خانه / بایگانی برچسب: انواع آنتن ها از نظر كاربرد

بایگانی برچسب: انواع آنتن ها از نظر كاربرد

بررسی انوان آنتن و شبکه های بیسیم رشته الکترونیک و مخابرات doc

از سال 1877م كه نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت كرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینكه آنتن ها جزئی از یك سیستم مخابراتی الكترونیكی هستند، بایستی تكنولوژیست ها و مهندسین برق الكترونیك در این زمینه دانش كافی داشته باشند امید است در این مقال اندك كه در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی

ادامه مطلب