دانلود تحقیق كاربرد شبكه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه رشته معماری doc

تخلیه‌های صنعتی و پساب‌های كشاورزی به داخل سیستم آبزیان باعث می‌شود كه رسوبات كف توسط موادسمی آلوده شوند به همین ترتیب وقتی رژیم رودخانه تغییر می‌نماید این رسوبات آلوده به پایین دست رودخانه انتقال می‌یابند تخمین دبی این رسوبات آلوده گام اول به سوی بهبود سازی كیفیت آب می‌باشد

به صفحه دریافت دانلود تحقیق كاربرد شبكه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق كاربرد شبكه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق كاربرد شبكه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه را در زیر مشاهده می کنید.

تخلیه‌های صنعتی و پساب‌های كشاورزی به داخل سیستم آبزیان باعث می‌شود كه رسوبات كف توسط موادسمی آلوده شوند به همین ترتیب وقتی رژیم رودخانه تغییر می‌نماید این رسوبات آلوده به پایین دست رودخانه انتقال می‌یابند تخمین دبی این رسوبات آلوده گام اول به سوی بهبود سازی كیفیت آب می‌باشد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 42 کیلو بایت

رسوبات انتقالی توسط رودخانه‌ها مشكلات زیادی خصوصاً جهت بهره‌برداری از سدها و سازه‌های آبی به وجود می‌آورند. در ده‌های اخیر تحقیقات بزرگی برای درك مكانیسم انتقال رسوب در جریان‌های طبیعی صورت گرفته است.

تخلیه‌های صنعتی و پساب‌های كشاورزی به داخل سیستم آبزیان باعث می‌شود كه رسوبات كف توسط موادسمی آلوده شوند. به همین ترتیب وقتی رژیم رودخانه تغییر می‌نماید این رسوبات آلوده به پایین دست رودخانه انتقال می‌یابند. تخمین دبی این رسوبات آلوده گام اول به سوی بهبود سازی كیفیت آب می‌باشد.

طبق گزارشات، درحال حاضر، بسیاری از سدهای كشورمان، با مشكل رسوب و پرشدن پیش از موعد مخازن مواجه هستند از جمله گزارشی كه در مورد رسوبگذاری در سد سفید رود منتشر شده كه نشان می‌دهد كه در هفدهمین سال بهره برداری، رسوبات ورودی نزدیك به نیمی از حجم مخزن را اشغال كرده‌اند. در حالی كه مشاور این شد، عمر مفید آن را صد سال دانسته است.

همچنین سد شهید عباسپور كه تخمین اولیه برای رسوب آن 2 میلیون مترمكعب در سال بوده، در حالی كه نتایج هیدروگرافی در سال 1362 در مخزن این سد نشان می‌دهد كه درطی 7 سال اول بهره برداری از این سد سالیانه بطور متوسط 38 میلیون متر مكعب وارد مخزن شده است. بدیهی است كه افزایش پیش‌بینی میزان رسوب وارده به دریاچه می‌تواند از این خسارات جلوگیری به عمل آورد و تحقیق این امر بستگی زیادی به روشهای محاسباتی و وجود سنجشهای مناسب رودخانه‌ای دارد.

تا كنون معادلات زیادی برای تخمین میزان رسوب انتقالی رسوب انتقالی توسط رودخانه‌ها ارائه شده است كه همه آنها بر پایه قوانین تئوری دینامیك جریان و انتقال ذرات می‌باشد. آلونسوو نیبلینگ و فوستر در سال 1982 و یانگ در 1996 از بین دیگران، روشهای متعدد قراردادی را مقایسه نمود برای محاسبه دبی كل رسوب. بعضی از روشها كه روش غیرمستقیم نامیده شدند، شامل توابع انتقالی بر اساس تابع بار بستر اینشتین هستند كه بار رسوب كل از مجموع توابع بار معلق و بار بستر بدست می‌آید. مانند روش اصلاح شده اینشتین توسط كلبی و همبری (1955) و توفالتی (1969). روشهای مذكور این نكته را مدنظر قرار می‌دهند كه هیدرودینامیك هر حالت انتقال یكسان نیست اگر چه تمایز آشكار بین در حالت معلق و بستر نیز به آسانی ممكن نیست، كاربرد روشهای گفته شده از نظر تئوری نسبتاً كامل است اما ممكن است به نظر دشوار برسد.

روشهای دیگر كه روشهای مستقیم نامیده می‌شوند، بار رسوب كل را به طور مستقیم مشخص می‌كنند، بدون اختلاف قائل شدن بین دو حالت انتقال. بعضی از این روشها از مفهوم نیروی جریان ناشی می‌شوند. (كار جریان) مانند روش بگنولد (1966) و روش انگلند و هانسن (1967) كه بستگی به مفهوم نیرو و قوانین شبیه‌سازی برای بدست آوردن تابع انتقال رسوب دارد. روش آكرو وایت (1973) بر اساس مفهوم نیروی جریان، بگونولد و آنالیز ابعادی برای بیان تحرك و سرعت انتقال رسوب پایه‌ریزی شده‌اند. یانگ در سالهای 1972 و 73 یك مدل تحلیل نیرویی بكار برد و به نیروی جریان موجود در واحد وزن سیال برای انتقال رسوب تأكید كرد. ولیكانوف (1954) تابع انتقال را از تئوری نیروی ثقل استخراج كرد. روشهای دیگر از توابع انتقال دیگری پیروی می‌كنند، مثلاً چنگ و سیمونزو ریچاردسون (1967) بار كل را از مجموع بار بستر و معلق محاسبه نمودند. لارسن (1958) یك رابطه وابسته‌ای بین شرایط جریان و دبی رسوبی نتیجه توسعه داد. شن و هانگ (1972) یك معادله رگرسیون براساس داده‌های آزمایشگاهی استخراج كردند.

برانلی (1981) نیز آنالیز رگرسیون را برای بدست آوردن تابع بكار گرفت. ون راین (1984) بار كل را از مجموع بار بستر و متعلق محاسبه نمود. كریم و كندی (1990) آنالیز چند رگرسیونی غیرخطی را برای استخراج یك رابطه بین سرعت جریان، دبی رسوب و هندسه شكل بستر و ضریب اصطكاك رودخانه‌های فرسایشی بكار گرفت.

شامل 32 صفحه word
قابل ویرایش

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق كاربرد شبكه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق كاربرد شبكه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
آنالیز رگرسیون ;ضریب اصطكاك رودخانه های فرسایشی ;سد شهید عباسپور ;مشكل رسوب و پرشدن پیش از موعد مخازن