تهران در راستای سیاست تمركز زدایی در تاریخ 11/11/74 به مدت نامحدود تأسیس و آغاز به كار نمود.
اهداف و مأموریتهای كلان شركت:
1- تأسیس و توسعه شبكه و تأسیسات مخابراتی عمومی و خصوصی (به استثنای بخش صدا و سیما) در حوزه عملیاتی استان تهران.
2- نگهداری و بهره برداری از شبكه و تأسیسات مخابراتی استان تهران در قالب تحقق اهداف و برنامه های وزارت پست و تلگراف و تلفن.
3- اجرای تكالیف شركت مخابرات ایران در مواردی كه تفویض اختیار می شود.
تعریف مخابرات:
مقصود از مخابرات عبارت است از انتقال و ارسال علایم و نوشته ها و تصاویر و صداها و هرگونه اطلاعات دیگر بوسیله سیم یا بدون سیم و یا نور و یا هر رویه الكترومغناطیسی دیگر.

فصل دوم:
ارزیابی بخشهای مرتبط یك مركز تلفن با مهندسی مخابرات


كل اعمالی كه در یك مركز تلفن و بطور خصوصی تر در سالن دیجیتال مراكز انجام می گیرد اعم از ارتباط بین مشتركین تلفنی بوسیلة دستگاه سوئیچ دیجیتال انجام می شود كه انواع مختلف آن در ایران وجود داشته و مورد استفاده می شود.
در مركز مورد نظر از یك سوئیچ آلمانی ساخت كارخانه آلكاتل با نام System 12 و نام اختصاری S12 استفاده می شود برای وارد شدن به بحث ابتدا باید دستگاه مورد نظر را بررسی می كردیم به این شرح كه به آن خواهیم پرداخت.
سوئیچ S12:
S12 در 1975 طراحی شد و ابتدا بطور آزمایشی در سال 1981 در بلژیك افتتاح و در 1982 در آلمان راه اندازی شد. سیستم كنترل آن گسترده است. و قابل تطبیق با سیستمهای دیگر است و قابلیت انتقال صوت، تصویر و دیتا را دارد.
سیگنالینگ: زبانی است كه موجب ارتباط قسمتهای مختلف مخابرات به یكدیگر می شود كه به دو نوع زیر تقسیم می شود:
CCS: مسیر سیگنال و مسیر مكالمه یكی نیست و جدا هستند (سیگنالینگ كانال مشترك)
CAS: مسیر سیگنال و مسیر مكالمه یكی است. (سیگنالینگ كانال مرتبط)
در CCS می توان در حین صحبت كردن عمل سیگنالینگ را نیز انجام داد.
برای انتقال صحبت از CAS (در زمان كنونی) استفاده می شود و برای انتقال دیتا از CCS استفاده می شود.
خصوصیات S12:
– S12 بصورت ماژولار است (هم سخت افزار و هم نرم افزار)
– S12 در مسیریابی با انسداد روبروی نمی شود (Non bloking)
– S12 قابل گسترش است چون بصورت ماژولار است.
– S12 قابلیت تطبیق با نیازهای آینده را داراست (چون سیستم دیجیتال است)
– S12 قابلیت تطبیق با سیستمهای EMD و نیمه الكترونیكی و تمام الكترونیكی و دیجیتالی را دارد.
– S12 در مراكز شهری – بین شهری – بین المللی و ترانزیت می تواند استفاده شود.
– S12 با PCM های 32 و 24 كاناله كار می كند.
– حداكثر ظرفیت مراكز S12 برابر 100000 یا 60000 (STD بین شهری) است.
كه ترانك خطوط ارتباطی بین مراكز است.
– در سیستم S12 سوئیچ بصورت دینامیك عمل می كند یعنی چون سیستم 4 طبقه دارد و ارتباطات می تواند از طریقه طبقه 0 یا طبقه 0 و 1 و طبقه های 0 و 1 و 2 و … انجام گیرد. اگر دو مشترك از یك ماژول باشند ارتباط آنها از طریق طبقه 0 انجام می گیرد و لازم نیست طبقات دیگر را طی كند.
– S12 با سیگنالهای مختلف كار می كند.
امكانات سیستم S12:
* امكانات مشترك Subscriber Feutures:
1- شماره گیری مخفف (سریع) Abbreviated Dialling:
شماره هایی را كه ارقام زیاد دارند را در مراكز برای مشترك بصورت كد تعریف می كند.
2- انتقال مكالمه Call transfer
– انتقال مكالمه به شماره دلخواه
– انتقال مكالمه به شماره از قبل تعیین شده (اپراتور مركزی می تواند بنا به درخواست یك مشترك تمام زنگهای مشترك را به مشترك از قبل تعیین شده منتقل نماید)
– انتقال مكالمه در صورت اشغال بودن 
– پیامهای راهنما كه مشترك به مركز اعلام كرده است.
– اگر مشتركی خطش به مدت زیاد استفاده نشد مركز اعلام می كند كه مشترك خطش قطع نیست ولی در محل حضور ندارد (اعلام اگهی)
3- امكان كنفرانسی
4- برگشت (ارسال) زنگ به مشترك كه از دو روش انجام می گیرد:
– بیدار كردن (برخاستن) در زمان معین
– تست خط مشترك
1- ارتباط بدون شماره گیری:
ارتباط بدون شماره گیری به دو طریق صورت می گیرد
– آنی (بدون تأخیر) Direct: بلافاصله پس از برداشتن گوشی به طرف مقابل زنگ می خورد.
– با تأخیر Delaid: چند ثانیه بعد از برداشتن گوشی به مشترك مقابل زنگ می خورد و مشترك اول می تواند در آن چند ثانیه شماره ای را بگیرد.
برقراری ارتباط مشترك اشغال:
Completion of a call to busy subscriber
چنانچه بخواهیم با مشترك اشغال ارتباط برقرار كنیم بوسیله این ویژگی می توان از S12 خواست تا سعی مجدد برای برقراری ارتباط انجام دهد و هنگامی كه مشترك آزاد شد ارتباط را برقرار كند این عمل در یك پریود زمانی مشخص امكانپذیر است.
فراخوان با كنترل راه دور: Paging and remotely controller devise
در S12 این امكان وجود دارد كه یك خط دارای سرویس ویژه را به دستگاههای فراخوان وصل نمود هنگامی كه شماره تلفن انتخاب شد ارتباط با دستگاه فراخوان برقرار می گردد و لذا از طریق هر دستگاه تلفن از هر نقطه یا عمل فراخوان را انجام داد.
مزاحم گیری: Malicious Call Handling
مشترك با گرفتن كد (معمولاً 2) به مركز اعلام مزاحمت می كند.
انتظار مكالمه: Call waiting and trunk offering
اگر مشترك A1 به مشترك B (در حال اشغال) رنگ بزند تن مخصوصی به مشترك B ارسال می شود كه نشاندهنده پشت خط بودن A1 است كه به دو طریق انجام می شود:
– انتظار مكالمه Call waiting
در این حالت روی مكالمه بوق شنیده می شود.
– روی خط آمدن Trunk Offering
در حین مكالمه اپراتور روی خط می آید.
سرویس ویژه نگهداری و انتقال مكالمه:‍ Hold and transfer facilities
در این حالت مشترك A1 را در حالت انتظار نگه داشته و با A2 صحبت می كند و یا دوباره A2 را در حالت انتظار نگه داشته و با A1 صحبت می كند كه این حالت یكی از 3 حالت است.
سرویس ویژه همگانی: Coin box facilities
این سرویس برای كار با انواع تلفنهای همگانی طراحی شد (سكه ای – كارتی – رایگان)
درجه بندی خط مشترك: Subscriber Line Classes
كلیه مشخصات خط هر مشترك و محدودیتهای كاری آنرا در كلاس تعریف می شود كه شامل موارد زیر است:
1- نوع خط Line type
معمولی – خط پی در پی شده – خط دارای سرویس دیتا – خط تست – خط دارای كنتور اختصاصی در منزل
2- نوع سیگنالینگ مشترك:
آنالوگ – دیجیتال – یا هر دو
3- محدودیتهای سرویس دهی:
بدون محدودیت – خط خارج از سرویس – خط یكطرفه (تمام امكانات خروجی سد شوند فقط سرویس خدمات را می گیرد، فقط درون شهری) – محدودیتهای مشترك گیرنده (B) (مكالمات ورودی سد شوند فقط امكان دسترسی به سرویس دیتا وجود دارد، فقط امكان دسترسی به اپراتور وجود دارد)
4- محاسبه مكالمه:
برای انجام محاسبه نرخ مكالمه مشتركین به دسته های زیر تقسیم یم شوند:
مشترك مسكونی
تجاری
همگانی
صورت حساب با جزئیات
– خطوط دارای اولویت
شماره گیریهای موجود:
1- چرخشی
2- دكمه ای (فركانسی) با تركیبی از دو فركانس شماره 0 الی 9 را می توان ساخت
3- تركیبی از 1 و 2
توضیحی در باره تلفن تون و پالس:
پالس:
فقط 10 كلید می توان داشت (روی گوشی) به هر شماره ای 2 تا اضافه كرده و به این تعداد پالس تولید می كند كه این دو پالس از بین می رود (سیستم مركزی آن 2 را می خورد) و بعد مشترك مورد نظر پیدا می شود طول هر پالس MS20 و فاصلة آنها MS40 است.
كه روش خوبی نیست زیرا احتمال دارد نویز دامنه پالس را به هم بریزد یا در اثر مقاومت مسی سیمهای قدیمی پالس به هم بریزد و درنتیجه شماره اشتباه شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دستگاه سوئیچ دیجیتال ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دستگاه سوئیچ دیجیتال – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دستگاه سوئیچ,سوئیچ دیجیتال,مخابرات,مرکز تلفن,دستگاه سوئیچ دیجیتال,دستگاه سوئیچ,سوئیچ,تحقیق,مقاله,پروژه,پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پژوهش

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.