پرسشنامه ابرازگری هیجانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی docx

پرسشنامه سبک ابراز هیجان

به صفحه دریافت پرسشنامه ابرازگری هیجانی خوش آمدید.

امیدواریم که پرسشنامه ابرازگری هیجانی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پرسشنامه ابرازگری هیجانی را در زیر مشاهده می کنید.

پرسشنامه سبک ابراز هیجان

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 8 کیلو بایت

پرسشنامه ابرازگری هیجانی

این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس با سه پرسشنامه متفاوت است:

1) پرسشنامه ابراز گری هیجان: کینگ و امونز(1990) به منظور بررسی اهمیت نقش ابراز هیجان در سلامت این پرسشنامه را طراحی نمودند پرسشنامه ابراز گری هیجان 3 مولفه و 16 ماده دارد 7 ماده آن مربوط به مولفه ابراز هیجان مثبت 5 ماده آن مربوط به مولفه ابراز صمیمیت، و 4 ماده آن مربوط به مولفه ابراز هیجان منفی است . اعتبار این مقیاس با استفاده از روش همسانی درونی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد و مقدار آن برای کل مقیاس و زیر مقیاس های ابراز هیحان مثبت، ابراز صمیمیت، و ابراز هیجان منفی به ترتیب 68%، 65%،59%، 68% به دست آمده است و بیانگر آن است که مقیاس مذکور دارای همسانی درونی بالا و معناداراست.(رفیعی نیا و همکاران 1385)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه ابرازگری هیجانی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه ابرازگری هیجانی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه سبک ابراز هیجان; سبک ابراز هیجان;پرسشنامه ابرازگری هیجانی