پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر رشته روانشناسی و علوم تربیتی docx

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر

به صفحه دریافت پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر خوش آمدید.

امیدواریم که پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر را در زیر مشاهده می کنید.

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 13 کیلو بایت

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر

طریقه نمره گذاری

پرسشنامه سبک های تفکر که شامل 40 سئوال است و به وسیله استرنبرگ و واگنر (1992) طراحی شده است. در این پرسشنامه هر 8 سئوال یک سبک تفکر را مورد ارزیابی قرار می هد و پاسخ هر سئوال روی یک مقیاس 7 درجه ای لیکرت مشخص می شود. روش نمره گذاری هر گزینه بر طبق روش زیر انجام می شود:

0 = اصلا 1 = .خیلی کم 2 = کم 3 = متوسط 4 = تا حدودی 5 = خوب 6 =خیلی خوب

در پایان برای ارزیابی داده ها مجموع نمرات بدست آمده در هر سبک تقسیم بر 8 می شود ودر یک مقیاس 6 ارزشی جاگذاری می شود این پرسشنامه نیز با اندکی دخل و تصرف ورزشی شده است. ابعاد این پرسشنامه در جدول زیر ارائه شده است:

بعد

شماره سوال

سبک تفکر اجرایی

8-1

سبک تفکر قانونی

16-9

سبک تفکر قضایی

24-17

سبک تفکرآزاد اندیش

32-25

سبک تفکر محافظه­کار

40-33

روایی و پایایی

اعتبار پرسشنامه سبک تفکردر تحقیقات انجام شده با استفاده از ضریب الفای کرونباخ آنها 75/0 بوده است. در پژوهش محمدی و همکاران (1389) نیز ضریب الفای کرونباخ اندازه گیری شده 657/ 0 محاسبه شد.

در همان پژوهش نیز روایی محتوایی پرسشنامه سبک تفکر از طریق توزیع آنها در بین 15نفر از اساتید دكترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشگاه های كشور و متخصصین مدیریت و كسب نظرات و پیشنهادات اصلاحی تایید شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر; سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر