پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI) رشته روانشناسی و علوم تربیتی docx

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)

به صفحه دریافت پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI) خوش آمدید.

امیدواریم که پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI) همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI) را در زیر مشاهده می کنید.

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 6

حجم فایل: 11 کیلو بایت

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)

این پرسشنامه مشتمل بر 40 گویه است که برزونسکی، (1989 به نقل از برزونسکی و آدامز، 1999) آن را به منظور ارزیابی جهت گیری یا سبک هویت افراد تدوین کرده است. این آزمون که از 4 خرده مقیاس تشکیل شده است، سه سبک هویتی اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم/ اجتنابی و همچنین میزان تعهد را می سنجد. گویه ها روی مقیاس لیکرت 5 درجه ای کاملاً مخالفم(1)، تا حدودی مخالفم(2)، مطمئن نیستم(3)، تاحدودی موافقم(4) و کاملاً موافقم(5) نمره گذاری می شوند. برزونسکی(2000) ضریب آلفای کرونباخ را برای سبک اطلاعاتی 71/0، برای سبک هنجاری 60/0 و برای سبک سردرگم/اجتنابی 75/0 گزارش کرده است(پیری و شهرآرای، 1384). غضنفری(1383) در ایران در میان نمونه ای شامل 1832 دانش آموز دبیرستانی پایایی کل را 73/0 و پایایی خرده مقیاس های سبک هویت اطلاعاتی را 67/0، سبک هنجاری را 52/0، سبک سردرگم/اجتنابی را 62/0 و مقیاس تعهد را 57/0 برآورد کرد. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برای سبک اطلاعاتی 63/0، سبک هنجاری 56/0، سردرگم/اجتنابی 66/0 و میزان تعهد 63/0 برآورد شد و برای پایایی کل آزمون ضریب آلفای 71/0 بدست آمد.

پرسنامه سبک هویتی برزونسکی(ISI)

در زیر عباراتی در باره عقاید، نگرش ها، و روش های روبرو شدن با مسائل می بینید. لطفاً هر جمله را به دقت بخوانید و روبروی پاسخ مناسب علامت بزنید. جواب درست و غلطی وجود ندارد. اولین واکنش شما به هر سؤال باید جواب شما باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI) ; سبک هویت برزونسکی (ISI)