پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی رشته روانشناسی و علوم تربیتی docx

پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی

به صفحه دریافت پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی خوش آمدید.

امیدواریم که پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی را در زیر مشاهده می کنید.

پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 30 کیلو بایت

پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی

پایایی (ثبات یا همسانی) و روایی(اعتبار)

پاسخگویی به پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی برا ساس طیف لیکرت و از صفر تا چهار نمره گذاری میشود در این پرسشنامه سوالات تقریبا نیمی از سؤالها بصورت معکوس و رو به عقب نمره گذاری میشود


با توجه به جدول فوق ضریب آلفای کرانباخ کل پرسش‏نامه حدود 96/0، و برای مقیاس صداقت و پای‏بندی به پیمان 82/0، مقیاس معنویت دینی 85/0، مقیاس رعایت حقوق و برادری 91/0، مقیاس حفظ ادب و احترام حدود 79/0 و مقیاس مشارکت و هم‏بستگی دارای ضریب آلفای کرونباخ حدود 79/0 به دست آمد كه نشان دهنده اعتبار مطلوب و بالای پرسش‏نامه بعد فردی سلامت‏اجتماعی است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی; سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی