خانه / روانشناسی و علوم تربیتی (صفحه 2)

روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن رشته روانشناسی و علوم تربیتی doc

هدف تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن روش کار از میان 110 مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی پس از توضیح کامل پروژه و گرفتن رضایت اطلاعات شامل سن ، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید

ادامه مطلب

علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی شهرستان مشهد رشته روانشناسی و علوم تربیتی doc

نوجوانان دلی پاك و روحی پرشور دارند آنان در حساسترین و بحرانی ترین دوران زندگی خود به سر می برند و نیازمند هدایت ، حمایت و همدلی اند نوجوان نهال نو رسیده ای است كه برای رشد و بالندگی به باغبانی ، دلسوز و روشن بین نیاز دارد تا او را از آفتها و حادثه ها در امان دارد

ادامه مطلب