دانلود تحقیق سند و اقسام آن 83 ص رشته حقوق zip

دانلود سند و اقسام آن 83 ص تحقیق سند و اقسام آن 83 ص مقاله سند و اقسام آن 83 ص سند و اقسام آن 83 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق سند و اقسام آن 83 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق سند و اقسام آن 83 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق سند و اقسام آن 83 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود سند و اقسام آن 83 ص تحقیق سند و اقسام آن 83 ص مقاله سند و اقسام آن 83 ص سند و اقسام آن 83 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 86

حجم فایل: 122 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 86 صفحه

فهرست فصل اول: سند و اقسام آن مبحث اول: تعریف سند مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی بند اول: سند عادی و تعریف آن بند دوم: سند رسمی و تعریف آن بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است بند چهارم: انواع سند رسمی الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و كاربردی در یك دید كلی بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی بند ششم: تفاوت سندی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حكم سند رسمی لازم الاجراء فصل دوم: اجرای اسناد رسمی: مبحث اول: اسنادی كه می توان درخواست اجراء آنها را نمود بند اول: اسناد معلق و منجز بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر بند سوم: تقاضای كتبی متعهد له بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه بند اول: دفتر اسناد رسمی بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه مبحث سوم: صدور اجرائیه بند اول: تعریف اجرائیه بند دوم: انواع اجرائیه بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه بند پنجم: اشكالات مربوط به صدور اجرائیه فصل سوم: شروع عملیات اجرائی مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور بند دوم: ابلاغ اجرائیه بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احكام و اسناد خارجی در ایران فصل چهارم: ترتیب اجراء: مبحث اول: اسناد بدون وثیقه بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له بند ششم: وجه الااتزام بند هفتم: رسیدگی به مدارك بدهكار بند هشتم: بازداشت اموال متعهد الف: بازداشت اموال منقول مرحله اول: تقاضای متعهدله مرحله دوم: ارزیابی مرحلة سوم: تعیین حافظ ب: بازداشت اموال غیر منقول بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده بند یازدهم – مستثنیات دین بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول ب: اسناد مربوط به اموال منقول بند دوم: واگذاری ملك به بستانكار بند سوم: زمان حراج و ختم آن بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول بند ششم: تخلیه بند هفتم: حقوق و تكالیف بدهكار اسناد رهنی و شرطی بند هشتم: حقوق سایر بستانكاران و امكان استیفاء آن از مورد وثیقه مبحث سوم: هزینه های اجرائی مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی فصل پنجم: شكایت اجرائی مبحث اول: شكایت از اجراء‌ سند مبحث دوم: شكایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل مبحث سوم: شكایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل فصل ششم توقیف عملیات اجرائی مبحث اول: مع

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق سند و اقسام آن 83 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق سند و اقسام آن 83 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود سند و اقسام آن 83 ص;تحقیق سند و اقسام آن 83 ص;مقاله سند و اقسام آن 83 ص;سند و اقسام آن 83 ص