مقاله بررسی خصوصی سازی رشته علوم انسانی doc

مقاله بررسی خصوصی سازی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

به صفحه دریافت مقاله بررسی خصوصی سازی خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله بررسی خصوصی سازی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی خصوصی سازی را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله بررسی خصوصی سازی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 42

حجم فایل: 22 کیلو بایت

مقاله بررسی خصوصی سازی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفكر خصوصی سازی این است كه فضای رقابت و نظام حاكم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می كند تا عملكرد كارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملكرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی كه حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسكی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالكیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفكر سرمایه داری و اعتماد به كارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به كارآیی بخش عمومی بیان می كند.

به طور كلی خصوصی سازی حركتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مكانیزم بازار است و از همین روست كه عبارت «بازار گراكردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد كه از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالكیت، بلكه به این معنی است كه تا چه حد عملیات یك بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.
اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در كشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در كشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یك اقتصاد متمركز و دستوری به یك اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این كشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در كشورهای جهان سوم خصوصی سازی یك واكنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور كلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

كاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش كارآیی

كاهش كسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

1- ارتقای كارآیی فعالیتها

2- كاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

3- ایجاد تعادل اقتصادی

4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امكانات كشور
روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

– عرضه سهام به عموم

– عرضه غیر عمومی

– فروش داراییهای واحد دولتی

– تفكیك واحد مشمول واگذاری به واحدهای كوچكتر

– افزایش سرمایه شركت دولتی توسط بخش خصوصی

– فروش واحد دولتی به مدیران یا كاركنان واحد

– عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنكه تا كنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و كاركنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شركتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در كمیته اجرایی تبصره مذكور به صورت زیر اعلام شد.

– فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

– مزایده

– فروش اقساطی
شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد كه به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشكل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شركتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت كلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.
1- ثبات و تعادل كلان اقتصادی:

سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً كنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور كلی كنترل تقاضای كل در جامعه را مشخص می كند. هنگامیكه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های دولتی فشار تورمی را تشدید می‌كند، كنترل هزینه های دولت و كسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد.

اگر تقاضای كل در جامعه راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) كه تداومی نیز نمی‌تواند داشته باشد، تامین مالی شده باشد، تقاضای كل یعنی كل مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و مخارج دولتی باید تحت كنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی باشد. بنابراین ملاحظه می شود كه در هر دو حالت، مقوله تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است. هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، كنترل تقاضای كل، كاهش فشارهای تورمی و در كنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها یا ایجاد تعادل خارجی كشور است.

منظور از سیاستهای آزاد سازی، برچیدن انواع كنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار كالاها و خدمات) است كه منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی كالاها یا منابع تولیدی می شود و در نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می كند. لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به كارگرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.

تجربه های سه دهه گذشته كشورهای جهان سوم تقریباً تمام تحلیلگران را متقاعد كرده است كه سیستم كنترلهای مستقیم كه موجب عقیم كردن نیروهای بازار می‌شود، اگر نگوییم نامرئی، ولی اهرمی غیر كارا برای نیل به هر هدفی است.

ریشه اصلی برقراری كنترلها را باید در رفتار بخش دولتی جستجو كرد. هزینه های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها اولین گام در جهت به هم ریختن تعادل كلان اقتصادی كشور است. چنین رفتاری از جانب بخش دولتی علل متعددی دارد:

گاه برنامه های سرمایه گذاری، گاه هدفهای توسعه و یا سرعت بخشیدن به فراگرد صنعتی شدن موجب چنین اختلالی است.
·هدف از خصوصی سازی عبارت است از: ارتقای كارآیی فعالیتها، كاهش تصدی دولت، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امكانات كشور.

البته انگیزه های دولت نیز ممكن است باعث كنترل بازار خاصی و یا بخش خاصی از اقتصاد كشور باشد. به عنوان مثال، پایین نگه داشتن نرخ بهره- پایین تر از نرخی كه تعادل عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می شود- به دلیل تشویق سرمایه گذاریها در بخشهای كلیدی اقتصاد، گرچه ممكن است به علت نیل به هدف موجهی طرح ریزی شده باشد، ولی موجب ایجاد اختلالهایی در سیستم اقتصادی كشور می شود.

دلیل این كه سیاستهای آزادسازی نمی تواند بدون سیاستهای تثبیت اقتصادی موفق باشد، آن است كه در غیاب سیاستهای تثبیت اقتصادی، نه تنها نرخ تورم رشد می كند، بلكه دستخوش نوسان بسیار زیاد نیز می شود. همین دلیل عدم اطمینان موجب رشد انتظارات تورمی خواهد بود كه بازتاب گسترده ای بر نرخ بهره واقعی و نرخ ارز خواهد داشت. عدم اطمینان در خصوص این دو، به خصوص نرخ ارز هرگونه تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی و فعالیتهای تجارت خارجی را با مشكل مواجه می كند.
2- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری،
ارزی و….:
خلاصه پژوهش

یكی از اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتقای كارآیی فعالیتها، كاستن از حجم فعالیتهای اجرایی دولت و اهمیت بخشیدن به نقش نظارتی و كنترلی آن بوده است. برای نیل به این هدف، سیاستهای مختلفی اتخاذ شد كه از آن جمله می توان به سیاست واگذاری شركتهای دولتی و ملی شده به مردم كه تحت عنوان سیاست خصوصی سازی از آن یاد می‌شود، اشاره كرد.

فرآیند خصوصی سازی كه از سال 1368 در ایران آغاز شد، با كندی صورت گرفته و برنامه ها دولت در این زمینه به صورت كامل تحقق پیدا نكرده است.

این مسائل نشان می دهد كه خصوصی سازی در ایران احتیاج به مطالعه عمیق و بررسی چند جانبه دارد. از این رو در تحقیق حاضر سعی شده است موانع عمده ای كه در اقتصاد ایران بر سر راه خصوصی سازی وجود دارد، بررسی شود.

موانع عمده موانعی هستند كه به عنوان اصلی ترین زمینه های اجرا نشدن خصوصی‌سازی به شمار می آیند. برای بررسی دقیق تر این موانع به دو گروه، موانع مربوط به شركتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت كلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی شده اند.

در این تحقیق ضمن بررسی فرآیند خصوصی سازی در كشورهای مختلف و مقایسه مشتركات این كشورها با مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی كشور ما و همچنین مطالعه تحقیقات داخلی در زمینه خصوصی سازی، 28 مانع در قالب دو گروه موانع درون سازمانی و موانع فراسازمانی مطرح و برهمین اساس پرسشنامه‌ای طراحی شد. پرسشنامه طراحی شده در اختیار نمونه ای از جامعه آماری كه شامل اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاهها در رشته های حسابداری و اقتصاد، كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، كارشناسان مالی شركتهای دولتی و كارشناسان سازمان هستند، و به صورت تصادفی انتخاب شده اند، قرار گرفت، از تعداد 95 پرسشنامه توزیع شده در میان نمونه جامعه آماری در حدود 3/2 درصد از آنها تكمیل و دریافت شد.

در این پرسشنامه از پاسخ دهندگان خواسته شد كه درجه اهمیت هر یك از موانع (سوالها) را با خصوصی سازی مشخص كنند. از آنجا كه پرسشنامه به صورت 5 جوابی بوده و هر پاسخ به هر یك از سوالات نشانه آن است كه این سوال به عنوان یك مانع در فرآیند خصوصی سازی توسط پاسخ دهنده مطرح است.

از طرفی پاسخ دهندگان به تمامی سوالهای پاسخ داده بودند، لذا كلیه فرضیات تایید می شد، ولی برای اطمینان بیشتر برای تایید فرضیات تحقیق از آزمون دو جمله‌ای استفاده شد. به این صورت كه جوابهای خیلی كم و كم به منزله جواب منفی و جوابهای خیلی زیاد و زیاد به منزله جواب مثبت در نظر گرفته شد و از جواب متوسط نیز صرف نظر شد. همچنین برای رتبه بندی فرضیات از تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد.

با توجه به نتایج آزمون دو جمله ای مشخص شد كه به نظر كارشناسان كلیه موانع مطرح شده در این تحقیق به عنوان یك مانع در فرآیند خصوصی سازی مطرح هستند، لذا كلیه فرضیات تحقیق تایید می شوند.

همچنین با توجه به نتایج تحلیل واریانس فریدمن، اگرچه موانع درون سازمانی و كلان اقتصاد به صورت دو مقوله جدا باید در نظر گرفته شوند، اما نقش هر دو گروه متغیر بر فرآیند خصوصی سازی نسبتاً یكسان است.

همچنین در گروه موانع فراسازمانی، موانع مربوط به بازار سرمایه و در گروه موانع درون سازمانی موانع مربوط به موانع مدیریتی و ساختاری از درجه اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

امید است كه نتایج تحقیق فوق بتواند راهگشایی برای كاربرد عملی و راهنمایی برای تحقیقات آتی قرار گیرد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی خصوصی سازی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی خصوصی سازی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی خصوصی سازی;پژوهش بررسی خصوصی سازی;مقاله بررسی خصوصی سازی;دانلود تحقیق بررسی خصوصی سازی;بررسی خصوصی سازی;خصوصی سازی

مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه رشته علوم انسانی doc

مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

به صفحه دریافت مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 21 کیلو بایت

مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

چكیده

تشكل‌های داوطلبانه مردمی كه سابقه فعالیت آنها به سال های دور می‌رسد، یكی از عوامل اصلی توسعه كشورها می‌باشد. در شرایط كنونی، تحقق ا هداف دولت در زمینه توسعه از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ،بدون مشاركت و همیاری آحاد جامعه بوجود نخواهد آمد. سازمانهای غیردولتی زاییده یك چنین نیازی برای مشاركت جامعه و دولت است. این سازمانها از طریق همكاری مردمان با هم و با دولت وبخش خصوصی در بسیاری از زمینه ها بستر ساز توسعه و رشد جامعه می‌باشند. در مقاله حاضر كوشش شده تا ضمن بیان مفهوم وتعریف سازمانهای غیردولتی، نقش آنها در توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی توصیف شود.

واژگان كلیدی: توسعه، سازمان های غیردولتی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی

مقدمه

اصطلاح توسعه در معنای جدید آن تنها پس از جنگ جهانی دوم فراگیری رشد، در مباحث اولیه، توسعه مترادف با نوسازی جامعه و به مرور زمان در قالب رشد اقتصادی تلقی می‌شد اما امروزه، توسعه كشورها را در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهند ( مقدس: 1378-40)

مایكل تودارو معتقد است كه توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست كه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی، كاهش نابرابری و ریشه كن كردن فقر مطلق دانست.( ازكیا: 1380،8)

سیرز، توسعه را جریانی می‌داند چند بعدی كه تجدید سازمان، وسعت ‌گیری متفاوت كل نظام اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد وی دربارة توسعه كشورها مطرح كرده‌است، اینكه فقر چه تغییری كرده است؟ بیكاری چه تغییری كرده است؟ نابرابری چه تغییری كرده است؟ چنانچه كلیه سه پدیده فوق در طی یك دوره كم شده باشد، بدون شك این دوره برای كشور مورد نظر یك دوره توسعه بوده است. (كیا، 1382، 6)

در شرایط كنونی ،از نظر اقتصادی، سیاسی، امكان تحقق اهداف دولتها در زمینه توسعه، بدون مشاركت و همیاری تمام آحاد جامعه وجود ندارد. سازمانهای غیردولتی زاییده یك چنین نیازی برای مشاركت جامعه و دولت هستند ( الوانی؛ 1381،8)

تعریف، سازمانهای غیردولتی (NGO)

NON-Government organizations

سازمان های غیردولتی به عنوان بخش سوم، در كنار بخش دولتی و بخش خصوصی نیز مطرح می‌گردد. بخش سوم اصطلاحی است برای بیان بخشی كه متفاوت با بخش خصوصی و دولتی و دارای ماهیتی داوطلبانه است. سازمان های غیردولتی هم در كشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مورد توجه قرار گرفته و بخشهای دولتی و خصوصی توانسته اند با همكاری این سازمانها در تحقق اهداف خود توفیق بیشتری داشته باشند. ( الوانی؛ 1381،9) چنانچه درتمام كشورها، حتی كشورهای در حال توسعه‌ای همچون هند وبنگلادش سازمان های غیردولتی را به عنوان یكی از بازوهای توسعه به رسمیت شناخته و از نقش آفرینی آنها در حل مشكلات اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی استفاده می شود ( جمشیدی، 1383،21)

كاربرد وسیع سازمان غیردولتی گاه باعث ابهام و سردرگمی می‌شود، لذا سعی شده است به تعاریفی پرداخته شود كه مفهوم وسیع و پیچیده سازمانهای غیردولتی را برای خواننده به وضوح بیان نماید.

طبق تعریف اول هر سازمانی كه بخشی از دولت نیست و در محدوده جامعه مدنی فعالیت می‌كند، سازمان غیر دولتی (NGO) می باشد. این تعریف شامل سازمان‌هایی مثل اتحادیه‌های كارگری، جوامع و نهادهای مذهبی، گروههای سیاسی، باشگاه‌های ورزشی، جوامع هنری، فرهنگی و انجمن‌های شغلی و تجاری نیز می‌شود. ( بیل، دان، 1995)

– تعریف دیگر در زمینه توسعه، سازمانهای غیردولتی را سازمانهایی می داند كه برای بهبود بخشیدن وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم، به نفع آنها كار می‌كنند( بیل، دان:1995)

– طبق آئین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت NGO مصوبه 9/11/81، سازمان غیردولتی، به تشكل‌هایی اطلاق می‌شود كه توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحكومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی است.

نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه سیاسی:

توسعه سیاسی از مفاهیمی است كه پس از جنگ جهانی دوم در ادبیات توسعه مطرح شده است و حوزه بحث مهمی را در علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی تشكیل می دهد . در ارتباط با فضای مفهومی این واژه دیدگاههای مختلفی وجود دارد ( محمدی: 1370،41) توسعه سیاسی را می توان شامل ارزشهایی مانند : حقوق بشر، آزادی سیاسی، حق رای و دموكراسی دانست. (منوریان:1379،14)

در اساسنامه NGO بارها از جمله غیرسیاسی بودن سازمان های غیردولتی نام برده شده است اما آنچه مشخص است ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با هم در ارتباط می باشند و برهمدیگر تاثیر می گذارند.

یكی از مهمترین وظایف سازمان های غیردولتی، تحقق «مسئولیت سیاسی» در جامعه مدنی است. آنها می‌توانند تاثیرگذاری خود را در جامعه حفظ كنند و ضمن استفاده از تمام ابزارهای اجتماعی و فرهنگی در جهت اهداف سازمان خود، نگران متهم شدن به فعالیت سیاسی نباشند، درست است كه NGO ها نمی‌توانند اعلام موضع كنند و كاندیدایی را برای

انتخابات ریاست جمهوری و یا سایر انتخابات معرفی كنند ولی این امر باعث نمی شود كه حق «مسئولیت سیاسی» آنها را در جهت بسیح افكار عمومی در مسیر وارد كردن دولت با بخش هایی از جامعه با توجه به خواسته ها و نیازهای شهروندان از آنها سلب شود كه به طور حتم این یكی از كاركردها و وظایف سازمان غیردولتی است كه بر مبنای آن شكل پیدا كرده اند. این بدان معنی است كه سازمان های غیردولتی بنا به حوزه فعالیت و تفحص خود به عنوان یكی از گروههای مرجع، می تواند نقش اساسی در فرآیند اجتماعی ایفا كنند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه;پژوهش بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه;مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه;دانلود تحقیق بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه;نقش سازمان;غیر دولتی ;توسعه

مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها رشته علوم انسانی doc

مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

به صفحه دریافت مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 40

حجم فایل: 24 کیلو بایت

مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

نظریه های نتینگتون در رابطه با خشونت سیاسی

در دهه های 1950 و 1960 ظهور ملت های جدید توجه پژوهشگران را به خود معطوف ساخت. تغییرات سیاسی مسلماً بخشی از فرایندی بود كه در طی آن، جوامع سنتی به موازات رشد اقتصادشان و ارتقای سطح آموزشی مردمشان به دولتهای مدرن تبدیل شدند. با این وجود، خشونت گسترده كه همراه این تغییرات به وجود آمد بسیار چشمگیر بود: انقلاب ها، كودتاها، شورش ها،‌ و جنگ های داخلی ناگهان همه جا ظاهر شدند. بعضی از پژوهشگران نظریات عمومی را برای تبیین همه انواع این خشونت های سیاسی طرح نمودند.

نظریه های عمومی خشونت سیاسی چندین شكل به خود گرفتند: رویكرد روان شناختی، كه به وسیلة دیویس، مطرح و توسط تد رابرت گر پالایش شد، تلاش نمود با تعیین دقیق انواع بدبختی هایی كه احتمالاً به نا آرامی های سیاسی منجر می گردند، به بهبود این رویكرد كه «بدبختی پدید آورندة شورش است»،‌ كمك كند. این نویسندگان استدلال نمودند كه مردم معمولاً سطوح بالای سركوب و بدبختی را می‌پذیرند،‌ البته در صورتی كه فكر كنند این سختی ها سرنوشت محتوم زندگی شان است. تنها هنگامی كه مردم انتظار زندگی بهتری داشته باشند، و انتظار خود را نقش بر آب ببینند، احتمال پرورش احساسات پرخاشگری و خشم در آنها وجود دارد. بنابراین هر گونه تغییری در جامعه كه انتظارات مردم را برای یك زندگی بهتر افزایش دهد، بدون اینكه امكانات برآورده شدن این انتظارات را فراهم كند، می تواند سبب بی ثباتی سیاسی شود. چنین انتظاراتی می تواند شامل تماس های فرهنگی با جوامع اقتصادی پیشرفته تر یا رشد اقتصادی سریع ولی نامتوازن باشد. دیویس استدلال نمود كه تركیبی از وقایع، به ویژه دوره ای از رفاه فزاینده كه انتظارات مردم را برای زندگی بهتر افزایش می‌دهد، و سپس،‌ یك ركورد اقتصادی شدید كه این انتظارات را بر باد می‌دهد («منحی جی» رشد اقتصادی)،‌ باعث بروز احساس فوق العاده شدید محرومیت و پرخاشگری خواهد شد.

دومین رویكرد نظریة عمومی، كه اساساً به وسیله اسملسر و جانسون مطرح گردید،‌ استدلال نمود كه پژوهشگران باید به جای تأكید بر نارضایتی مردمی، به بررسی نهادهای اجتماعی بپردازند. این نویسندگان تأكید داشتند كه وقتی نظام های فرعی گوناگون دریك جامعه (اقتصاد، نظام سیاسی، و آموزشی جوانان برای موقعیت های شغلی جدید) دقیقاً به صورت متوازن رشد می كنند، حكومت با ثبات خواهد ماند. اما، اگر یك نظام فرعی مستقل از دیگر نظام های فرعی شروع به تغییر كند، عدم توازن ناشی از این تغییر، مردم را سرگردان و مستعد پذیرش ارزش های جدید می سازد. وقتی این عدم توازن شدید می شود ایدئولوژی های رادیكال كه مشروعیت وضع موجود را به چالش می كشند شیوع و گسترش می یابند. در طی چندین دوره هایی یك جنگ، ورشكستگی حكومت، یایك قحطی می تواند حكومت را ساقط كند. هانتیگتون در اثر پر نفوذ خود، این دو رویكرد را تلفیق كرد. استدلال وی این بود كه مدرنیزاسیون به عدم توازن نهادی منجر می گردد، چرا كه رشد آموزشی و اقتصادی ناشی از مدرنیزاسیون تمایل مردم را به مشاركت در سیاست به سرعت افزایش می دهد، به طوری كه نهادهای سیاسی نمی توانند به همان سرعت خود را برای انطباق با این تمایل تغییر دهند. این شكاف میان تمایل مردم به تغییر و تغییرات ناكافی در نهادهای سیاسی، انتظارات برآورده نشده ای را در مورد حیات سیاسی پدید خواهد آورد، كه به نوبة خود می تواند به شورش، تمرد و انقلاب منجر شود.

انقلاب و نظم سیاسی

ساموئل هانتینگتون

هانتینگتون استدلال می‌كند كه یكی از جنبه های كلیدی مدرنیزاسیون تقاضا برای مشاركت بیشتر در عرصة سیاست است. در جایی كه گروه هایی خاصی به قدرت سیاسی دسترسی ندارند، تقاضاهایشان برای تغییر و گسترده شدن گروههای شركت كننده در حكومت می تواند به انقلاب منجر شود. در بررسی طیف گسترده ای از انقلاب ها، شامل انقلاب های فرانسه، روسیه، مكزیك، تركیه، ویتنام، و ایران زمان قاجار، هانتینگتون الگوهای متفاوتی از انقلاب را شناسایی می‌كند و به تحلیل نقش میانه روها، ضد انقلاب ها، و تندروها می پردازد.

انقلاب یك تغییر داخلی سریع، بنیادی و خشونت آمیز در ارزش ها و اسطوره های مسلط یك جامعه، و در نهادهای سیاسی، ساختار اجتماعی، رهبری و فعالیت ها و سیاست های حكومت آن جامعه است. بنابراین انقلاب ها از قیام ها، شورش ها، طغیان ها، كودتاها و جنگ های استقلال متمایز هستند. یك كودتا، به خودی خود، تنها رهبری و شاید سیاست ها را تغییر دهد؛ یك قیام یا شورش شاید سیاست ها، رهبری، و نهادهای سیاسی را تغییر دهد، اما ساختار و ارزش های اجتماعی را دگرگون نسازد؛ جنگ استقلال مبارزه یك جامعه علیه سلطه یك جامعه بیگانه است و لزوماً تغییر ساختار اجتماعی هیچ یك از این دو جامعه را در پی ندارد. آنچه در اینجا صرفاً «انقلاب» نامیده می شود، همان پدیده ای است كه توسط دیگران انقلاب های كبیر، انقلاب های بزرگ، یا انقلاب های اجتماعی نامیده شده است. نمونه های برجسته انقلاب عبارتند از انقلابهای فرانسه، چین مكزیك، روسیه و كوبا.

بحث پیرامون مدرنیزاسیون

انقلاب ها پدیده های نادری هستند. اكثر جوامع هیچ گاه انقلاب را تجربه ننموده اند و در اكثر اعصار تا دوران مدرن، انقلاب ها اساساً ناشناخته بودند. به طور دقیق تر، انقلاب خصیصه دوران مدرنیزاسیون است. انقلاب تجلی نهایی دیدگاهی است كه در حال مدرن شدن است، دیدگاهی كه می گوید انسان از قدرت كنترل و تغییرات محیط اش برخوردار است، و نه تنها توانایی، بلكه حق انجام آن را نیز دارد. به این دلیل همانطور كه هانا آرنت استدلال می كند، «برای توصیف پدیده انقلاب توجه به عنصر تغییر به اندازه عنصر خشونت اهمیت دارد؛ تنها در جایی كه تغییر به مفهوم یك شروع تازه رخ می‌دهد، و از خشونت برای تشكیل شكل كاملاً متفاوتی از حكومت، و پدید آوردن صورتبندی یك ملت جدید استفاده می شود… می توان سخن از انقلاب به میان آورد.»

بنابراین، انقلاب جنبه ای از مدرنیزاسیون است. انقلاب پدیده ای نیست كه در هر نوع جامعه ای و در هر برهه ای از تاریخ آن جامعه رخ دهد. انقلاب یك مقولة فراگیر نیست، بلكه به لحاظ تاریخی محدود است. انقلاب نه در جوامع بسیار سنتی برخوردار از سطوح بسیار پایین پیچیدگی اجتماعی و اقتصادی رخ خواهد داد، و نه در جوامع بسیار مدرن. بیشترین احتمال وقوع انقلاب، مانند دیگر اشكال خشونت و بی ثباتی، در جوامعی وجود دارد كه به سطح خاصی از توسعه اجتماعی و اقتصادی رسیده اند و فرآیندهای مدرنیزاسیون سیاسی و توسعة سیاسی از فرآیندهای تحول اجتماعی و اقتصادی عقب مانده اند.

انقلاب ها

اكنون ما به ابزاری برای پرداختن به انقلاب مجهز هستیم. دراینجا چندگانه بودن جوامع سیاسی نقشی كلیدی دارد. انقلاب هنگامی آغاز می شود كه حكومتی كه سابقاً تحت كنترل یك جامعه سیاسی حاكم قرار داشت، هدف ادعاهای مؤثر، رقیب و نفی كننده یكدیگر از سوی دو یا چند جامعه سیاسی مجزا قرار گیرد. انقلاب وقتی پایان می یابد كه یك جامعه سیاسی واحد (كه به هیچ وجه ضرورتاً همان جامعه سیاسی حاكم سابق نیست) بار دیگر كنترل حكومت را به دست گیرد. این حاكمیت چندگانه می‌تواند ناشی از عوامل گوناگونی باشد، از جمله تلاش یك جامعه سیاسی برای سلطه برجامعه سیاسی دیگری كه تاكنون مستقل بوده؛ ادعای حاكمیت ازسوی یك جامعه سیاسی كه سابقاً تحت سلطه بوده؛ تشكیل بلوكی از چالش گران كه كنترل بعضی از بخش های دستگاه حكومت را به دست می گیرند؛ و بالاخره تقسیم یك جامعه سیاسی به بلوك های مختلف، كه هر یك از آنها بخش هایی از حكومت را كنترل می كنند. بسیاری از نظریه پردازان ترجیح می دهند كه واژه «انقلاب» را به اقدام چالش گران محدود كنند؛ بسیاری نیز ترجیح می دهند كه هریك از این‌ها را نوع متفاوتی از انقلاب نظیر جنگ داخلی، انقلاب ملی و …. قلمداد كنند. من كارم را با یك تعریف فوق العاده گسترده آغاز می كنم تا توجهات را به ویژگی های مشترك راه های گوناگون ایجاد حاكمیت چندگانه جلب نمایم.

قبل از شروع انقلاب، چهار شرط سیاسی باید وجودداشته باشد، شامل سه شرط ضروری، و یك شرط كاملاً تسهیل كننده .

سه شرط ضروری عبارتند از:

1.ظهور مدعیان یا ائلاف هایی از مدعیان كه منحصراً ادعاهایی را درمورد كنترل حكومت كه درحال حاضر به وسیله اعضای جامعه سیاسی اداره می شود اقامه می‌كنند؛

2.تعهد بخش قابل ملاحظه ای از پیروان درقبال این ادعاها؛

3.عدم تمایل یا ناتوانی عوامل حكومت برای سركوب ائتلاف جدید یا سست نمودن تعهد پیروان به ادعاهای این ائتلاف . شرط كاملاً تسهیل كننده عبارتست از :

4.تشكیل ائتلاف هایی میان اعضای جامعه سیاسی و مدعیانی كه ادعاهای جدیدی مطرح كرده اند.

بار دیگر متذكر می شوم كه این فهرست حاوی اطلاعات چندان جدیدی نیست كه قبلاً در تعریف انقلاب به عنوان وضعیت حاكمیت چندگانه ذكر نشده باشد. هدف این فهرست صرفاً متمركز ساختن تببین انقلاب برساختار قدرت، و دوری جستن از سطح عمومی تنگنا، نارضایتی، عدم توازن یا بسیج است. بنابراین، درنگاه اول، این استدلال شبیه استدلال هانینگتون به نظر می رسد؛ هر دو استدلال اهمیت زیادی برای تقابل میان ترتیبات سیاسی كنونی و گروه های بسیج شده ای كه تقاضاهای جدید و قدرتمندی را از حكومت مطرح می كنند، قائل می شوند. اما این تحلیل از چند جهت از تحلیل هانتینگتون جدا می شود؛ اول اینكه، اهمیت شكاف میان میزان كلی بسیج ونهادینه شدن نظام سیاسی وارد می كند، دوم اینكه، اهمیت زیادی برای منازعه برسر ادعاها، تكالیف امتیازات و مفاهیم عدالت از منظر هریك از مدعیان قدرت قائل می شود؛ و سوم اینكه، این احتمال مهم را مورد توجه قرار می دهد كه مدعیان جدید، اعضای ناراضی یك جامعه سیاسی خواهند بود و نه تازه واردان به قدرت .

درچهارچوب این فرمول، تبیین انقلاب، حول شناسایی دلایل احتمالی سه شرط ضروری و یك شرط تسهیل كننده انقلاب دور خواهد زد. بار دیگر این چهار شرط را یادآوری می كنیم : ظهور یك بلوك كه ادعاهای انحصاری جدیدی مطرح می كند، تعهد به این ادعاها، ناتوانی درسركوب، و تشكیل ائتلاف هایی میان بلوك جدید و اعضای جامعه سیاسی. یك بلوك جدید به سه شیوه متفاوت می تواند به وجود آید: 1. بسیج یكی از مدعیان جدید خارج از جامعه سیاسی ؛ 2. سرپیچی یكی از چالش گران از پذیرش قواعد عمل كنونی جامعه سیاسی؛ 3. وخودداری یكی از اعضای فعلی جامعه سیاسی از پذیرش جایگاه كنونی اش در جامعه سیاسی برای سنجش دقیق احتمالات به كارگیری هر یك از این شیوه ها ما باید اطلاعات خوبی درمورد قواعد عمل جوامع سیاسی مربوطه داشته باشیم.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها;پژوهش بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها;مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها;دانلود تحقیق بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها;بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها;نظریات هانتینگتون ;انقلاب‌ها

مقاله بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا… مستوفی رشته علوم انسانی doc

مقاله بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا مستوفی در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

به صفحه دریافت مقاله بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا… مستوفی خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا… مستوفی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا… مستوفی را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا مستوفی در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 26

حجم فایل: 17 کیلو بایت

مقاله بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا… مستوفی در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 3

وضعیت اجتماعی و ادبی عصر حمد الله مستوفی……………………………………… 5

علل برتری كتاب تاریخ گزیده………………………………………………………………… 7

مباحث و قسمت های تشكیل دهنده تاریخ گزیده ……………………………………… 9

مآخذ تاریخ گزیده ……………………………………………………………………………….. 11

نام و موضوع تاریخ گزیده …………………………………………………………………… 11

چگونگی نثر تاریخ گزیده………………………………………………………………………. 12

بررسی اثر از لحاظ سبك شناسی …………………………………………………………. 16

موضوع ها و انواع نثر فارسی دردوره ایلخانان………………………………………. 17

بررسی مضامین و موضوعات اثر…………………………………………………………. 19

چند نكته در مورد اثر حمد الله مستوفی…………………………………………………… 21

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………… 24

مقدمه

در قرن هشتم و در عهد حكومت ایلخانان در سال 685 هجری ، ادیب و مورخ و جغرافی دانی برجسته به نام حمد الله مستوفی دیده به جهان گشود. وی از آغاز جوانی بنابر سیرت آبادی و اجداد خود به خدمت دیوانی اشتغال داشت. از آثار ارزنده‌ی وی “كتاب تاریخ” گزیده است كه آن را در سال 730 هـ . در خلاصه‌ی تاریخ عالم بنام خواجه غیاث الدین محمد تالیف نمود . این كتاب در تاریخ عمومی و تاریخ اسلام و تاریخ ایران تا عهد مولف ( دوره‌ی ایلخانان ) است و در پایان آن دو باب در تاریخ علما و شعرای عرب و عجم و دیگری در تاریخ قزوین و ذكر تراجم رجال آن شهر بر كتاب افزوده شد كه خاص از باب اطلاع بر احوال و رجال و علم و ادب دارد.[1]

از مراتب اهمیت این كتاب آن است كه ادوارد برون [2]و نیكلسن [3] ترجمه‌ی خلاصه‌یی از آن را به انگلیسی ارائه داده اند و نیز ادوارد برون قسمت مربوط به احوال شعرای ایران را از این كتاب جداگانه در سالهای 1900-1901 به انگلیسی ترجمه و در مجله‌ی انجمن پادشاهی انگلیس منتشر كرد.

حمد الله مستوفی در آثار خویش در خصوص خود و خاندانش اطلاعات ارزنده ای ارائه داده است و در كتاب تاریخ گزیده شرح نسبتاً دقیقی در مورد اصل و خانواده‌ی خود بدست داده است و اصل خود را عرب معرفی می كند و شجره‌ی خود را به حربن یزید ریاحی می رساند.[4] وی از یك خاندان كهن مستوفیان قزوین بود كه‌یكی از اجداد او به نام فخرالدوله ابومنصور كوفی در سال 223 هجری به حكومت قزوین منصوب شد و از آن پس ، خاندانش در این شهر باقی ماندند و همه به عنوان مستوفی قزوین ادامه‌ی حیات دادند. پدر وی نیز با همین سمت مستوفی دستگاه ایلخانان بود. وی از حواشی رشیدالدین فضل الله بود و با سمت استیفاء كارهای دیوانی می كرد و برادرانش متصدی مشاغل دولتی و صاحب ثروت و دستگاه بودند و چون استیفاء و مشاغل مهم دیوانی در آن زمان نیاز به داشتن تعلیمات كافی در ادب و تاریخ بود پس افراد خانواده وی و خود او از چنین تربیت با ارزشی بهره مند بودند.

از وی سه اثر برجای مانده كه در جای خود به ویژگیهای آنها اشاره می شود ولی كتاب تاریخ گزیده‌ی وی یك اثر تاریخی و ادبی محسوب می گردد كه در این مقاله سعی شده است تا به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد .
وضعیت اجتماعی و ادبی عصر حمدالله مستوفی

دكتر ذبیح الله صفا وضع اجتماعی این دوره را اینگونه بیان می كند: “ وضع اجتماعی قرن هشتم هجری با اختلافات سران مغول در عهد ایلخانان و علی الخصوص بعد از مرگ ابوسعید بهادر و كشاكش های پیاپی امرای مختلف بر سر فرمانروایی نواحی ایران ،همراه بود .”[5]

البته باید خاطر نشان نمود كه“ در عهد ایلخانان ، اگر چه برخی از آنان كوشش داشتند كه موجبات آرامش اوضاع را فراهم آورند لیكن چون سرداران و سپاهیان آنان همه از مغول بودند ، هر وقت و هر جا كه لازم می دانستند شدت عمل سابق را تجدید می‌كردند.

بنابراین استقرار حكومت ایلخانان در ایران كه به ظاهر دوره‌یی آرام تصور می شد هم ، خالی از محنت های دوران حمله و هجوم مغول نبود . [6] دوره‌ی حكومت ایلخانان[7] مغول از لحاظ ادبی و فرهنگی یكی از دوره های روشن حیات عقلی ایران است . هرچند در نتیجه‌ی حمله‌ی خونین مغول و انهدام آثار تمدن و فرهنگ، سطح علم و معرفت در ایران به صورت چشمگیری تنزل كرد ؛ اما ، براستی چراغ نبوغ ایرانی حتی در آن روزگار هولناك خاموش نگردید و پس از مدتی ركود و تنزل و بهت زدگی ، بار دیگر ادبا و علما در رشته های گوناگون شعر و ادب و ترجمه و تفسیر و … استعداد خود را به كار گرفتند و در زمینه های مختلف درخشیدند تا جایی كه حتی خود را به دوره‌ی پیش از مغول رساندند ، از آن جمله در زمینه‌ی ادبی و تاریخی .

نگارش تاریخ در این دوره امتیازات خاصی داشت زیرا كتب تاریخی زیادی به صورت محدود یا مفصل نوشته شد و تا به امروز بر جای ماند. در این دوره علوم ادبی در راه خلاصه كردن اثرهای پیشینیان و تهیه‌ی كتب درسی برای استفاده محصلان گام بر می داشت. به همین علت اگرچه در این “ دوره ( قرن هفت و هشت هجری ) كار زیاد در دانش های ادبی انجام شد ، اما عمل ابتكاری تازه ، كم بود و باسقوط بغداد ، زبان عربی دیگر زبان حكومتی نبود ولی همچنان زبان علمی و ادبی محسوب می شد و بیشتر تالیف های عالمان ایرانی به آن زبان صورت می گرفت.” [8]

هجوم مغول و اثرهای آن مانند هر تغییر بزرگ اجتماعی نتیجه‌ی خود را یكباره نشان نداد ، بلكه اثرهای این حمله را باید از قرن هشتم به بعد كه عهد انحطاط علم و ادب در ایران است ، جستجو كرد. بعد از قرن هفت و هشت چون دیگر ایران با حمله‌ی بنیان كن و خانه براندازی از نوع حمله‌ی مغول مواجه نگشت اثرها و تالیف ها یی كه در این دو قرن یا بعد از آن بوجود آمد ، تقریبا همگی بر جای ماند و همین امر ممكن است محقق را به اشتباه اندازد تا تصور كند كه این دو قرن از حیث ایجاد آثار و تربیت عالمان و ادیبان، دوره‌ی خوبی بوده است.

بنابراین ، تسلط مغول و ایلخانان بر حكومت ایران ، باعث یك انحطاط سریع در تمدن و فرهنگ ایرانی و از آن جمله ادبیات فارسی گردید كه نتیجه های آن از میانه‌ی قرن هشتم به بعد در تاریخ تمدن و فرهنگ ایرانی آشكار شد .

مضامین و موضوعات تاریخ گزیده

از نكات مهم وقابل تامل این كتاب كه بر محاسن و اهمیت آن می افزاید كثرت اسامی،اشخاص ، اماكن ، كتب ، اقوام و قبایل و خاندان ها است كه خود یكی از ویژگیهای برجسته هر كتاب تاریخی است و نیز یك منبع اطلاعاتی بسیار مفید در زمینه های تاریخی ، ادبی ، جغرافیایی و … به شمار می‌رود. به عنوان مثال در این كتاب، به نام 3526 نفر اشاره شده است و نیز به نام 431 اشاره رفته است . و یا در فصل ششم از باب پنجم كه در ذكر شعرا در دو گروه عرب و عجم می باشد به نام 12 شاعر عرب و نمونه شعرهای آنان به نام 86 تن از شعرای عجم و شرح حال مختصری همراه با نمونه ای چند از اشعارشان پرداخته شده است .

چه شعرای معروفی چون رودكی ، انوری ، خاقانی ، نظامی و چه شعرایی چون بنت البخاریه ، ملك محمود تبریزی ، كوتوال ، مبارك شاه غوری كه شاید نام آنها در كمتر تذكره ای آمده باشد، اشاره شده است.

معرفی او در باب شعرا كاملا به اجمال صورت گرفته و اكثر آنان را در حدود یك الی دو سطر معرفی می كند و شعرای معروفتر را در چند سطر . و برخی از شعرا چون سنایی ، شمس سجاسی ، شمس الدین كاشی را به اختصار معرفی نمود. بدون آنكه نمونه ای از اشعار شان را ارائه بدهد . به عنوان مثال “ جمال‌الدین اشهری به تبریز در سنه ستمایه در گذشت و به معتبره الشعرا پرخاب مدفون شد. اشعار نیكو دارد.”[9]

درتاریخ گزیده در ذكر آفرینش كاینات به نكات نجوم و مباحث و سیر و مراتب آفرینش نیز اشاره شده است :

“ هر دو عالم از صورت آفرینش عقل كل پیدا گشت كه از عقل كل ، نفس كل و هیولی پدید آمد و از آن چهار عنصر و به بالای آن اطباق نه آسمان محیط شد و در خلقت به تقدم زمان هیچیك بر دیگر محتاج نشد . ” [10]

كتاب تاریخ گزیده را باید هم تاریخ عمومی دانست و هم تاریخ مذهبی و هم تاریخ ادبیات و … در مورد پیامبران از حضرت آدم تا حضرت خاتم را ذكر نموده است كه بر روی هم نام 93 پیامبر را آورده و در مورد هر یك توضیحاتی آورده است . به عنوان مثال “ اسماعیل علیه السلام را خدای تعالی پیغمبری داد و به یمن مدت فرستاد. پنجاه سال ایشان را دعوت دین ابراهیم می‌كرد. اندكی ایمان آوردند . چون عمرش به صد و سی سال رسید، درگذشت . او را در جنب مادرش ، در حرم كعبه دفن كردند.”[11]

یكی دیگر از مضامین كتاب تاریخ گزیده در ذكر پادشاهان پیش از اسلام است در فصل اول آن در ذكر پیشوایان به ذكر یازده پادشاه می‌پردازد كه گویی كاملا به شاهنامه‌ی فردوسی توجه داشته است .
چند نكته در مورد تاریخ گزیده

به علت خدمات دیوانی و استیفاء می توان به راحتی نتیجه گرفت كه مولف تاریخ گزیده در این كتاب ، زبانش از بیان حقایق بعضی مسائل به عنوان یك مورخ قاصر بوده است و این مساله را در لابه لای كتابش می توان ملاحظه كرد ، زیرا وی معاصر و جیره خوار سلطان مغول بوده و نمی توانسته علت اصلی بعضی وقایع را ذكر نماید از جمله :

“ با فرمانروایی ابو سعید ایلخانی هرج و مرج ملوك طوایف بار دیگر به تخت برآمد و تا ظهور تیمور به درازا كشید . وی كودك بود كه بر مسند ایلخانان تكیه زد و كارها بر دست امیر چوپان می رفت كه با پسرانش ممالك ایلخانان را در تصرف داشتند .”[12]

“ چون امیر چوپان به خراسان رسید ، پسر مهتر خود ، حسن ، را به ولایت زاول و كاول به جنگ ترمه شیرین فرستاد . ترمه شیرین منهزم شد و او در آن ولایت قتل و غارت عام كرد و در مزار سلطان غازی محمود سبكتگین رحمه الله به غزنین بی رسمی ها كردند و گور او بشكافتند و مصاحف پاره كردند . لاجرم حق تعالی هم در آن جنگ ، نكبت به خاندان ایشان فرستاد و در خاطر پادشاه اسلام افكند كه به تدارك كار ایشان مشغول گردد . چون ایشان در هر كس از امرای دولت و مقربان حضرت شوكتی یافتند ، به بهانه‌ی آنكه قصد ایشان دارد ، تمامت را برداشتند و عرصه‌ی مملكت خود را صافی پنداشتند و بقوت دولت مغرور شدند . پاد شاه در كار ایشان فرصتی می طلبید … ” .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا… مستوفی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا… مستوفی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا مستوفی;پژوهش بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا مستوفی;مقاله بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا مستوفی;دانلود تحقیق بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا مستوفی;بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا مستوفی;نگرشی بر تاریخ; گزیده; اثر حمدا مستوفی

مقاله بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی رشته علوم انسانی doc

مقاله بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

به صفحه دریافت مقاله بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 13

حجم فایل: 11 کیلو بایت

مقاله بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

گرایش جونان به فرهنگهای غیر بومی

مقدمه:

جریان زندگی همانند رودخانه ای است كه از مبدأ تا مقصد، از كنار سرزمینهای مختلف و متنوعی می گذرد و سرانجام به دریا می پیوندد.

نوجوانی و جوانی یكی از متنوعترین و پیچیده ترین چشم اندازها را در این مسیر طولانی به خود اختصاص داده است.

برای همة آنهایی كه به نحوی با جوان سروكار دارند، پاسخ به این سؤال كه چرا؛ باید جوانان را بشناسم مهم است كه چه رفتاری را باید با جوان در پیش گیرند.

نگرش ها و بینش ها هستند كه روش ها را می آفرینند و هر شیوه رفتاری برآیند چشم اندازهای ما نسبت به آن موضوع است. از این رو برای دستیابی به اصول صحیح رفتار با جوانان، ابتدا نیازمند شناخت علمی آنها هستیم. و این مرحله خود، كلید حل بساری از معضلا ت دوران جوانی است، بعنوان مثال. بیشتر مربیان، تغییر و تحولات روحی را امز غیرعادی و نگران كننده توصیف می‌كنند و یا اغلب والدین از «منفی گرایی» فرزندان خود رنج می برند و آن را یك حادثة بزرگ و صرفاً با خود تلقی می كنند، حال آنكه به اقتضای سن بیشتر این امور طبیعی و مرحله ای گذرا و موقتی است، بی تردید شناخت ، همدلی می آفریند و در پرتو آن می‎توان به دنیای درون جوانان نفوذ نمود و صبورانه و مسالمت آمیز به ایجاد دگرگونی همت گماشت، شخصیتی متكی بر تفاهم و اطمینان متقابل را بنیان نهاد.شناخت اصولی و علمی ما را از درمان، به پیشگیری هدایت می كند، چه بسا دردها و مشكلاتی كه زاییدة جهل و عدم شناخت است و كار را به مرحله درمان و مداوا می كشاند. حال آنكه آگاهی از پیچ و خمهای این مرحله دشوار، به مربیان و والدین قدرت پیش بینی، برنامه‌ریزی و پیشگیری از مشكلات را می بخشد ، با توجه به این واقعیت كه هم اكنون پیش از 30 میلیون جوان و نوجوان در كشور ما زندگی می‌كنند و نیروی محركه و پویا ی جامعه را همین جمعیت تشكیل می دهد، باید نگرشها، مشكلات، مسایل و خواستهای آنان را شناخت و زبان ارتباطی صحیح را با ایشان را پیدا و برقرار كرد.در نوشته های «پاپیروس» های مصری حدود 4000 سال پیش ، نسبت به وضع جوانان و نوجوانان اظهار نگرانی شده است و نیز در قدیمترین مطالعاتی كه در زمینه جوانی بعمل آمده است، فلاسفه بزرگ یونان جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده اند، از جمله «افلاطون» در مكالمات خود، صورتی از تمام مریدان جوان «سقراط» را به دست می‎دهد.

دانشمندی مانند «ارسطو» جوانی را در یكی از صفحات جالب و درخشان اثر خود، به نام «سیاست» معرفی می‌كند.

از نظر فرهنگ «و بستر»

نوجوانی به حالت و یا جریانی از رشد اطلاق می گردد و ازنظر حقوقی به مرحله‌ای از زندگی كه از بلوغ آغاز شده و به كمال خاتمه می یابد، نوجوانی می گویند و برای اكثر افراد صادق است و در تكامل این روند در مرحله بالندگی (كمال) جریان جوانی شكل می‎گیرد.

«اریكسون» توضیح می‌دهد یكی از راههای كه جوانان تلاش می‌كنند خود را مانند افراد بزرگسال نشان دهند این است كه از موقعیتهایی نمادین (سمبلیك) بهره گیرند. آنها امیدوارند در این راه، افرادی قابل توجه و جذاب به نظر برسند.

«كینگزلی دیویس» در نظریه جامعه شناختی»

جوانی را سن گرایش به تشكیلات، و دستیجات، احزاب و گروهها تلقی می‌كند. ورود به این گونه نهادها، به ویژه با نفود ترین آنها، برای وی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای ورود به آنها از انجام امور متهورانه و مخاطره آمیز روی گردان نخواهد بود.

عواملی كه موجبات سقوط و نابودی این كشور اسلامی شد، متعددند و نویسندگان بر این نكته اتفاق نظر دارند كه مسیحیان از جوانان مسلمان به عنوان ابزار پیروزی خود بهره بردند و موجبات نابودی كشور اسلامی اندلس و سر برآوردن كشور مسیحی اسپانیا از فراز ویرانه‌های یك تمدن اسلامی گردید.

روش ایجاد بینش در قبال تهاجم فرهنگی به دو عامل متكی است:

غرب شناسی – غرب سیتزی ( نفی غرب باوری)

در فرازی از وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام (ره) ضمن اشاره به اهداف ضد اخلاقی و ضد انسانی غرب آمده است:

«از جوانان ، دختران و پسران می خواهم كه استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرتها و بی بندو باریها و حضور در مراكز فحشا كه از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود، نكنند كه آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت كشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی كشیدنتان و مصرفی نمودن همت و كشورتان به چیز دیگر فكر نمی كنند».

منادی بزرگ مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی، مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه ای است كه با رهنمودهای روشنگرانه خویش فریاد اعتلای انسان الهی را در برابر توطئه‌های شیطانی غرب سرداده است. تعبیر عمیق ایشان از شبیخون فرهنگی به جای تهاجم فرهنگی، نمایانگر عمق توجه و نكته سنجی آن بزرگوار و ماهیت پلید و خائنانه دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی است و اینك بخشی از گفتار ایشان در ذیل می‌آید:

«كاری كه از لحاظ فرهنگی دشمن می كند، نه تنها یك تهاجم فرهنگی، بلكه باید گفت یك شبیخون فرهنگی، یك غارت فرهنگی و یك قتل عام فرهنگی است.»

تا زمانی كه در عمق اندیشه جوان این اعتقاد پیدا نشود كه باید به خودی خود بازگشت، در عمل كاری از پیش نخواهیم برد و این همان پدیده اعتماد به نفس است كه مقدم بر هر عامل دیگری، در مبارزه با تهاجم فرهنگی باید موردنظر قرار گیرد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی ;پژوهش بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی ;مقاله بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی ;دانلود تحقیق بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی;بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی ;علل گرایش جوانان ;فرهنگ‌های غیربومی

مقاله بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از كشور رشته علوم انسانی doc

مقاله بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از كشور در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

به صفحه دریافت مقاله بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از كشور خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از كشور همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از كشور را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از كشور در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 45

حجم فایل: 65 کیلو بایت

مقاله بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از كشور در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

پیشگفتار

هنگامی كه به برنامه مستند مهاجرت از صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران در ذهن خود مرور می‌كنم، نخبگان ایران را در آنسوی مرزها، تجسم می كنم؛ مغزهایی كه برای هر كدام از آنان میلیونها بلكه صدها میلیارد دلار هزینه مادی صرف گردیده است كه اگر آنرا هم، كنار بگذاریم هزینه معنوی كه صرف تربیت و پرورش آنان گردیده است نمی‌توان از آن صرفنظر كرد. این هزینه معنوی از خانواده تا اجتماع ومعلم واستاد صرف پرورش این مغزها گردیده است و اینك با اندك تلنگری از این كشور خارج و در خدمت بیگانگان قرار گرفته‌اند. مغزهای نظیر پروفسور مجید سمیعی معروف به امپراتور جراحی جهان و پروفسور موسی رحمان زاده معروف پرزیدنت جراحی ترمیم جراحات سوانح و تصادفات كه در آلمان زندگی می‌كنند و این نوابغ چه زیبا از هویت اسلامی وایرانی خود دفاع می‌كردند در ذهن خود مرور می نمایم،‌ اضطراب و پریشان سلولهای مغزم را تحت فشار قرار می‌دهد. و میلیونها انسان كه هموطنی كه؛ می‌توانستند با دست‌های معجزه‌گر آنان از بیماری و رنج رهایی یابند دلم را لرزان می‌كند و سوالات زیاد اما جوابهای ناقص در ذهنم صف می‌كشند یاد سخن یاكوفلوف مشاور گورباجوف به ذهنم خطور می‌كند. «ما شوریها بالقوه قوی بوده‌ایم ولی نتوانستیم آنرا بالفعل تبدیل نماییم»

شاید این جمله داستان رفع مجهولات ذهنی من گردد. چرا ما با وجود اینكه منابع مختلف مادی و معنوی برخورداریم نتوانسته‌ایم آنرا بالفعل نماییم وبه این دردهای بی درمان مبتلا شده‌ایم. در آخر از استاد محترم جناب آقای دكتر ابوالقاسم طاهری كه مرا با راهنمائیهای خود در رفع نواقص این مقاله هر چند ناقص یاری كرده‌اند تشكر می‌نمایم و توفیق آنجناب را از خداوند منان بیش از گذشته خواستارم.

سوال اصلی: علل مهاجرت نخبگان ایران به كشور

فرضیه:‌علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج كشور می‌تواند بر حسب نظریه سیستمی متعدد، مانند كاش دستمزدها، سیاست زدگی دانشگاهها،‌ عدم منزلت علمی نخبگان در كشور و …باشد.

نظریات مهاجرت

مهاجرت یا IMMigratiopn بطور كلی در مفهوم جابه‌جایی و انتقال جمعیت در مكان یا تحرك جغرافیایی جمعیت استفاده می‌شود.

ولی در معنای خاص آن عبارتست از نقل مكان انفرادی یا[1]جمعی انسانها با تصمیم به تغییر محل اقامت و كار بطوردائم یا برای مدتی طولانی و بیش از یك سال.

در تعریف دیگر مهاجرت عبارتست از تحركات جغرافیایی یا مكانی است كه بین دو منطقه جغرافیایی انجام می‌شود. این حركت شامل ترك یك منطقه و اقامت پیوسته در منطقه‌ای دیگر می‌باشد كه آنرا مهاجرت دائمی می‌گویند. در تعریف دیگر مهاجرت عبارتست از: ‌كوچ و جابه‌جایی جمعیت از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌باشد. مهاجرت برحسب عوامل مختلف موثر نظیر مرز ساسی كشورها، مدت مهاجرت، خواست واراده جمعی بودن به 4 گروه تقسیم می‌شود هر گاه 2 یا 3 شاخه در دسته بندیها و خیلی هستند.

1- مهاجرت با توجه به مرزهای سیاسی

2- مهاجرت با توجه به عامل زمان

2- مهاجرت باتوجه به عامل خواست واراده

4-مهاجرت از نظر شكل تذكر چون مهاجرت باتوجه به مرزهای سیاسی مورد بحث ما در این مقاله است به تعریف اشاره نموده واز بقیه خودداری می‌كنیم.

مهاجرت با توجه به مرزهای سیاسی به دو شاخه تقسیم می‌شوند. الف :‌مهاجرت داخلی: تغییر محل اقامت از یك مكان به مكان دیگر در یك كشور باسرزمین معین در چارچوب مقررات و تقسیمات آن كشور. مانند مهاجرت روستائیان ایران به كلان شهرها

ب: مهاجرت بین المللی:‌مهاجرت بین المللی برخلاف مهاجرت خارجی كه در عرف بین الملل؛ حداقل یكی از آن دو كشور مستقل به حساب نمی‌آید؛ بین دو كشور مستقل انجام می‌گیرد مانند مهاجرت نخبگان ایران به آمریكا

در تعریف مهاجرت نخبگان با فراز مغزها یا مهاجرت صلاحیتها كه در زبان لاتین (Drainbrain) نامیده می‌شود گونه‌ای از مهاجرت می‌باشد كه در آن عنصر آموزش وبه كارگیری علم در محیطی مساعد نهفته است بعبارت دیگر؛ فرار مغزها به معنی مهاجرت افراد متخصص و تحصیلكرده ای است كه كشورهای صنعتی و پیشرفته جهان را مكان مناسب جهت رشد و ارتقا اندوخته های علمی خودش دانسته و به لحاظ فرهنگی بهترین زمینه را برای انتشار آموخته‌های خود می‌دانند آمریكاو كانادا مهمترین مراكز جذب نخبگان ایران می‌باشد. در یك نظر باید گفت نظریات مهاجرت دررشته‌های علوم انسانی از جمله علوم سیاسی عام و از منظر مختلف تعریف می‌شوند. كه به اختصار با ذكر نام توضیح این نظریات در زیر می‌آید:

1- دیدگاه اقتصادی: این دیدگاه در داخل ومجموعه خود به 4 شاخه تقسیم می‌شود كه به ترتیب با ذكر نام آنها؛ تغریف مختصر نیزمی‌گردند: الف: نظریه كلاسیك:‌این نگرش با آراء و عقاید آدام اسمیت (1788) اقتصاد دانان كلاسیك وپیروان او گره می‌خورد طبق این نظریه مهاجرت‌ها اعم از داخلی و بین المللی مكانیزمی برای باز توزیع نیروی كار وی؛ كارگران مهاجر را نیز تابع قانون عرضه و تقاضا می‌دانست وآنرا نه تنها باعث رشد اقتصادی دو منطقه مهاجر پذیر و مهاجر فرست، بلكه وسیله‌ای برای بهبود وضع كار و اشتغال به شمار می‌آورد.

ب: نظریه نئوكلاسیك‌ها: اقتصاد دانی چون ساستاد (1962) هاریس و تودارو؛ این نظریه را كمی تغییر دادند:

بر پایه‌ این نظریه؛ از لحاظ دید كلان اقتصادی هر جا نیروی عرضه كار پیش از سرمایه می‌باشد دستمزدها رو به كاهش می‌گذارد و بعكس هر جا نیروی كاركمتر از سرمایه باشد دستمزدها افزایش می‌یابد و در نتیجه روند مهاجرت نیروی انسانی از منطقه با نیروی كار بیشتر و سرمایه و دستمزد كمتر به طرف منطقه نیروی كار كمتر و سرمایه و دستمزد بیشتر می‌روند و در نتیجه هنگامیكه تعادل بین نیروهای كار[2] و دستمزدها برقرار شود مهاجرت متوقف می‌شود. تئوری مهاجرتی نئوكلاسیك‌ها بر تفاوت دستمزدها واحتمال كاریابی استقرار می‌یابد و عواملی كه در جذب یا دفع مهاجرت مؤثر است؛ عنایت نكرده است از جمله: 1-تغییر سیاست‌های بین المللی و غیر كارآمد و محاسبات اولیه مربوط به آن، اوضاع و احوال اقتصادی و تصمیم گیری‌های سیاسی از عوامل مهم و اثرگذار بر جریانات مهاجرتی است.

1- تغییر سیاست‌های بین الملل و غیر كارآمد محاسبات اولیه مربوط به آن، اوضاع و احوال اقتصادی و تصمیم گیریهای سیاسی از عوامل اثر گذار بر جریانات مهاجرتی است.

2- احتمال تحقق فرض مشابهت بین بین مبدا ومقصد كه به مهاجرت و تامین آن در مقصد وكاهش مازاد آن در مبدا می انجامد و به تامین هر چه مطلوبتر اشتغال تام در آن منطقه تاثیر می‌گذارد و در نتیجه نظریه نئوكلاسیك‌ها را با تردید موجه می كند. چه مهاجران درمقصد؛ مهارت‌های لازم را به دست می‌آورند و در بازار كار كشور مهاجر پذیر جذب می شوند. به همین دلیل مهاجرت به صورت‌های گوناگون در شرایط جدید ادامه می‌یابد و با نوسانات گذرایی نیز مواجه می‌شود.

3- نظریه نئوكلاسیك ها در مقیاس خود جای بحث دارد تجربیات اخیر نشان می‌دهد وجود تفاوت‌های زیاد دستمزد بین سرزمینهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر كه به مراتب بیش ازهزینه‌های مهاجرت است،‌موجب استمرار مهاجرت‌ها و در مواردی تشدید آنها شده است

ج: نظریه اقتصاد جدید مهاجرت:

برطبق این نظریه مهاجرت اقدامی است كه از طرف افراد انجام می‌گیرد و بطور وسیعی در رابطه باعملكردی كه آنان در جامعه دارند میباشد این امر فقط برای افزایش درآمد نبوده است بلكه اقدامی است برای به حداقل رساندن خطراتی مانند فقدان امنیت و بیمه، داد و ستد، كاستیهای بازار، فقدان بیمة بیكاری و غیره می‌باشد، این امر موجب می‌شود كه كشور مهاجر فرست است از ارز خارجی كشور مهاجر پذیر كه ارزش به مراتب بالاتر از سرمایه محلی دارد برخوردار شده و در نتیجه توسعه ملی كشور مهاجر فرست كمك شود. برخی از محققان از جمله تایلور (1992) و استارك (1994) به این مساله از جهت دیگر توجه می‌نماید این كه پول ارسالی بوسیله مهاجران نه تنها موجب بهبود اوضاع اقتصادی كشور مهاجر فهرست شده كه باعث افزایش درآمد خانوارهای مهاجر فرست و در نتیجه نوعی منزلت اجتماعی بالاتر نسبت به خانوارهای هم تراز می‌نماید و در نتیجه پدیده مهاجرت بین المللی را تشدید می‌نماید تفاوت عمده نظریه اقتصاد جدید مهاجرت به این شرح است:

1- مهاجرت در شرایطی كه تفاوتی بین دستمزدها در مبداء و مقصد هم وجود نداشته باشد انجام می‌گیرد.

2- وجود ادامه مهاجرتهای بین المللی از منطقه‌ای به منطقه دیگر، خود برانگیزنده مهاجرتهای جدید بوده وبعنوان وسیله‌ای برای افزایش درآمدها وكاهش مخاطرات اقتصادی در سرزمینهای مهاجر فرست تلقی می‌شود.

3- مادامی كه بازار مطمئن و مناسبی برای اشتغال كشورهای در حال توسعه وجود نداشته باشد، مهاجرت از آن كشورها به خارج ادامه می‌یابد.

4- كشورهای مهاجرفرست نه تنها از طریق سیاستهای بازار كار بلكه كمك بیمه های اقتصادی و امنیت سرمایه می‌توانند بر روند مهاجرت تاثیر گذارند.

4- گر چه نظریه اقتصاد جدید مهاجرتی رو به توسعه بوده و گرایش زیادی به مقبولیت آن وجود دارد اغلب مطالعاتی كه توسط پیروان این نظریه انجام شده است مربوط به مهاجرتهای روستایی از كشورهای در حال توسعه به ممالك توسعه یافته است.

د: نظریه بازار دوگانه:‌

نظریه بازار دوگانه بر خلاف نظریات اقتصادی كه در نگرشهای كلان خود، مهاجرتهای بین المللی را زاییدة نیروهایی می‌دانند كه برتر از خود بوده و در تضاد با خواست وتمایل افراد مهاجر قرار دارد و‌ آنرا نتیجه تقاضای دائمی به كارگران خارجی می‌داندكه ویژگی ذاتی ساختارهای اقتصادی دركشورهای توسعه یافته بوده است عواملی كه در شكل گیری ساختارهای اقتصادی كشورهای توسعه یافته موثرند، عبارتند از:

1- دستمزدها علاوه بر انعكاس شرایط عرضه و تقاضا، وسیله‌ای برای تامین منزلت و حیثیت افراد است.

پیش درآمد:‌جهانی شدن علت العلل مهاجرت نخبگان:‌

پدیده مهاجرت یا فرار مغزها یا مهاجرت صلاحیتها، پیامد جهانی شدن یا)Globalization) می‌باشد.

پیامد جهانی شدن گسترش ارتباطات و شبكه‌های مختلف ماهواره‌ای واینترنتی موجب شده است جهان به صورت یك دهكده‌ی جهانی در‌آید. كاركرد گسترده در پهنه جهان كه اثرات مدرنیته یا جهانگرایی صنعتی به قول آنتونی گیدنز می‌باشد. كه پیامد آن كم رنگ كردن بسیاری از كاركردهای فرهنگی و اجتماعی جوامع مانندملیت ومذهب خانواده و میهن [3]و غیره گردیده است بطوریكه فرایندجهانی شدن زنگ خطر را برای جوامع از این لحاظ به صدا درآورده است.

طبق آمارهای سازمان‌های جهانی، از جمله سازمان ملل متحد در سالهای آینده؛ 2000 زبان بومی كشورها كه مهمترین عامل در ارتباط با انسانها، با یكدیگر می‌باشد. در اثر این پدیده در حال نابود شدن و منقرض شدن خواهند بود. این مسئله كه پیامد گسترش سیطره جهان غرب به ویژه امریكا در نتیجه توسعه یافتگی این كشورها می‌باشد. از یكطرف، و گسترش آهنگ نیاز بیشتر بشر [4]به تكنولوژیهای جدید، در عصر جدید وابستگی كشورهای درحال توسعه یا جهان سوم به این كشورها در بسیاری از زمینه‌ها بصورت یك پدیده غیر ممكن القا می‌نماید بعلاوه این عوامل، در نتیجه این نیاز و سیطره، جنبه‌های مخرب‌ آن، تخریب فرهنگی رابصورت یك پدیده عادی و معمولی در زندگی روزمره انسانها مبدل می‌نماید. بطوریكه در سایه جهانی شدن روند دیگری از غارت جهانی را توسط كشورهای پیشرفته رقم می‌زند كشورهای توسعه یافته طعمه خود را ازمیان نوابغ و استعدادهای بالفعل جوامع توسعه نیافته یار و به توسعه انتخاب می‌كنند. اگر چه سابقه تهاجم یا تخریب فرهنگی مساله امروز نیست اما روند جهانی شدن كه پیامد توسعه ارتباطات و فناوری می‌باشد، شتاب گسترده‌ای را جذب نخبگان ونوابغ فرهنگی وعلمی كشورها بویژه كشورهای جهان سوم، پیامد این پروسه می‌باشد. به آن نمود دیگری را داده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در این میان از این خطر در امان نیست. وقتی ارقام متفاوت از مهاجرت نخبگان از ایران به كشورهای پیشرفته بویژه آمریكا و كانادا نظر؛ می‌افكنیم. عمق پیامد مساله را درك می‌كنیم بویژه آنكه خبرها حاكیست كه سفارتخانه‌های خارجی نیز در شتاب دادن به مهاجرت مغزها باشیوه‌های مختلف اقدام می‌نمایند كه در نتیجه این عوامل موجب شده است مهاجرت مغزها از یكطرف به هم خوردن هرم جمعیت نیروی كار متخصص و ماهر ونیمه ماهر و از طرف دیگر از آنجا كه امروزه اعتقاد براین است كه قدرت برتر جهان از آن كسانی است كه قدرت علمی،‌ نوآوری و دسترسی بیشتری به اطلاعات دارند وصف آرایی و مبارزه قدرت در نظام نوین جهانی نه بر اساس تعداد سرباز، تانك و حتی سلاحهای استراتژیك [5]بلكه بر حسب نیروهای ورزیده علمی و تخصصی محققان و پژوهشگرایان تعیین می‌گردد، باید بپذیریم كه از دست دادن چنین نیروهایی و پیوستن آنان به صفوف دیگر؛ حتی كمك به امپراطوری جهان غرب بویژه آمریكا است و با مهاجرت و انتقال چنین نیروهایی یك ستون از عمارت امنیت ملی برداشته می‌شود و حداقل یك آجر به مصالح بنای قدرت كشور مهاجر پذیر (امپراطوری غرب) اضافه می گردد. برای نمونه نیروهایی كه دوران تحصیلات تكمیلی را گذرانده‌اند یا در حال گذراندن این دوره می‌باشند. اگر محل تحصیلاتشان خارج كشور باشد حتی اگر بخواهند پس از اتمام دوران تحصیل به كشور بازگردند. خسارت قابل توجهی به جامعه وارد خواهد شد با عنایت به اینكه این دوره، دوره زایندگی و تولید علم است یك پروژه تحقیقاتی یك ابتكار و یك نوآوری را كه بالقوه از آن ما بوده است از دست داده و در اختیار بیگانگان قرار می‌دهیم،‌لذا اهمیت مهاجرت نخبگان علمی از این نظر مورد توجه قرا می‌گیرد و هزینه‌های كشور برای تربیت آنها متحمل شده‌است. به هدر رفته و درخدمت دیگران قرار می‌گیرد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از كشور ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از كشور – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از كشور;پژوهش بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از كشور;مقاله بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از كشور;دانلود تحقیق بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از كشور;بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از كشور;علل مهاجرت; نخبگان ایران ;خارج از كشور

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان رشته علوم انسانی doc

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

به صفحه دریافت مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 12

حجم فایل: 8 کیلو بایت

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

باروری، مرگ و میر و مهاجرت از مهم ترین موضوع های جمعیتی هستند كه نقش تعیین كننده ای در میزان رشد و ساخت سنی و جنسی ژئوپلیتیك انسانی هر جامعه دارند . در این راستا، پدیده مهاجرت یكی از عوامل اساسی تغییرات در شاخص ها و اولویت های ژئوپلیتیكی جمعیت بوده و در مطالعه های جمعیتی نقش اساسی را ایفا می كند، تاریخ جمعیت جوامع گویای تحرك و جابجایی انسانها از محلی به محل دیگر است كه این مسأله از اولین روزهای زندگی بشر در كره خاكی وجود داشته است.

مهاجرت یعنی فرایند رفتن از جایی به جای دیگر برای زندگی كردن و نخبگان یعنی اشخاص و گروههایی كه در نتیجه قدرتی كه به دست می آورند تاثیر به جای می گذارند كه یا به وسیله تصمیماتی كه اتخاذ می نمایند یا به وسیله ایده ها، احساسات و هیجاناتی كه به وجود می آورند در كنش تاریخی جامعه ای موثر واقع می شوند.

پدیده مهاجرت یا كوچیدن برای اقامت از شهر یا كشوری به شهر یا كشور دیگر یكی از عوامل اساسی تغییرات در شاخص های جمعیت بوده است.

یكی از انواع مهاجرت كوچیدن افراد نخبه و ممتاز و برگزیده از كشور خود به كشور دیگر است.

عواملی كه تاثیر گذار بر این مهاجرت هستند فضای سیاسی و فرهنگی مسائل اقتصادی و مالی، نبود مدیریت صحیح در كشور، كمبود امكانات لازم برای فعالیت های سیاسی، فرهنگی و علمی، شركت ندادن نخبگان در كنفرانسهای بین المللی، علمی و تحقیقاتی در سایر كشورها.

البته نمی توان از نظر دور داشت كه مهاجرت یكی از خصوصیات ذاتی انسان است. در تحلیلی به رساله فرار مغزها، اداره كل امور فرهنگی ایران خارج از كشور آمده در پژوهشی كه در مورد 61 كشور كمتر توسعه یافته انجام شده بیشترین نرخ مهاجرت مربوط به افراد با تحصیلات عالی بوده است.

تعریف عملیاتی:

مهاجرت نخبگان: یعنی بیرون رفتن مغزها یا متفكران و دانشمندان از یك سرزمین به سرزمین دیگر در حالی كه كشور به وجود آنها نیازمند است.

برای انتخاب متغیر مستقل از طریق پرسشنامه اقدام می كنیم و اطلاعات لازم درباره عوامل موثر كه همان متغیر مستقل است را جمع آوری می كنیم: از جمله در مورد فضای بسته سیاسی و فرهنگی، مسائل اقتصادی و مالی، مدیریت صحیح امكانات جهت فعالیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی.

فرضیه تحقیق:

«عوامل مشخصی بر مهاجرت نخبگان موثر است.»

مثلاً «مسائل اقتصادی بر مهاجرت نخبگان موثر است.»

«روش نمونه گیری»

از روش غیراحتمالی هدفدار استفاده می كنیم و به اساتیدی كه در این مورد اطلاعات دارند پرسشنامه می دهیم.

جامعه آماری اساتید دانشگاه

نمونه: 40 نفر از استادان دانشگاه های دولتی و آزاد استان تهران

تحقیق از نوع كاربردی و غیر آزمایشی می باشد.

طرح تحقیق: چون تحقیق از نوع طرحهای پس از وقوع است.

از طرح مطالعه یك مرحله ای استفاده می كنیم.

ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد.

از روش توصیفی در تجزیه و تحلیل آماری استفاده می شود.

با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص آماری درصد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان;پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان;مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان;دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان;بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان;عوامل مؤثر ;مهاجرت نخبگان;مهاجرت;نخبگان

مقاله بررسی فاصله طبقاتی رشته علوم انسانی doc

مقاله بررسی فاصله طبقاتی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

به صفحه دریافت مقاله بررسی فاصله طبقاتی خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله بررسی فاصله طبقاتی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی فاصله طبقاتی را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله بررسی فاصله طبقاتی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 27

حجم فایل: 37 کیلو بایت

مقاله بررسی فاصله طبقاتی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 1

2-تعریف فاصله طبقاتی……………………………………………………………………………. 2

– از نظر افلاطون…………………………………………………………………………………… 3

– از نظر ماركس……………………………………………………………………………………. 3

– از نظر تیشلر………………………………………………………………………………………. 4

3- پیامد های فاصله طبقاتی………………………………………………………………………. 8

– طبقه و تعلیم و تربیت فرزندان……………………………………………………………… 8

– طبقه و نحوة گذران اوقات فراغت…………………………………………………………. 9

– طبقه و فرهنگ…………………………………………………………………………………….. 10

– طبقه و طلاق………………………………………………………………………………………. 13

– میزان های نا برابر زاد و ولد……………………………………………………………….. 14

4-عوامل فاصله طبقاتی…………………………………………………………………………….. 17

– توزیع نابرابر درآمدها…………………………………………………………………………. 17

– مالیات بندی و تأمین اجتماعی………………………………………………………………. 19

5- معضلات فاصله طبقاتی در جامعه………………………………………………………… 22

6- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 23

7-منابع……………………………………………………………………………………………………26

مقدمه

به نام خدای علی و عدالت و آزادی

می خواهم از دو بال شكسته سخن بگویم از عدالت و آزادی، از دو و بلكه سر نیاز آرمان، هدف، و وسیله اگر ماركس تضاد طبقاتی را موتور حركت تاریخ می دانست و این اصل را بر سراسر تاریخ حاكم می دانست نمایت و هدف را رسیدن به جامعه ای بی طبسقه و عادلانه می پنداشت اما این سخن ماركس را به زبان كامل تر می توان بیان كرد و گفت«عرفان، عدالت ، آزادی،چكیده تاریخ اند.»

موتور محرك و هدف تكاپوهای جامعه انسانی در سراسر تاریخ بوده اند. اما مشكل این بوده و هست كه همواره یكی به پای دیگری قربانی شده اند.

قشربندی اجتماعی مفهومی است كه از زمین شناسی وام گرفته شده است. اگر چه مسائلی را كه قشربندی اجتماعی به آن اشاره دارد، تحت مقوله «طبقه اجتماعی» برای مدت زمانی طولانی مورد بحث بوده است، اما این مفهوم از حدود سال 1940 به حوزة كار برد عمومی جامعه شناسی وارد شده است: نكته ای كه باید به آن توجه داشت. این است كه كار برد جامعه شناختی مفهوم قشربندی،در تقابل با كار برد زمین شناسی اش، بطور ضمنی یا آشكار متضمن ارزیابی لایه های مختلف بوده و فراتری و فروتری آنها براساس ملاكهای ارزشی می سنجد.

مسائلی همچون نسبیت ارزشهای اخلاقی، برابری و نابرابری نسبی، و درجات عدالت و بی عدالتی اغلب در مفهوم قشربندی مستقراند.

تعریف فاصله طبقات:

تاریخ و باستان شناسی به ما می آموزد كه قشربندی اجتماعی در دسته های كوچك ایلی، كه از صورت های اولیه زندگی اجتماعی بود، وجود داشت.احتمال دارد در این وضعیت ابتدایی عوامل زیستی از قبیل سن، جنس، و نیروی بدنی از معیارهای اصلی قشربندی بوده باشد.

در نخستین اسناد تاریخی معتبر به جامانده از انسان چند هزار سال پیش، در می یابیم كه در میان بابلیان، ایرانیان، عبریان و یونانیان «نجیب زادگی» از عوامل تعیین كننده پایگاه اجتماعی بوده است.

جامعه تركیبی بود از اغنیا و فقرا، زیردستان و زیردستان، آزادمردان و بردگان. همین طور، در تمدن های باستانی قاره امریكا ‏‎‍[اینكاها در پرو و آزتك ها در مكزیك] جامعه به دو قشر نجبا و عوام تقسیم می شد. دستة اول با آنكه اقلیت كوچكی بود، سهم بزرگی از اموال و دارایهای جامعه را میان اعضای خودش تقسیم می كرد و سهم ناچیزی را برای اكثریت اعضای جامعه باقی می گذاشت. فقرا و عوام، مطیع و گوش به فرمان، به اقلیت قدرتمند و ثروتمند جامعه كه خود را از تبار عالی می پنداشت، خدمت می كردند.

این سلسله مراتب نظام اجتماعی كه به برخی از قشرهای جامعه اجازه می داد از قدرت، از مالكیت، و از حیثیت اجتماعی سهم بیشتری نصیب ببرد، در همة دوره های تاریخی زندگی اجتماعی انسان حضور داشته است.

تعریف از نظر افلاطون

افلاطون بنای جامعه جدید را نه تنها بر پایه عدالت بلكه بر ثبات اجتماعی و انضباط درونی استرار می دید. مشخصات مدینه فاضله یا جامعه آرمانی كه شهر یاران فیلسوف در آن حكومت می كنند، چنین بوده است جامعه ای كه ساختار طبقاتی آشكاری دارد و شهروندان درون یكی از طبقات سه گانه زیر جا دارند: طبقه زمامداران، طبقة نگهبانان، طبقة كارگران.

تعریف از نظر ماركس

«تعریف ماركسیستی طبقه، نشات گرفته از فرض تقدم تولید بر دیگر ابعاد است: طبقه، مجموعه بهم پیوسته ای از افرادی است كه نقش یكسانی در ساز و كار تولید ایفا می كنند. ماركس در «سرمایه»،سه طبقه اصلی را مطرح می كند كه توسط روابط شان با ابزار تولید، از یكدیگر تمایز یافته اند: 1- «سرمایه داران» یا مالكان ابزار تولید،2- «كارگران» یا همه آنهایی كه توسط دیگران به كار گرفته می شوند؛ 3- «زمین داران» یعنی كسانی كه به نظر می رسد در نظریه ماركسیستی متفاوت از سرمایه داران اند و بعنوان بازماندگاه دوره فئودالیسم در نظر گرفته شده اند. از آثار تاریخی گوناگون متعلق به ماركس چنین بر می آید كه او دیدگاهی پیچیده تر از آنچه در بالا آمد نسبت به سلسله مراتب واقعی داشته است و نیز آشكار می گردد كه او برای مثال از وجود تمایزاتی در درون هر یك از این طبقات بنیادین با خبر بوده است. لذا تاجران جزء یا خرده بورژوازی بعنوان یك طبقه موقت پنداشته شده اند. آنها گروهی هستند كه بوسیله تمایلات خواهند شد. بخشی به درون طبقه كارگر سقوط می كنند و بخشی دیگر شرایط خود را آنچنان بهبود می بخشد كه سرمایه داران مهمی می شوند.

اگر چه ماركس طبقات را بصورت عینی از یكدیگر تمایز بخشید، علاقه اصلی او، فهم و تسهیل پیدایش آگاهی طبقاتی در میان قشرهای محروم و تحت سلطه بود. او آرزو داشت تا احساسی مشترك در مورد علائق طبقاتی مشترك در میان این اقشار ایجاد شود و از این طریق، مبنایی برای چالش آنها با طبقه حاكم پدید آید.»

ماركس چندان به تحلیل رفتار طبقه بالای سرمایه داری علاقه مند نبود. او اساساً می پنداشت كه بخش های قدرتمند چنین طبقه ای باید خود آگاه باشند و نیز اینكه دولت بعنوان یك ابزار قدرتمند چنین طبقه ای باید خودآگاه باشند و نیز اینكه دولت بعنوان یك ابزار قدرت، در بلند مدت ضرورتاً در خدمت منافع طبقه مسلط انجام وظیفه می كند. اما برای ماركس، مهمتر از جامعه شناسی طبقه ثروتمند و ممتاز، جامعه شناسی طبقه كارگر بود. پرسش مهم برای تحقیق و عمل در نزد ماركس، در ارتباط با عواملی بود كه موجب آگاهی طبقه كارگر می شدند.

طبقه اجتماعی وطلاق

یكی از برجسته ترین تحلیل گران پدیدة طلاق، ویلیام جی. گود خاطرنشان می كند كه هر چند نمی توان مدل طبقاتی طلاق را برای نسل های پیشین تدوین كرد، می توان از 1920 به بعد، وجود همبستگی منفی میان پایگاه اجتماعی اقتصادی و میزان طلاق را تأیید كرد.

تعداد طلاق در ردة شغلی مربوط، به اندازة مورد انتظار در صد حضور اعضایش در نیروی كار مردانه بوده است.

به عقیدة‌ویلیام جی. گود همان همبستگی منفی میان طبقه و طلاق از لحاظ سطوح تحصیلی نیز مشاهده می شود: تمایل به طلاق در بین افرادی كه تحصیلاتشان در سطح ابتدایی یا كمتر است، خیلی بیشتر از افرادی است كه تحصیلات دبیرستانی را خاتمه داده اند یا دارای تحصیلات عالی عستند. در بین سیاهان امریكایی رابطه تحصیلات و طلاق عكس رابطه ای است كه در میان سفید پوستان مشاهده می شود، بدین معنا كه با افزایش سطح تحصیلی میزان طلاق نیز افزایش می یابد، جز البته برای دارندگان مدرك تحصیلی دانشگاهی، كه در میان آنان میزان طلاق به اندازة‌سیاهان كم تحصیل كرده پایین است.

ویلیام جی. گو پایین بودن میزان طلاق ثبت شده دز بین سیاهان طبقات پایین را در این می داند كه بیشتر جدایی های آنان تشریفات قانونی را طی نمی كند و به ثبت نمی رسد ولذا در آمارهای رسمی گنجانیده نمی شود.

و بالا خره اگر برای تعیین طبقات اجتماعی به عامل در آمد تكیه كنیم، همبستگی منفی میان طبقه و میزان طلاق مشاهده می گردد. به موجب آمارهای رسمی در آمریكا میزان طلاق در میان قشرهای در آمدی پایین سه برابر قشرهای در آمدی بالاست.

طبقة اجتماعی و میزان های نابرابر زاد و ولد

یكی از شاخص های مهم فرصت های زندگی در هر جامعه تعداد كودكانی است كهزنده به دنیا می آیند و باید آنها را پرورش داد، جامعه پذیر كرد، و برای زندگی در دنیای بزرگسالان مجهز نمود. در میان عوامل مؤثر در نابرابری میزان های زاد و ولد در میان طبقات، به پایگاه اجتماعی- اقتصادی فرد یا گروه بیش از سایر عوامل توجه شده است. دنیس رانگ از نخستین پژوهشگرانی استكه این نكته را خاطر نشان كرده است:

در میان همه گروه های اجتماعی كه از لحاظ میزان های زاد و ولد متفاوتند، شاید تفاوت رفتاری طبقات اجتماعی از این لحاظ از همه بارزتر باشد.

مطالعات دنیس رانگ نشان می دهد كه در یك دورة‌چهل ساله از 1870 تا 1910 در ایالات متحد امریكا و در اروپا میزان زاد و ولد از طبقه ای به طبقه ای دیگر متفاوت بوده و عموماً با طبقه همبستگی منفی داشته است.

پس از 1910، تفاوت میزان های باروری میان طبقات اجتماعی كه تا آن زمان بسیار بارز بود، تحفیف پیدا كرد؛ به این معنا كه گروه های برخاسته از طبقة متوسط میزان زاد و ولد شان را كاهش داده و آن را به میزان پایین زاد و ولد طبقة بالا نزدیك كردند. از حدود 1930 به بعد، در برخی از كشورهای اروپای غربی همبستگی منفی میان میزان زاد و ولد و طبقة‌اجتماعی تغییر یافت، به طوری كه بعضی از گروه های برخاسته ازطبقه متوسط حجم خانواده شان را كوچكتر از حجم خانوادة سایر گروه های شغلی بالاتر از خودشان، مثل صاحبان كارخانه ها، دارندگان مشاغل آزاد و بازرگانان كردند.

در 50 سال اخیر، الگوهای رفتاری گذشته در بارة‌تفاوت میزان های زاد و ولد میان طبقات اجتماعی دستخوش تغییراتی شده است و استثنای زیادی در قاعدة همبستگی منفی میان میزان زاد و ولد و طبقه اجتماعی میزان زاد و ولد دیده می شود و آن رفتار خانواده های مرفه است كه با پشت كردن به سنت های گذشته شان، تعداد فرزندانشان را افزایش داده‌اند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی فاصله طبقاتی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی فاصله طبقاتی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی فاصله طبقاتی;پژوهش بررسی فاصله طبقاتی;مقاله بررسی فاصله طبقاتی;دانلود تحقیق بررسی فاصله طبقاتی;بررسی فاصله طبقاتی;فاصله; طبقات

مقاله بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار رشته علوم انسانی doc

مقاله بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

به صفحه دریافت مقاله بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 12

حجم فایل: 40 کیلو بایت

مقاله بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

چكیده

این مطالعه، ماهیت و عمل سیستم‌های مشاركتی دركار، یعنی سیستم‌های غیرقانونی مبادلة مشاركتی بین مدیریت وكار درسازمانها را توصیف می‌كند. ابتدا، مدل تشریحی كلی مشاركت را ارائه داده و سپس، آنرا در داده‌ها و اطلاعاتی از نمونة 52 سازمان UK، با استفاده از واكنش‌های هماهنگ مدیریت و كارمندان، آزمایش می‌كنیم. این مدل، فرض را بر این قرار می‌دهد كه تراست، مبادله و مشاركت، مكانیسم‌های اصلی عملی مؤثر سازمانهای مشاركتی می باشند. نتایج تجزیه وتحلیل، عناصر واجزای اصلی مدل را شدیداً ساپورت می‌كنند. این امر، متمل بر ایده ای می باشد كه از مفهوم چرخه تراست، مبادله و همكاری حاصل شده مبنی بر اینكه مدیریت و نیروی كار، با رفتارهای مشاركتی مؤثر و مفید متقابل در سازمانها می‌توانند به توسعه و رشد سیستم‌های مشاركتی با عملكرد و تراست بالا كمك كنند.

مقدمه
سیستم های مشاركتی مدیریت – نیروی كار، ودر سال‌های اخیر، توجه متخصصین و كارشناسان را به خود معطوف كرده‌اند. بنابراین، درحال حاضر، هنوز توافق اندكی در مورد ماهیت و مفهوم مشاركت در كار وجود دارد. شاید، ارائه الفاظ مربوط به مفهوم مشاركت و شكل‌های مختلفی كه این تنظیمات می‌توانند وارد عمل كنند، غافلگیر كننده نیست. در نتیجه، هنوز مباحث قابل ملاحظه‌ای در آثار ادبی در مورد ویژگیهای مشاركت وجود دارد، و نویسندگان مختلف، تفاسیر و تعاریف مختلفی از این پدیده ارائه می‌دهند. تقابل، تراست (اعتماد) مشاركت ویژگیهای اصلی همكاری و مشاركت مؤثر در سازمانها به شمار می‌روند.اما تا این تاریخ، عمل چنین پروسه‌هایی به شكل سیستماتیك، بررسی نشده است.

این مطالعه، به سه شیوه عمل می‌كند. اول با توسعه درك تئوریكی واضح تری از مشاركتهای مدیریت- نیروی كار در كار به عنوان سیستم‌های غیرقانونی اداره مشاركتی مبتنی بر تراست، مبادله و همكاری، دوم ، با ارائه عوامل اصلی كه احتمالاً توسعة موثر چنین سیستم‌هایی را در سازمانها، تسهیل می‌سازند، و سوم، با بررسی اثر این سیستم ها بر عملكرد سازمانی و رفاه كارمند، ما ، بدین منظور، ابتدا به بررسی مفهوم مشاركت، با مفاهیم تراست، مبادله وهمكاری می‌پردازیم، سپس، مقدمات سازمانی و نتایج سیستم‌های مشاركتی را تجزیه و تحلیل می كنیم. سپس مدل تشریحی مشاركت را كه تراست، مبادله وهمكاری را مكانیسم های اصلی سیستم های مشاركت و عوامل اصلی واسطه بین انواع مختلف سیستم استخدام وعملكرد سازمانی و رفاه كارمند تلقی می كند، ارائه می‌دهیم. در قسمت دوم مقاله، این مدل را با استفاده از داده‌های مقطع عرضی نمونه‌ای از 52 سازمان UK، آزمایش می‌كنیم. نتایج تجزیه و تحلیل، در بخش آخر مقاله، همراه با مفاهیم كلی مطالعه،ارائه می‌شوند.

– سیستم‌های مشاركت و ماهیت همكاری مدیریت – نیروی كار در كار

در آثار ادبی به هیچ تعریفی در مورد مشاركت وجود ندارد. بنابراین، عناصر و اجزای متعددی وجود دارند كه همگی در مفاهیم فعلی، مورد تأكید قرار می‌گیرند. مثلاً، این موارد مشتمل بر مفاهیم سودهای دو جانبه و متقابل، تراست و مقابله به مثل
می باشد. در اغلب موارد، مفاهیم فعلی مشاركت، نسبتاً مبهم ونامعلومند و مطالبی را در مورد تراست و همكاری مرتبط با تجزیه و تحلیل سیستم‌های مشاركتی ارائه می‌دهند.

ما، دراین مطالعه با توسعه و اتكا بر كارهای قبلی در این زمینه، مفاهیم سیستم مشاركت را به عنوان سیستم‌های غیرقانونی كم و بیش رسمی مبادله متقابل كه جهت به حداكثر رسانی همكاری بین مدیریت و نیروی كار در سازمانها طراحی شده اند، ارائه می‌دهیم. نكته اصلی ، ایده ای است كه بعضی بر اینكه در سیستم‌های مشاركت، مدیریت و نیروی كار – به شكل كم و بیش رسمی یا اختیاری، خودشان را مقید و متعهد می كنند كه در شكل های متعهد و متقابل سودمند رفتار مشاركتی دخالت داشته باشند. رفتار مشاركتی، در اینجا رفتار یك عامل در یك مشاركت اجتماعی می باشد كه از نظر عوامل دیگر موجود در آن مشاركت، جهت نیل به اهداف مورد نظرشان كمك كرده و بنابراین، مفید و مطلوب تلقی می‌شود. بنابراین، در اصل، سیستم های مشاركتی، سیستم‌هایی هستند كه در آنها،مدیریت و نیروی كار،خود را ملزم می‌دانند كه با یكدیگر همكاری كرده و در مبادله در مورد مانع متقابل برای طرف دیگر، منافعی داشته باشند.

– فرضیات تحقیقی وچهارچوب تئوریكی

اكنون، مدل تشریحی همكاری و مشاركت در كار را ارائه می دهیم. این مدل، بر نمونه های قبلی و پیامدهای سیستم های مشاركتی كه دارای مفاهیمی و سیستم‌های اختیاری مبادله مشاركتی بین مدیریت و نیروی كار در سازمانها می باشند، تمركز داریم. عناصر اصلی این مدل، در شكل 1 نشان داده میِ‌شوند.

كانون این مدل، با عمل واقعی سیستم های مشاركتی مربوط به مفاهیم ترا ست و مبادله، در ارتباط می‌باشد. بخش فوقانی این مدل، به ریشه های همكاری و مشاركت از نقطه نظر نیروی كار ده توجه دارد، و درحالیكه نیمه دیگر آن ، این مسائل را از دیدگاه مدیریت ، تجزیه و تحلیل می‌كند. كار خود را با توجه به پروسه مشاركت از دیدگاه نیروی كار، به شرح ذیل ، آغاز می كنیم. همانطور كه خواهیم دید، این ، رفتار مشاركتی و مدیریت و نیروی كار است كه می توانیم فرض كنیم، تأثیر مستقیمی بر عملكرد سازمانی در سیستم‌های مشاركتی دارد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار ;پژوهش بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار ;مقاله بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار ;دانلود تحقیق بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار

مقاله بررسی مفاهیم توسعه رشته علوم انسانی doc

مقاله بررسی مفاهیم توسعه در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

به صفحه دریافت مقاله بررسی مفاهیم توسعه خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله بررسی مفاهیم توسعه همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی مفاهیم توسعه را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله بررسی مفاهیم توسعه در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 31 کیلو بایت

مقاله بررسی مفاهیم توسعه در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

چكیده:

هدف از این تحقیق شناسایی مؤلفه های فرهنگی توسعه در قصه های فولكلوریك فارس است، این مؤلفه ها می توانند بر فرآیند توسعه اثر بخشند و این روند را سرعت داده و مقوم آن گردند یا در برابر آن مقاومت كرده و مانع گردند. نقطه عزیمت این تحقیق دیدگاه ماكس وبر بوده و نگارنده پس از تبیین مفاهیم توسعه- فرهنگ- ادبیات فولكلوریك، ارتباط نظری بین سه ركن «متن- فرهنگ و توسعه» را با توجه به بنیانهای جامعه شناختی فراهم آورده است.

برای این امر، نخست به مكاتب و نظریه های جامعه شناختی پیرامون توسعه توجه شده و سپس از میان دو دسته كلان تئوریها:

1- رادیكال (تضادگرایان)

2- محافظه كار (ساختگرایی – كاركرد گرایان)

با توجه به دیدگاه رساله، كه الزام و شرط كافی بودن اقتصاد برای توسعه را ناكافی دانسته و رد می نمایند و فرهنگ را بر این اساس حائز نقش و اثر می پندارد، با انتخاب مكتب نوسازی بطور مشخص و دیدگاههای ناشی از مدل فرهنگی و روانشناختی بطور اخص و شاخص های پیشنهادی مك كله لند را با تلفیق شاخص های راجرز، بعنوان كانونی ترین مفهوم ناشی از برایند نظریات در چارچوب نظری انتخاب می نماید. براساس آن با رجوع به متن (قصه های فولكلوریك فارس) و براساس روش كیفی تحقیق و شیوه اسنادی آن با دو تكنیك تحلیل محتوی و تحلیل گفتمان مولفه های توسعه در پنجاه قصه انتخابی كه براساس شیوه های روش شناختی انتخاب گردیده اند، بررسی می‌شود. حاصل تحقیق مبین این نكته است كه با تكنیك تحلیل محتوا، مؤلفه های فرهنگی توسعه كه به صورت دو دسته و 6 شاخص متناظر، در نظر گرفته شده اند در قصه ها (متن) با فرضیات تحقیق همخوانی داشته و مانع توسعه قلمداد می شوند اما با تكنیك تحلیل گفتمان این دوازده شاخص در متن مورد برری موید و مقدم توسعه می باشند. این امر ما را با این حقیقت نیز مواجه می سازد كه استفاده یك سویه از شیوه ها و تكنیك ها در تحقیقات می تواند منجر به سوء برداشت و تحلیل روایی تحقیق گردد. همچنین كنش‌های قهرمانان و جایگاه زنان و مردان در قصه های فولكلوریك فارس بیانگر این نكته است كه عمده كنش‌های قهرمانان فردی، معطوف به هدف و بر اساس نیازهای مادی است. همچنین تعداد نقش زنان و مردان به عنوان قهرمان، در قصه های مورد بررسی برابر است. این امر می تواند مبین این نكته باشد كه برخلاف تصور، در جامعه سنتی زنان مستوره و مغفول نیستند بلكه براین اساس می توان این باور را طرح نمود كه براساس یافته های تحقیق، جامعه سنتی می تواند بستری برای ایجاد انگیزش و توسعه و حركت به سوی جامعه نو انگاشته شود.

مفاهیم توسعه

مناطق نقاط آغازین[1]

تعیین نقاط آغازین در مطالعات امكان سنجی احداث هتل های جدید، همواره مهم بوده است. این امكان ها احتمالاً مناطقی هستند كه مردم برای آغاز سفرهایشان (توقف برای یك شب یا بیشتر) انتخاب خواهند كرد. با رشد جهانگردی مفهوم آغاز تغییر كرده است. مردم نقطة آغاز را به عنوان بخشی مهم از تجربة كلی مسافرت انتخاب می كنند.

به عنوان مثال. مسافران اروپایی به استرالیا یا استرالیایی های مسافر به اروپا، ممكن است در راه خود، در بالی، سنگاپور یا بانكوك به مدت پنج شب یا بیشتر توقف كنند، یا هنگامی كه از مسیر دیگری مسافرت می كنند ممكن است در لوس آنجلس یا مكزیكوسیتی، یا هاوایی یا فیجی توقف كنند.

معیارهای تعیین نقطة شروع مسافرت در تورهای مسافرتی به چند مقصد[2] دارای اهمیت بسیاری است. تورها در جایی توقف می كنند كه محل هایی برای دیدن و تماشا داشته باشد و یا بتوان كاری در آنجا انجام داد.
نوع محصول

مقصدی كه از پتانسیل بالایی جهت جذب جهانگردان برخوردار است، دارای جذابیت های مختلف جهانگردی از جهت جغرافیا و محیط می باشد. تعداد و میزان دقیق تسهیلات، خدمات و جاذبه هایی كه بتوان از آن استفاده كرد، به آن مكان بستگی دارد. سه نوع محصول اصلی[3]، فرعی[4] یا گزینشی[5] وجود دارد.

محصول اصلی شامل انواع مناسب اسكان، تسهیلات تفریحی و رستوران ها و جاذبه های دیدنی است. محصول فرعی روی این محصول بنا شده است و دیگر تاسیسات جهانگردی به آن افزوده می شود. این امكانات عبارتند از: تاسیسات و محل های مختلف خوش منظره، تاریخی، فروشگاهی، تفریحی و … یك مقصد ایده آل مجموعه ای از كلیه این اجزا را ارائه می كند.

مجتمع های استراحتگاهی[6]

مناطق ویژه جهانگردی[7] از مجموعه استراحتگاه های مجهز تشكیل می شوند. این مناطق، جهانگردان را در یك جا نگاه می دارند، نیازهای زیربنایی را در یك جا متمركز می كنند و به این ترتیب می توان تعداد زیادی هتل و واحدهای اسكان و پذیرایی را به سرعت در این مناطق، به شیوه ای هماهنگ شده احداث كرد.

این مناطق همچنین می توانند بین این توسعه و تركیبی مناسب از خدمات تسهیلات حمایتی و مكمل، توازن برقرار كنند. این نوع مجتمع های استراحتگاهی نیازمند زمین به مساحت كافی هستند. باید زمین به قیمتی معقول و مناسب تهیه شود، زیرا این مجتمع ها در واقع زمین های توسعه یافته با تراكم نسبتاً پایینی هستند.
فهرست كنترل امكان سنجی طرح

فهرست كنترل زیر حاوی یك جدول ارزیابی آثار زیست محیطی می باشد. یك جدول ارزیابی آثار زیست محیطی می باشد. یك جدول ارزیابی آثار زیست محیطی به منظور مقایسه و بررسی دقیق هزینه ها و منافع زیست محیطی یك طرح ویژة توسعه تهیه می شود. معیارهای همراه با جدول مزبور به شكلی كامل تر در فصل هفتم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از دیدگاه دولت

خط مشی و راهبرد

سیاست های توسعه دقیق و مشخص. انعكاس سیاست های اعلام شدة جهانگردی. تعریف بازار، تعداد جهانگردانی كه یك طرح جذب خواهد كرد. انواع گردشگران. فصلی بودن تقاضا.

نیازهای توسعه

تاسیسات زیربنایی جدید موردنیاز است- دفع فاضلاب و مواد زاید، آب، برق، جاده ها و مسیر دستیابی. تدارك و تأمین مالی این نیازها. پیوند پروژه با طرح توسعة حمل و نقل داخلی.

آثار زیست محیطی

آثار زیست محیطی طرح. تهیة جدول ارزیابی آثار زیست محیطی. تعهد به رعایت همة مقررات برنامه ریزی فیزیكی[8]. بررسی مفاهیم معماری، طراحی و مهندسی. نقش طرح در كیفیت كلی محیط زیست.

آثار اقتصادی

اندازه گیری آثار اقتصادی طرح. روش مورد استفاده و نتایج حاصله. منافع جامعة محلی. نقش آن در اقتصاد. اشتغال ایجاد شده.

آثار اجتماعی

مشاوره با جامعة محلی. تشكیل جلسات مشاوره توضیح و تبیین طرح. بازخور و واكنش‌ها. میزان حمایت محلی.

مالكیت و مدیریت

مالكیت طرح- داخلی، خارجی، مشترك. مدیریت طرح، نوع شركت و فعالیت چند ملیتی، ملی و غیره. سابقه و تجربیات قبلی. استفاده از نیروی انسانی. شغل های مستقیم ایجاد شده. كانال هایی بازاریابی[9] ایجاد شده. برآورد فروش. امكان سنجی مالی.
از دیدگاه بخش خصوصی

تعریف بازار

تحلیل تقاضا. سطوح تقاضا. تعیین بازار- اهداف بازاریابی. مشخصات و خصوصیات بازار. جریان های جهانگرد. فصلی بودن و توزیع تقاضا. ترجیحات و خواسته ها.

تعریف محصول

توصیف كلی مفهوم محصول. حمایت مقام های محلی. مجوز برنامه ریزی. واكنش های جامعة محلی. معیارهای توسعة هر وجه:

· موقعیت[10]- سهولت دسترسی. مكان انتخاب شده[11]. مشخصات مكان و محیط. رابطه با دیگر جاذبه ها، تسهیلات و خدمات. نیازهای زیربنایی و معیارهای محیطی.

· تسهیلات- میزان تسهیلات. ظرفیت. مفاهیم طرح- سبك و طرح ساختمان ها. نیازی عملیاتی. سازماندهی و تامین نیروی انسانی.

· خدمات- تعریف سطوح خدمات. پوشش و ساعات فعالیت. سازماندهی و تامین نیروی انسانی.

فصل ششم:

سازمان های خدماتی حمل و نقل
مقدمه

سیستم حمل و نقل در قلب صنعت جهانگردی قرار دارد. این سیستم خط اتصالی بین مقصد، میهمانخانه، جاذبه ها و سایر مكان های توریستی می باشد. كارایی، راحت بودن و میزان سلامت و امنیت این سیستم، تعیین كنندة نوع تجربه و كیفیتی است كه از سفر به دست می آید. در برخی شرایط هزینة حمل و نقل، بزرگ ترین بخش هزینة سفر را تشكیل می دهد.

بین پیشرفت سیستم حمل و نقل و رشد صنعت جهانگردی یك رابطة مستقیم برقرار است. به ویژه، خودرو و هواپیمای جت توانستند مسافرت را برای بخش بزرگی از جمعیت دنیا میسر سازند. با افزایش تقاضا برای مسافرت، ظرفیت وسیله های مختلف حمل و نقل عاملی حیاتی در افزایش یا كاهش صنعت جهانگردی به حساب می آید. در بسیاری از مقصدها، محدودیت هایی كه به وسیله سیستم حمل ونقل و ساختار زیربنایی مانند فرودگاه و جاده اعمال می شود، به صورت بزرگ ترین مانع و عامل بازدارنده در مسیر رشد درآمده است. در مورد مقصدهایی مانند جزیره كه در وسط اقیانوس قرار دارند، صنعت جهانگردی در آن مسیرها بدون وجود خطوط هوایی رشد نمی كند و اگر این وسیلة نقلیه در آن مسیر وجود نداشته باشد، دست اندركاران صنعت جهانگردی كار چندانی نمی توانند انجام دهند.

در این فصل دربارة جنبه های اصلی مسافرت بحث می كنیم. بین فناوری و سیستم حمل و نقل رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد كه به هنگام بحث دربارة راه های مختلف مسافرت، در این باره مطالبی ارائه خواهیم كرد. با توجه به اهمیتی كه خطوط هواپیمایی در مسافرت های بین المللی دارند، در این باره به تفصیل بحث خواهیم كرد. مقررات و قوانین خطوط هوایی در ایجاد مسائل و مشكلات رو به روی صنعت جهانگردی نقش بسیار مهمی ایفا می كنند كه در این مورد نیز مطالبی ارائه خواهیم كرد.
تاریخچة توسعه سفرهای مسافرتی

در طول تاریخ، در زمان های مختلف، شیوه های متفاوت مسافرتی رواج داشته است. سیر تكاملی سفرهای مسافرتی، از درشكه تا هواپیمای جت، بیانگر روند تكاملی فناوری حمل و نقل است. درك روند تكاملی و سیر تغییرات مسافرت ها در طول زمان، از آن نظر اهمیت دارد كه فرایند تكاملی سایر جنبه های صنعت مسافرت (به ویژه بخش پذیرایی و میهمانداری) تا حد زیادی تحت تاثیر این تغییرات بوده است.

مسافرت در روزگاران قدیم (باستان)

تا نخستین سال های سدة بیستم، مسافرت جاده ای تغییر چندان زیادی نكرده است و بیشتر مسافرت ها با چهارپایانی مانند اسب، انجام می شد و در این سالها بود كه با پیدایش درشكه، مسافرت كمی راحت تر شد. این بهبود وضع مسافرت بدان سبب است كه برای ساختن جاده ها از مصالح بهتری استفاده كردند و با پركردن گودال های كوچك و بزرگی كه در مسیر درشكه ها بود، جاده را هموارتر نمودند؛ و از سوی دیگر، نوعی فنر زیر اتاقك درشكه قرار دادند كه به اصطلاح موج جاده را می گرفت و مسافر احساس آرامش بیشتری می كرد. به هر حال، از آنجا كه جاده سازی كرای بس طاقت فرسا بود و شهرها در فواصل بسیار دور از هم قرار داشتند و در برخی از موارد راه های آبی بهترین وسیلة حمل و نقل بودند مسافرت در مسیرهای طولانی تا پیش از اختراع راه آهن پیشرفت چندان زیادی نداشت.

خودروهای جمعی (اتوبوس)

اتوبوس متداول ترین وسیله مسافرتی می باشد. یكی از مزیت های عمدة این وسیله، این است كه مثل خودروی سواری به یك مسیر مشخص محدود نمی شود؛ همین ویژگی باعث می شود كه سازمان ذی ربط بتواند خدمات متفاوتی را بین جوامع مختلف (در مقایسه با راه آهن یا هواپیما) ارائه دهد. در صنعت جهانگردی، خودروهای مسافربری از جمله وسایل عمده به حساب می آیند و می توانند بین فرودگاه و ایستگاه قطار، میهمانخانه ها و جاهای موردنظر مسافر و مكان های دیدنی شهر یا مقصد، ارتباط برقرار كنند.

یكی از ویژگی های عمدة وسیلة یاد شده این است كه سازمان ها می توانند افراد را به صورت دسته جمعی با اتوبوس های مسافرتی به نقاط مختلف و دیدنی ببرند و با ارائه یك بلیت، كلیة هزینه های مربوط به حمل و نقل، غذا، تفریح و هتل را تامین كنند. معمولاً خودروهایی كه برای ارائه چنین خدماتی در نظر گرفته می شود، استاندارد بوده و با نرخ های بسیار كمتری مسافران را از هتل سوار می كنند و به نقاط دیدنی شهر می برند و سپس در زمان مشخص آنها را برمی گردانند؛ ولی اگر مسافر می خواهد به گونة دیگری عمل كند، ناگزیر به پرداخت مبلغ بیشتری می شود.

خودروهای تفریحی

خودروهای تفریحی به گونه ای ساخته شده اند كه اعضای یك خانواده می توانند در طول مسافرت همانند یك اتاق از آن استفاده كنند. آنها هم وسیلة سفر، هم اتاق نشیمن و هم اتاق خواب هستند. فروش این نوع خودروها رو به افزایش است و تعداد مسافران بیشتری با این نوع وسیله ها مسافرت می كنند. این خودروها دارای مخازن آب، برق و فاضلاب هستند. كسانی كه می خواهند از این وسایل استفاده كنند باید بلیت آنها را پیش خرید نمایند و به اصطلاح جا ذخیره كنند. از سال 1991 تا سال 1994 فروش این وسایل نقلیه. 50 درصد افزایش یافت.

مسافرت از راه های آبی

كشتی های تفریحی

همان گونه كه پیش از این گفتیم، هواپیما موجب ركود بازار كشتی شد. امروزه كشتی های تفریحی، مهم ترین شكل مسافرت های آبی به حساب می آیند. كشتی های تفریحی با سایر وسایل حمل و نقل كه پیش از این مورد بحث قرار دادیم، متفاوت اند؛ زیرا هدف آنها، تنها ارائه وسیله ای برای حمل و نقل نیست، بلكه خود به خود به عنوان مقصدی برای مسافر حساب می آیند. با وجود این كه كشتی های تفریحی در بندرهای مختلف لنگر می اندازند و مسافران می توانند برای تفریح، بازدید و خرید یا هر كار دیگری به ساحل بروند ولی هدف اصلی از مسافرت، اقامت در این نوع كشتی هاست و مسافر می‌كوشد از انواع تسهیلاتی كه در این گونه كشتی ها وجود دارد، استفاده كند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی مفاهیم توسعه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی مفاهیم توسعه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی مفاهیم توسعه;پژوهش بررسی مفاهیم توسعه;مقاله بررسی مفاهیم توسعه;دانلود تحقیق بررسی مفاهیم توسعه;بررسی مفاهیم توسعه;مفاهیم توسعه