دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی رشته پرسشنامه pdf

دانلود پرسشنامه هوش عاطفی همراه با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و منابع

به صفحه دریافت دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود پرسشنامه هوش عاطفی همراه با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و منابع

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 369 کیلو بایت

دانلود پرسشنامه هوش عاطفی

پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی

محتوای فایل:

معرفی پرسشنامه

مولفه های پرسشنامه

نمره گذاری پرسشنامه

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی و پایایی

منبع

همراه با ضمانت دانلود

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه هوش عاطفی;هوش عاطفی;روایی و پایایی;تفسیر و نمره گذاری;دانلود پرسشنامه;منابع

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون رشته پرسشنامه docx

دانلود پرسشنامه استاندارد و 18 سوالی مهارت های ارتباطی بارتون

به صفحه دریافت پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون خوش آمدید.

امیدواریم که پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود پرسشنامه استاندارد و 18 سوالی مهارت های ارتباطی بارتون

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 14 کیلو بایت

پرسشنامه مهارت های ارتباطی

در سال ۱۹۹۰ توسط بارتون تهیه و تنظیم شد .

این پرسشنامه ۱۸ سوال را در برگرفته و دارای سه مولفه می باشد و هدف از آن کمک به فرد برای حصول بینش در مورد مهارت های ارتباطی خود می باشد.

مدیران در قرن حاضر به توانایی های متعددی نیاز دارند که هرکدام می تواند به نوعی در روند زندگی و کار او تاثیرگذار باشد.

از میان این توانایی ها برقراری ارتباط و ایجاد مناسبات اجتماعی از جمله مهمترین مهارت ها است .

ارتباطات یک مهارت بسیار مهم مدیریت و مبنای لازم برای مدیریت کارآمد است .

از طریق ارتباطا ت است که مدیران روابط بین اشخاص را که برای انجام وظایف روزانه شان به نحو مطلوب ضرورت دارد برقرار می سازند و حفظ می کنند.

مهارت های ارتباطی مدیران برطبق نظریه بارتون به سه مهارت کلامی ، شنودی و بازخورد تقسیم بندی شده است.

 • روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد

یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­ دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش (منبع داخل فایل) ذکر شده است.

(توضیحات کامل در داخل فایل)

محتوای فایل:

مولفه : دارد

روایی و پایایی : دارد

تفسیر و نمره گذاری :دارد

منابع : دارد

گارانتی بازگشت وجه : دارد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه مهارت های ارتباطی;پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون;مهارت های ارتباطی بارتون;مهارت های ارتباطی;مقیاس مهارت های ارتباطی;دانلود رایگان;دانلود پرسشنامه

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز رشته پرسشنامه docx

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

به صفحه دریافت دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 23 کیلو بایت

پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

هدف: سنجش سه شیوه راهبرد مدیریت تعارض (کنترل (رقابت)، راه حل مداری (همکاری و مصالحه)، عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب))

روش نمره گذاری و تفسیر

پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز دارای 30 سوال است و 5 شیوه مدیریت تعارض را در درون 3 راهبرد کنترل، عدم مقابله و راه حل گرایی مورد سنجش قرار می دهد. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

همیشه

بیشتر اوقات

غالبا

گاهی

به ندرت

بسایر به ندرت

هرگز

امتیاز

1

2

3

4

5

6

7

پرسشنامه فوق دارای سه بعد (راهبرد) بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد

سوالات مربوطه

کنترل (رقابت)

7-1

راه حل مداری (همکاری و مصالحه)

18-8

عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)

30-19

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

روایی و پایایی

در پژوهش حیدری نژاد (1389) روایی پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض رابینز مورد تایید چند تن از اساتید قرار گرفت.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز در جدول زیر ارائه شده است:

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ مدیریت تعارض رابینز

بعد

آلفای کرونباخ

کنترل (رقابت)

51/0

راه حل مداری (همکاری و مصالحه)

73/0

عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)

70/0

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی رشته پرسشنامه docx

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی

به صفحه دریافت پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی خوش آمدید.

امیدواریم که پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی را در زیر مشاهده می کنید.

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 8 کیلو بایت

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی، ابزاری محقق ساخته می باشد که مشتمل بر 15 سوال می باشد. این پرسشنامه به صورت لیکرت پنج درجه ای که به صورت موافقم(5)، کمی موافقم(4)، نظری ندارم(3)، کمی مخالفم(2) و مخالفم(1) نمره گذاری می شود. کسب نمره بالاتر از میانگین در این پرسشنامه نشان دهنده درگیری مثبت والدین در امور تحصیلی فرزندانشان است و کسب نمره پایین تر از میانگین نشان دهنده عدم توجه و درگیری والدین در مور تحصیلی فرزندانشان می باشد. جهت بررسی روایی این پرسشنامه سعی شد از پنج تن از اساتید دانشگاه کمک گرفته شود ابتدا سوالات پرسشنامه 20 مورد بودند که این اساتید روایی این پرسشنامه را مورد تایید قرار دادند و تعداد سوالات را به 15 مورد تقلیل دادند. جهت بررسی پایایی این پرسشنامه بر روی 100 نفر از دانش آموزان اجرا شد و آلفای کرونباخ برابر86/. برای کل آزمون به دست آمد که مورد قبول است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی; درگیری والدین در امور تحصیلی

پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند رشته پرسشنامه docx

پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند

به صفحه دریافت پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند خوش آمدید.

امیدواریم که پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند را در زیر مشاهده می کنید.

پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 10

حجم فایل: 11 کیلو بایت

پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند

معرفی آزمون

این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که بر اساس نظریه «بامریند » از سه الگوی آزاد گذاری ، استبدادی و اقتدار منطقیوالدین جهت بررسی الگوه‌های نفوذ و شیوه‌های فرزندپروری ساخته شده است. این پرسشنامه که توسط دیانا باوم ریند(1991)، طراحی شد شامل 30 ماده است كه 10 ماده به شیوه آزادگذاری و10 ماده به شیوه ی مستبدانه و 10 جمله دیگر اقتدار منطقی در امر پرورش فرزند مربوط می شود.

شیوه ی نمره گذاری

در این ابزار آزمودنی‌ها با مطالعه هر ماده نظر خود را با علامت × برحسب یک مقیاس 5 درجه‌ای مشخص کردند که از صفر تا 4 ( کاملاً مخالفم= 0 تا کاملاً موافقم =4 )، نمره گذاری شد و با جمع نمرات ، 3 نمره مجزا در مورد آزادگذاری مطلق ، استبدادی و اقتدار منطقی برای هر آزمودنی به دست آمد.


 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند; شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند

چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند ابزار و روش اندازه گیری رشته پرسشنامه docx

چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند ابزار و روش اندازه گیری

به صفحه دریافت چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند ابزار و روش اندازه گیری خوش آمدید.

امیدواریم که چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند ابزار و روش اندازه گیری همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند ابزار و روش اندازه گیری را در زیر مشاهده می کنید.

چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند ابزار و روش اندازه گیری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 12 کیلو بایت

چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند ابزار و روش اندازه گیری

در این پژوهش برای ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند مورد بررسی از یک چک لیست محقق ساخته استفاده شد. این چک لیست داری 22 سوال می‌باشد که در مقیاس لیکرت از خیلی قوی تا خیلی ضعیف در نوسان است. هر یک از سوالات چک لیست یک مورد از اصول مصور سازی را ارزیابی می‌کند. هر یک از مولفه‌هایی که توسط این چک لیست مورد سنجش قرار می‌گیرد به قرار زیر است:

1. اصل تاکید

2. اصل سادگی

3. اصل تعادل

4. اصل توازن بین زمینه و موضوع

5. اصل رابطه تصویر با معیارهای اندازه‌گیری

6. رابطه تصویر با معیارهای كادربندی

7. اصل فاصله مطلوب

8. اصل تأثیرات روانی خط‌ها

9. اصل تأثیر روانی شكل‌ها و رابطه‌ی آن‌ها با تصویر آموزشی

 1. اصل خواص روانی رنگ‌ها و رابطه‌ی آن‌ها با تصویر
 2. اصل پرهیز از تكراری بودن سبك تصویرسازی
 3. اصل تصویرگری مبتنی بر تحقیق و پژوهش
 4. اصل استفاده به جا از تصویر
 5. اصل تطبیق با واقعیات
 6. اصل برجسته‌سازی موضوع
 7. رعایت تناسب بین سبك هنری و موضوع آموزشی
 8. اصل تفاوت در فرهنگ‌های منطقه‌ای
 9. اصل به روز بودن تصویر
 10. اصل توازن در تصویرگری جنسیت‌ها
 11. توجه به هویت ملی، اعتقادی و اسلامی
 12. تحریك حس كنجكاوی و علاقه به كشف
 13. توجه به علایق كودكان به رنگها

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند ابزار و روش اندازه گیری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند ابزار و روش اندازه گیری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند;ابزار و روش اندازه گیری;چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند;ابزار و روش اندازه گیری

پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996) رشته پرسشنامه docx

پرسشنامه تعارض کارخانواده (نت مه یر،1996)

به صفحه دریافت پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996) خوش آمدید.

امیدواریم که پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996) همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996) را در زیر مشاهده می کنید.

پرسشنامه تعارض کارخانواده (نت مه یر،1996)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 18 کیلو بایت

پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996)

این پرسشنامه دارای 10 سوال است که پنج سوال تعارض کار-خانواده (مانند ساعتهای کاری من، مانع از انجام وظایف خانوادگی ام می­شود) و پنج سوال تعارض خانواده-کار (مانند وظایف خانوادگی من، باعث بروز مشکل در انجام وظایف حرفه­ای من می­شود) را در مقیاس 7 امتیازی لیکرت اندازه­گیری می کنند.

روایی پرسشنامه توسط سازندگان با روش همبستگی هر دو قسمت با شانزده سازه روان شناختی مانند رضایت از زندگی، رضایت شغلی، تعارض نقش و ابهام نقش بررسی و مشخص شد که با رضایت شغلی و رضایت از زندگی ارتباط منفی و با تعارض نقش و ابهام نقش ارتباط مثبت دارد (فاتحی زاده،1386). روایی پرسشنامه پژوهش توسط اساتید و صاحبنظران تأیید شده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه تعارض کارخانواده (نت مه یر،1996); تعارض کارخانواده (نت مه یر،1996)

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس رشته پرسشنامه docx

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

به صفحه دریافت دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 11

حجم فایل: 39 کیلو بایت

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

پرسشنامه‌ای را كه در پیش رو دارید حاوی 60 سؤال است كه به صورت استاندارد طراحی شده و پایایی و روایی آن ها بارها مورد آزمایش قرار گرفته در این پرسشنامه هر سؤال مشتمل بر سه گزینه یا پاسخ می‌باشد.
لطفاً هر یك از سؤالات را با دقت مطالعه نموده، سپس یكی از پاسخ‌های ارائه شده در زیر هر سؤال را با علامت (*) انتخاب نمایید. بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مد نظر می‌باشد.

تورنس (1979) خلاقیت را شامل 4 عنصری اصلی زیر می دانند:

 1. سیاسی: قدرت تولید ایده ها و جواب های فراوان((سوال 1-15 برای سنجش بعد سیاسی خلاقیت است))
 2. انعطاف: توانایی لازم برای تغییر جهت فكری یا توانای تولید ایده های متنوع ((سوال 16-30 برای سنجش بعد انعطاف پذیری افراد است))
 3. ابتكار: توانایی تولید ایده یا محصول نو و بدیع: یعنی پاسخ های فرد قبلا دیده نشده باشد و جدید و نو باشد.((سوالات 31-45 برای بررسی این بعد از خلاقیت است))
 4. بسط با جزئیات: توانایی توجه به جزئیات وابسته به یك ایده: یعنی افراد خلاق به جزئیات یك ایده توجه بیشتری نشان می دهند. ((سوالات 46-60 برای سنجش بعد بسط جزییات خلاقیت است))

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی رشته پرسشنامه docx

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

به صفحه دریافت پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی خوش آمدید.

امیدواریم که پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی را در زیر مشاهده می کنید.

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

دسته بندی: پرسشنامه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 13 کیلو بایت

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی دارای5 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

تمام متغیر ها پژوهش از سطح اندازه گیری رتبه ای برخوردارند بجز جنسیت افراد که سطح اندازه گیری آن فاصله ای است.در این پژوهش به منظور اندازه گیری پاسخ ها ی ارائه شده از طیف لیکرت استفاده میشود.

طیف لیکرت :نگرشی هست که پاسخگو می تواند نظرات موافق و مخالف خود را ابراز کند. طیف لیکرت یک نمودار فاصله ای است که می تواند ،نگرش –تعلقی باور و احساسات پاسخگو را تعیین کند. در این تحقیق 21 سوال در 5 بعد، کیفیت خدمات را از دیدگاه فراگیران میسنجد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی; سنجش کیفیت خدمات آموزشی;مقیاس سنجش کیفیت خدمات آموزشی

پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور رشته پرسشنامه docx

پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور

به صفحه دریافت پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور خوش آمدید.

امیدواریم که پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور را در زیر مشاهده می کنید.

پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور

دسته بندی: پرسشنامه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 21 کیلو بایت

پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور دارای 14 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایشابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ، دست ساز پژوهشگر است به این صورت که تمام مولفه ها وشاخص های آموزش های مهارتی محصول محور از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شد و پس از تایید متخصصین (مدیران اجرایی ) و استاد راهنما و مشاور محترم به صورت پرسشنامه تدوین شد که از چهار بخش فرصت ، تهدید ، قوت و ضعف تشکیل شده است .از جمع 34 گویه ای این پرسشنامه 10 گویه به فرصت های محیطی ، 7 گویه به تهدیدات محیطی ، 9 گویه به نقاط قوت و 8 گویه به نقاط ضعف اختصاص یافته است .

1-1- روایی و پایایی تحقیق

روایی – روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده است و به معنای صحیح و درست می باشد . مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد . به عبارت دیگر روایی عبارت است از میزان انطباق مشاهد ات و پرسش های پژوهش با هدف اصلی پژوهش . اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد ( ازکیا ، دربان آستانه ، 1382 ، 5 ).


– Validity

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور;آموزش های مهارتی محصول محور;مقیاس آموزش های مهارتی محصول محور