عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پیشنهادها رشته بازاریابی و امور مالی doc

سرعت تغییر و تحول در سازمانهای امروزی سریعتر از آن است كه با راه حلهای گذشته و سنتی بتوان برای مسائل پیش رو چاره جویی كرد‏ در این راستا اكثر سازمانها به طرق مختلف موفق به ارتقاء ظرفیت خود برای رویارویی با تغییرات پیچیده‏، تنوع محصول و پاسخگوئی به نیازهای مشتریان در فضای رقابتی جهانی شده اند‏

به صفحه دریافت عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پیشنهادها خوش آمدید.

امیدواریم که عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پیشنهادها همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پیشنهادها را در زیر مشاهده می کنید.

سرعت تغییر و تحول در سازمانهای امروزی سریعتر از آن است كه با راه حلهای گذشته و سنتی بتوان برای مسائل پیش رو چاره جویی كرد‏ در این راستا اكثر سازمانها به طرق مختلف موفق به ارتقاء ظرفیت خود برای رویارویی با تغییرات پیچیده‏، تنوع محصول و پاسخگوئی به نیازهای مشتریان در فضای رقابتی جهانی شده اند‏

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 38

حجم فایل: 32 کیلو بایت

عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پیشنهادها

مطالعه موردی بانك كشاورزی

مقدمه

سرعت تغییر و تحول در سازمانهای امروزی سریعتر از آن است كه با راه حلهای گذشته و سنتی بتوان برای مسائل پیش رو چاره جویی كرد‏. در این راستا اكثر سازمانها به طرق مختلف موفق به ارتقاء ظرفیت خود برای رویارویی با تغییرات پیچیده‏، تنوع محصول و پاسخگوئی به نیازهای مشتریان در فضای رقابتی جهانی شده اند‏.

مشاركت بعنوان یكی از فنون پیشرفته اداره سازمان می تواند هدایت و كارگردانی كارآمدتر فعالیتهای سازمان را جهت نواندیشی‏، پویایی و بقاء فراهم نماید‏. یكی از سازوكارهای نیرومند این فرادگرد بر پایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها می باشد كه به منزله رهیافتی برای جلب مشاركت فردی و گروهی كاركنان، مشتریان وپیمانكاران با مدیریت در اداره سازمان جهت حل مسائل و ایجاد بهبود مستمر در تمامی ابعاد است‏. نظام پیشنهادها تاكنون در بسیاری از شركتهای صنعتی بزرگ و كوچك و متوسط‏، كشورهای پیشرفته از جمله ژاپن به اجرا درآمده است‏، به طوری كه شركت های صاحب نام‏، با ذكر تعداد پیشنهادهای دریافتی از كاركنان و میزان منافع حاصل از آن به عنوان افتخارات خود یاری می كنند‏.

نظام پیشنهادها یكی از ابزارهای كارآمد زیر مجموعه مدیریت مشاركتی است كه اجرای آن علاوه بر رشد فكری و آموزش خود جوش و مستمر كاركنان‏، موجب شكوفایی فكری‏، بهبود روابط انسانی و … می گردد‏. در كشور ما این نظام از سال 1366 در بعضی از شركتهای صنعتی و تولیدی طراحی و اجرا گردیده است‏. براساس آمار ارائه شده تعداد پیشنهادهای 83 واحد تولیدی و خدماتی ایرانی از سال 1366 لغایت 1380‏، با 153200 نفر پرسنل‏، 284000 فقره بوده است كه شاخص نفر-پیشنهاد آن برای این مدت 85/1 فقره می باشد‏. در صورتیكه طبق آمار منتشر شده در كشور ژاپن تعداد پیشنهادهای 620 واحد تولیدی‏، خدماتی‏، تجاری و دولتی‏(از آوریل 1987 تا مارس 1988‏) با 2044000 نفر پرسنل‏، 50537000 فقره بوده و شاخص نفر پیشنهاد 7/24 فقره می باشد.

در بانك كشاورزی‏، این نظام از سال 1381 طراحی و پیشنهاد گیری كرده است‏. دراین تحقیق برآنیم تا بعضی عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در این نظام را در بانك كشاورزی شناسایی كنیم‏، و با رفع موانع و كاستیهای مربوط‏، به نتایج مورد انتظار از استقرار این نظام برسیم‏. براین اساس عنوان اصلی پژوهش “ عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پیشنهادها‏، در بانك كشاورزی “ است‏.

هدف از این تحقیق دستیابی به عوامل موثر بر مشاركت هر چه بیشتر كاركنان بانك كشاورزی در نظام پیشنهادها است‏، علاوه بر این‏، تشریح ابعاد مختلف نظام و شناساندن اثرات مثبت اجرایی این نظام و موانع احتمالی موفقیت آن از دیگر اهداف تحقیق می باشد‏.

فرضیه های تحقیق كه طبق مطالعات مرتبط با پیشینه پژوهش تدوین شده اند به شرح زیر است:

فرضیه اول‏: تحت سبك های مختلف مدیریت در سازمان‏، مشاركت كاركنان در نظام پیشنهادها تفاوت معنی داری پیدا می كند‏.

فرضیه دوم‏: با فرهنگ سازی در خصوص ارائه پیشنهاد‏، مشاركت كاركنان در نظام پیشنهادها تفاوت معنی داری پیدا می كند‏.

فرضیه سوم‏: با ایجاد سیستم پاداش دهی موثر‏، مشاركت كاركنان در نظام پیشنهادها تفاوت معنی داری پیدا می كند.

فرضیه چهارم‏: با آموزش های شغلی و ارتقاء دانش و توانمندی كاركنان‏، مشاركت آنان در نظام پیشنهادها تفاوت معنی داری پیدا می كند.

فرضیه پنجم‏: با تسریع در بررسی پیشنهادها و اجرای سریع پیشنهادهای پذیرفته شده‏، مشاركت كاركنان در نظام پیشنهادها تفاوت معنی داری پیدا می كند.

متغیرهای تحقیق :

متغیر وابسته‏، مشاركت كاركنان در نظام پیشنهادها است

متغیرهای مستقل‏، كه عبارتند از سبك مدیریت‏، فرهنگ سازی برای ارائه پیشنهاد‏، پاداش دهی موثر‏، آموزشهای شغلی‏، بررسی سریع پیشنهادها‏، اجرای سریع پیشنهادهای مصوب‏.

2-ادبیات تحقیق

انسان علیرغم پیچیدگی هایی كه دارد بر پایه آفرینش خویش نیاز به تعلق و پیوند با دیگران داشته و موجودی اجتماعی است‏. از طرفی عوامل زیادی باعث پیچیدگی محیط كار امروزی شده‏، كه توفیق سازمانی و مدیریت آن را با چالش روبرو می كند‏.

نیروی انسانی بعنوان انعطاف پذیرترین و حیاتی ترین سرمایه سازمانها برای پویایی و بقاء در محیط پرتغییر امروز حائز اهمیت گردیده بطوریكه ؛ در عرصه مدیریت دسته بندی های گوناگون از سبكهای مدیریت ارائه شده است‏، لیكرت چهار نوع سیستم مدیریت را پیشنهاد می كند كه یكی از این سیستمها مدیریت مشاركتی می باشد ‏. این سبك برپایه اشتراك مساعی و توسط سازوكارهای نیرومندش از جمله نظام پیشنهادها پی آمدهای مطلوبی را به ارمغان آورده است‏.

نظام پیشنهادها یا طرح بسیج اندیشه ها‏، مشاركت فكری كاركنان و فراتر از آن مشتریان و پیمانكاران با مدیریت بوده‏، بدین معنی كه مدیریت‏، فضا و امكاناتی را در سازمان به وجود می آورد كه كلیه كاركنان، مشتریان و پیمانكاران نظرات‏، ایده ها و پیشنهادهای خود را در زمینه حل مشكلات و نارسائیها و ایجاد بهبود مستمر در فعالیتهای سازمان تحت نظام خاصی ارائه می نمایند‏. «به عبارتی دیگر نظام‌پیشنهادهاابزاری‌جهت‌كانالیزه‌كردن‌خلاقیت‌كاركنان است ».

فلسفه استقرار این نظام در بانك كشاورزی افزایش توان بانك در پاسخگوئی به نیازها و خواست‌های بطور مرتب در حال تغییر مشتریان و یا به عبارت دیگر مصرف كنندگان خدمات یا محصولات از طریق ارج نهادن به برتری ها و توانائی های نیروی انسانی و همسو كردن اهداف كاركنان با اهداف بانك و نهایتاَ بكارگیری صحیح و موثر تجربه‏، اندیشه‏، آرا و عقاید آنها در هر رده شغلی و در هر جای سازمان می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پیشنهادها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پیشنهادها – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مشاركت كاركنان در نظام پیشنهادها;عوامل موثر بر مشاركت كاركنان ;مدیریت مشاركتی

نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی رشته بازاریابی و امور مالی doc

ارزشیابی كاركنان از جمله ابزارها و وسایل موثر در مدیریت منابع انسانی است كه با اعمال صحیح آن، نه تنها هدفها و ماموریت های سازمان با كارآیی مطلوب تحقق می یابد، بلكه منافع واقعی كاركنان و جامعه نیز تامین می گردد اساساً مدیران باید یك قضاوت دائمی از افراد تحت سرپرستی خود داشته باشند، بنابراین نیاز به ارزیابی و ارزشیابی امری بدیهی است و انجام آن در هر

به صفحه دریافت نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی خوش آمدید.

امیدواریم که نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی را در زیر مشاهده می کنید.

ارزشیابی كاركنان از جمله ابزارها و وسایل موثر در مدیریت منابع انسانی است كه با اعمال صحیح آن، نه تنها هدفها و ماموریت های سازمان با كارآیی مطلوب تحقق می یابد، بلكه منافع واقعی كاركنان و جامعه نیز تامین می گردد اساساً مدیران باید یك قضاوت دائمی از افراد تحت سرپرستی خود داشته باشند، بنابراین نیاز به ارزیابی و ارزشیابی امری بدیهی است و انجام آن در هر

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 18 کیلو بایت

مقدمه

ارزشیابی كاركنان از جمله ابزارها و وسایل موثر در مدیریت منابع انسانی است كه با اعمال صحیح آن، نه تنها هدفها و ماموریت های سازمان با كارآیی مطلوب تحقق می یابد، بلكه منافع واقعی كاركنان و جامعه نیز تامین می گردد. اساساً مدیران باید یك قضاوت دائمی از افراد تحت سرپرستی خود داشته باشند، بنابراین نیاز به ارزیابی و ارزشیابی امری بدیهی است و انجام آن در هر سازمان یك ضرورت است.

ارزشیابی در سازمان از مهمترین عواملی است كه به مدیران امكان بررسی قابلیت ها و توانمندی‌های پرسنل را به منظور دستیابی به اهداف سازمان ارایه می كند. از سوی دیگر از طریق ارزشیابی است كه سازمان به كمبودها و نقاط ضعف پرسنل در زمینه وظایف محوله پی می برد و به دنبال آن نیازهای آموزشی پرسنل برآورده می شود و به آنان آموزش های لازم داده می شود تا بتوانند از عهده انجام وظایف به نحو احسن برآیند. ارزشیابی به سازمان كمك می كند تا فرد مناسب را در شغل مناسب قرار داد یا برای شغل مناسب، افراد مناسب را پرورش داد.

در این پژوهش برآنیم تا با بررسی جنبه های مختلف این فرآیند، با فرض اینكه چرخه آن درست و صحیح انجام گیرد، تاثیر آن را بر میزان كارآیی كاركنان در بانك كشاورزی مورد اندازه‌گیری قرار دهیم و گامی ولو كوچك در شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار این عنصر مهم و غنی‌ سازمانی (انسان ) برداشته و در تبیین آن در محیط بانك كشاورزی سعی و كوشش نمائیم.

2- ادبیات تحقیق

ارزشیابی عبارتست از روشی كه بوسیله آن میزان نزدیكی به هدف مورد نظر سنجیده می‌شود و درك این مساله از طریق مقایسه وضع فعلی با هدف نهایی روشن می گردد. به عبارت دیگر، ارزشیابی مقایسه ای است بین آنچه وجود دارد و آنچه كمال مطلوب است. از نظر كلی ارزشیابی را می‌توان سنجش كمی و كیفی رشد یا تغییری دانست كه در موضوع موردنظر بوجود آمده است و منظور از این سنجش، كسب اطمینان و ایجاد انگیزه لازم برای اجرا یا ادامه برنامه است. بنابراین ارزشیابی یك سلسله اقدامات رسمی برای بررسی عملكرد كارمند در فاصله زمانی معین است و شامل تمامی رفتارهای فرد در ارتباط با كاركرد او در آن دوره زمانی می شود.

اهداف و منظورهای نظام ارزشیابی را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

1- باز آگاهی بازخور: ارزشیابی عملكرد، اطلاعات لازم در مورد كاركرد كاركنان را برای خود آنان فراهم می سازد.

2- شناخت خود: در یك نظام ارزشیابی خوب، كاركنانی كه وظایف خود را بخوبی انجام می‌دهند، برگه یا اطلاع رسمی مبنی بر شناخت عملكرد خود دریافت می دارند.

3- بهبود عملكرد: بازگشت اطلاعات، شناخت وسایل لازم برای بهبود عملكرد كارمند را فراهم می‌سازد.

4- سابقه خدمتی: ارزشیابی عملكرد به نام یك سابقه خدمتی مكتوب درباره عملكرد كارمند نگهداری می شود و می توان از آن در تصمیم گیری های مدیران استفاده نمود.

5- برنامه ریزی: ارزشیابی به مدیران این امكان را می دهد كه از اثربخشی برنامه های خود آگاه شوند.

6- بهسازی: ارزشیابی، برنامه لازم را برای بهسازی و رشد آینده كاركنان فراهم می سازد.

7- انتظارات: از طریق فراگرد ارزشیابی، مدیران و سرپرستان می توانند مشخصاً انتظارات خود را درباره كاركرد كاركنان، به آنان اعلام نمایند.

8- اجرای تعهدات قانونی: نظام ارزشیابی از سویی به تعهدات قانونی خود عمل می كند و از سوی دیگر موجب تامین حقوق افراد مبنی بر آگاهی كامل از كاركرد و پیشرفت براساس شایستگی می‌گردد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
ارزیابی عملكرد كارآیی كاركنان بانك;افزایش كارآیی كاركنان;بانک کشاورزی

روش تحقیق نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآئی کارکنان بانک کشاورزی رشته بازاریابی و امور مالی doc

پیچیدگی سازمان های امروزی، تشریح آنان را تا حدودی دشوارنموده است تكنولوژی و پیشرفت های بشری به گونه ای سرعت گرفته است كه انسان كمترشباهتی با گذشته می تواند پیداكند افزایش تلاطم های محیطی، فضای تغییرو تحول، دگرگونی و عدم اطمینان رافراهم آورده است و ما را به توانایی های جدید و طرحی نو درافكندن، می خواند

به صفحه دریافت روش تحقیق نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآئی کارکنان بانک کشاورزی خوش آمدید.

امیدواریم که روش تحقیق نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآئی کارکنان بانک کشاورزی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات روش تحقیق نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآئی کارکنان بانک کشاورزی را در زیر مشاهده می کنید.

پیچیدگی سازمان های امروزی، تشریح آنان را تا حدودی دشوارنموده است تكنولوژی و پیشرفت های بشری به گونه ای سرعت گرفته است كه انسان كمترشباهتی با گذشته می تواند پیداكند افزایش تلاطم های محیطی، فضای تغییرو تحول، دگرگونی و عدم اطمینان رافراهم آورده است و ما را به توانایی های جدید و طرحی نو درافكندن، می خواند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 44

حجم فایل: 33 کیلو بایت

مقدمه

پیچیدگی سازمان های امروزی، تشریح آنان را تا حدودی دشوارنموده است. تكنولوژی و
پیشرفت های بشری به گونه ای سرعت گرفته است كه انسان كمترشباهتی با گذشته می تواند پیداكند. افزایش تلاطم های محیطی، فضای تغییرو تحول، دگرگونی و عدم اطمینان رافراهم آورده است و ما را به توانایی های جدید و طرحی نو درافكندن، می خواند.

معیارهای پیشرفت و توسعه یافتگی به شدت دگرگون شده وهم اكنون درصحنه های جهانی، ‌جنگ برسربرتری های اقتصادی درقرن 21 آغاز شده است. ابزارهای نظامی و قهر آمیز جای خویش را به موجی ازلشگرهای اغواگر سپرده كه هرلحظه ازطریق روان كردن سیل تصاویر، گفتارها و واژه ها برپیكره فرهنگ ها، ‌ارزش ها و سنت های دیرپای جوامع تاخته و بشر امروز را درمقابله با بحران هویت و ناهنجاریهای قرن خود، درمانده و نا امید ساخته است. مدیریت با تمام قدرت پابه عرصه حیات گذارده و برای پاسخ به چالش های محیطی و غیرمحیطی به جستجوی شیوه های نو و جدید پرداخته است.

یكی از تحولات عمده و اساسی‌كه درمدیریت شكل گرفته است، “تحول درنگرش به سازمان است ”. بدین گونه كه به سازمان ها به عنوان “ فرهنگ ها ” نگریسته می شود. پدیده جدیدی كه یكی از مهارتهای اصلی مدیریت و رفتارسازمانی را شكل داده است. باورها براین است كه انسانهایی كه دریك چارچوب نظام اجتماعی بزرگ و یا كوچك زندگی می كنند، دارای مجموعه ای از باورها، اعتقادات، ارزش ها و سنت ها هستند كه درمجموع، فرهنگ آن نظام را شكل می دهد. ضعف یا قوت فرهنگ هرنظام اجتماعی بستگی به میزان ژرفا و همبستگی با پدیده های مزبور دارد. بی شك و تردید می توان اظهارداشت كه هرقدرفرهنگ سازمانی دارای نیرومندی بیشتری باشد،‌ آن سازمان از ثبات اقتصادی و اجتماعی آن سازمان و نیز از ژرفای بیشتری برخوردار خواهد بود.

سمت دادن سازمان ها درجهت اهداف اساسی و استراتژیك، چنانچه با باورها و فرهنگ سازمانی كاركنان همسو نباشد، كاری بس دشوار است و درنهایت روند اجرائی با موانع عمده مواجه خواهد شد.

مطالب فوق یاد آوری می نماید كه بوجود آوردن ارزش های مشترك، باورهای عمیق ومحكم، همسو كردن باورهای اساسی و دریك كلام فرهنگ سازمانی مورد قبول، نرم افزاری است
تعیین كننده برای كاهش كاستی های موجود درسطح سازمان و اجتماع و حركتی است مطمئن ولی كند برای كاهش مشكلات درواحد های خدماتی و تولیدی. براساس همین استدلال اعتقاد براین است كه فرهنگ غنی سازمانی همانند یك نیروی قوی و انرژی زا سازمان را بوسیله نیروی انسانی مارآ بپیش برده و احساس ادراك یكسان به اهداف مشترك بخشیده، انگیزه قوی درافراد ایجاد كرده و حس فداكاری، تعهد وفاداری و شایسته پروری را درسازمان بوجود می آورد.

به عقیده ما، سازمان ها مانند افراد انسانی، ‌دارای شخصیت هستند. همانطور كه دریك نظام اجتماعی كوچك یا بزرگ، یكسری باورها، سنت ها، ارزش ها و هنجارهای مشترك وجود دارد كه درمجموع فرهنگ آن نظام را تشكیل می دهند، سازمان ها نیز به عنوان یك نظام اجتماعی، برحسب اهداف و مقاصد شان، خط و مشی هایشان، ‌پیشینگی پیدایششان، ساختار سازمانی و رویه های اجرائی شان، دارای فرهنگ خاص خودشان هستند. همسوئی هدف ها و مجموعه وظایف سازمان و جلب تمایل قبلی و برانگیختن انگیزه های درونی افراد درجهت اجراء اهداف تدوین شده، مدیریت فرهنگ سازمانی را شكل می دهد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآئی کارکنان بانک کشاورزی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش تحقیق نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآئی کارکنان بانک کشاورزی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نقش فرهنگ سازمانی;فرهنگ سازمانی در افزایش كارآئی كاركنان ;سازمان

رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران رشته بازاریابی و امور مالی ppt

پیش بینی ها درباره سدة 21 فراوان است اما در مورد ادامه افزایش مرحله ای فشارهای جهانی شدن كه تغییرات بنیادین در مرزهای سنتی كشورها و بازارها به همراه دارد، توافق وجود دارد جهانی شدن فرصتهای با سخاوتی خلق خواهد كرد، از سوی دیگر چالشهای مهمی نیز برای كشورها و مدیران اجرایی در بر خواهد داشت چشم انداز رقابت جهانی، قوانین و اصول رقابت جهانی را به چالش و

به صفحه دریافت رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران خوش آمدید.

امیدواریم که رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران را در زیر مشاهده می کنید.

پیش بینی ها درباره سدة 21 فراوان است اما در مورد ادامه افزایش مرحله ای فشارهای جهانی شدن كه تغییرات بنیادین در مرزهای سنتی كشورها و بازارها به همراه دارد، توافق وجود دارد جهانی شدن فرصتهای با سخاوتی خلق خواهد كرد، از سوی دیگر چالشهای مهمی نیز برای كشورها و مدیران اجرایی در بر خواهد داشت چشم انداز رقابت جهانی، قوانین و اصول رقابت جهانی را به چالش و

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 182

حجم فایل: 1.332 مگا بایت

رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران (79-1372)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : كلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

2-1- مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

3-1- سابقه موضوع……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

4-1- هدف ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

5-1- ضرورت و اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 6

6-1- پرسشهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 7

7-1- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 7

8-1- واژههای كلیدی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 9

1-2- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- سامانه های كنترل راهبردی ……………………………………………………………………………………………………. 10

3-2- ناپیوستگی محیطی ………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-3-2- نیروی های اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………. 13

2-3-2- نیروهای اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………. 13

3-3-2- نیروهای فناوری …………………………………………………………………………………………………………………. 14

4-3-2- نیروهای سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 14

5-3-2- آثار ناپیوستگی های محیطی ……………………………………………………………………………………………… 14

4-2- تعریف كنترل راهبردی …………………………………………………………………………………………………………… 15

1-4-2- كنترلهای مثبت و منفی …………………………………………………………………………………………………….. 16

2-4-2- كنترلهای نتایج و اقدام ………………………………………………………………………………………………………. 17

3-4-2- ضرورت كنترل …………………………………………………………………………………………………………………… 20

4-4-2- تعریف راهبرد……………………………………………………………………………………………………………………… 20

1-4-4-2- معیارهای راهبرد اثر بخش………………………………………………………………………………………………. 21

5-2- تفاوت كنترل راهبردی با كنترل مدیریت………………………………………………………………………………….. 23

1-5-2- كنترل اجرای راهبرد……………………………………………………………………………………………………………. 23

2-5-2- روایی فرضیات راهبرد………………………………………………………………………………………………………….. 24

3-5-2- مدیریت مقوله راهبردی………………………………………………………………………………………………………. 24

4-5-2- كنترل تعاملی…………………………………………………………………………………………………………………….. 24

5-5-2- بررسی های دوره ای راهبرد…………………………………………………………………………………………………. 25

6-5-2- اهمیت كنترل راهبردی……………………………………………………………………………………………………….. 27

7-5-2- بررسی اجمالی رویكردهای كنترل راهبردی………………………………………………………………………….. 28

1-7-5-2- رویكرد سنتی…………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-7-5-2- رویكرد های جایگزین ……………………………………………………………………………………………………. 28

1-2-7-5-2- رویكرد انتقادی …………………………………………………………………………………………………………. 29

1-1-2-7-5-2- پاییدن محیطی به منظور كنترل فرضیه………………………………………………………………….. 32

2-1-2-7-5-2- پویش محیطی به منظور نظارت راهبردی……………………………………………………………….. 33

3-1-2-7-5-2- كنترل آماده باش ویژه …………………………………………………………………………………………… 35

2-2-7-5-2- رویكرد تنظیم متمركز ……………………………………………………………………………………………….. 36

6-2- كنترل حركت راهبردی …………………………………………………………………………………………………………… 37

7-2- كنترل جهش راهبردی …………………………………………………………………………………………………………… 37

8-2- روشهای تدوین راهبرد ……………………………………………………………………………………………………………. 39

9-2- تطبیق كنترلهای راهبردی سطح كسب و كار با راهبرد …………………………………………………………….. 40

10-2- یادگیری و كنترلهای راهبردی ………………………………………………………………………………………………. 45

11-2- انواع كنترل حركت راهبردی و جهش راهبردی………………………………………………………………………. 48

1-11-2- تعیین متغیرهای كلیدی …………………………………………………………………………………………………. 51

2-11-2- ساز و كارهای كنترل حركت راهبردی ………………………………………………………………………………. 53

3-11-2- یك چارچوب اقتضایی برای كنترل راهبردی زمان صلح………………………………………………………. 56

12-2- گذر از كنترل حركت راهبردی به كنترل جهش راهبردی………………………………………………………… 57

13-2- گذر از كنترل جهش راهبردی به كنترل حركت راهبردی ……………………………………………………….. 58

14-2- سلسله مراتب كنترل راهبردی ……………………………………………………………………………………………… 59

15-2- كنترل راهبردی در انواع مختلف شركتها ……………………………………………………………………………….. 61

16-2- عملیاتی كردن كنترل راهبردی …………………………………………………………………………………………….. 61

1-16-2- تیمهای كنترل راهبردی…………………………………………………………………………………………………… 63

2-16-2- نقش مدیریت ارشد………………………………………………………………………………………………………….. 63

3-16-2- نقش كنترل كننده مدرن………………………………………………………………………………………………….. 66

17-2- اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………… 67

1-17-2- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 67

2-17-2- اهمیت عملكرد سازمان در مدیریت راهبردی……………………………………………………………………… 67

3-17-2- محدود كردن مفهوم عملكرد سازمانی………………………………………………………………………………… 68

4-17-2- سنجش عملكرد سازمان…………………………………………………………………………………………………… 69

5-17-2- تعریف اثربخشی………………………………………………………………………………………………………………. 70

6-17-2- مقایسه اثربخشی موسسات دولتی با شركتهای خصوصی……………………………………………………. 72

7-17-2- معیارهای اثربخشی………………………………………………………………………………………………………….. 72

8-17-2- مدل ارزشهای رقابتی……………………………………………………………………………………………………….. 74

9-17-2- چشم اندازهای مدیریتی از اثربخشی…………………………………………………………………………………. 76

10-17-2- چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………… 77

11-17-2- جمع بندی فصل دوم 83

-1- مقدمه

در نهایت ، قرن بیستم، شركتهای جهان را وادار به گسترش حیطه تفكر در مورد چگونگی اداره امور خود كرد. قرن بیست و یكم بسیار چالشگرتر از قرن بیستم خواهد بود. شركتهای انتفاعی ، به منظور حفظ یا ارتقای توان رقابت و ادامه حیات خود باید بطور پیوسته شرایط محیط را در نظر داشته باشند و خود را با آن تطبیق دهند. بی‌توجهی به شرایط بیرونی، درست مانند حركت در تاریكی بدون چراغ است. مسایل پیش روی سازمان باید به موقع تشخیص داده شوند، درست تعریف شوند و در برابر آنها راه حلهای نظری درست، ارائه و اجرا شود . این فصل ، هدف پژوهش ، ضرورت، اهمیت آن ، بیان مساله ، سؤالات و فرضیات پژوهش را دربردارد.

2-1- مسأله

پیش بینی ها درباره سدة 21 فراوان است. اما در مورد ادامه افزایش مرحله ای فشارهای جهانی شدن كه تغییرات بنیادین در مرزهای سنتی كشورها و بازارها به همراه دارد، توافق وجود دارد. جهانی شدن فرصتهای با سخاوتی خلق خواهد كرد، از سوی دیگر چالشهای مهمی نیز برای كشورها و مدیران اجرایی در بر خواهد داشت. چشم انداز رقابت جهانی، قوانین و اصول رقابت جهانی را به چالش وادار خواهد كرد، (شاكر – 1999).

ما در جهانی زندگی می كنیم كه حدوداً از 200 كشور تشكیل شده است. چه بخواهیم و چه نخواهیم از بعضی جهات، از فعالیتهای آنها تأثیر می پذیریم. در شرایط كنونی نداشتن رابطه با كشورهای دیگر غیر ممكن است. بر اساس آمار «سازمان جهانی تجارت»[1] ، در ژوئیه سال 2001 میلادی، 142 كشور عضو آن و 29 كشور مثل روسیه و چین در حال مذاكره برای پیوستن به آن سازمان بوده اند. هر چند پیوستن به سازمان تجارت جهانی اجباری نیست. ولی حداقل تمایل به استفاده از مزایا و فواید آن كه سهمش از تجارت جهانی بیش از 90 درصد كل تجارت جهان است، ضرورت عضویت، در آن را اجتناب ناپذیر می كند. با توجه به اینكه پیشرفتهای نظام تجارت جهانی، اثر قاطعی بر محیط كسب و كار دارد، ملاحظه محیط كسب و كار یكی از عوامل مهم، در پایداری و رشد آینده شركتهای بازرگانی خواهد بود.

از طرف دیگر شركتهای بازرگانی در دنیا به سمت جهانی شدن گرایش گسترده ای یافته اند. شركتهای ایرانی به ناچار – حداقل در داخل كشور- در مقابل بعضی از آنها قرار می گیرند به طوری كه در حال حاضر بسیای از شركتهای ایرانی از این تقابل در امان نیستند. ایستایی و مقابله دربرابر شركتهای خارجی یا داشتن موضع تهاجمی نسبت به آنها، مستلزم پاییدن و پویش مناسب محیط و فراهم آوردن ابزار لازم است. به‌علاوه یكی از هدفهای عمده سیاستهای اقتصادی كشور، رهایی از تكیه بر وابسته بودن به صادرات تك محصولی (نفت) است. بدون توجه به شرایط و تحولات محیطی، چگونه می توان رقبای توانمند را شناخت و با آنان مقابله كرد.


1 – آشنایی با قواعد سازمان جهانی تجارت، 1381.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
متغیرهای كنترل بازارسهام تهران ;سهام تهران ;سهام;تطبیق كنترلهای راهبردی سطح كسب و كار با راهبرد ;ساز و كارهای كنترل حركت راهبردی;مبانی نظری و روش تحقیق كنترل راهبردی

پاورپوینت تئوری محدودیت رشته بازاریابی و امور مالی pptx

شرح مختصر تئوری محدودیت ها یکی از فلسفه های مدیریت است که بوسیله گلدرات در مجموعه ای از کتابها و مقالات ارائه شده است تئوری مبتنی براین فرض است که هر سازمانی دست کم با یک عامل محدود کننده روبرو است که مانع از دستیابی آن به هدفهایش می شود در واقع هدف متعارف واحدهای انتفاعی می تواند حداکثر کردن سود باشد مدیران برای دست یابی به این هدف، باید اطلاع

به صفحه دریافت پاورپوینت تئوری محدودیت خوش آمدید.

امیدواریم که پاورپوینت تئوری محدودیت همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پاورپوینت تئوری محدودیت را در زیر مشاهده می کنید.

شرح مختصر تئوری محدودیت ها یکی از فلسفه های مدیریت است که بوسیله گلدرات در مجموعه ای از کتابها و مقالات ارائه شده است تئوری مبتنی براین فرض است که هر سازمانی دست کم با یک عامل محدود کننده روبرو است که مانع از دستیابی آن به هدفهایش می شود در واقع هدف متعارف واحدهای انتفاعی می تواند حداکثر کردن سود باشد مدیران برای دست یابی به این هدف، باید اطلاع

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 99 کیلو بایت

فلسفه اصلی تئوری ، استفاده بهینه از محدودیت و گلوگاه های تولیدی است .این تئوری به سیستم تولید شرکت های صنعتی به عنوان رشته ای از فرآیند های مرتبط، مانند حلقه های یک زنجیرمی نگرد. یک زنجیر هنگامی تقویت می شود که ضعیف ترین حلقه آن تقویت شود. به عبارتی مقاومت زنجیر برابر است با مقاومت ضعیف ترین حلقه، اگر شکل زیر را مانند زنجیر درنظر بگیرید محدودیت سیستم ضعیف ترین حلقه است.

معمولا ساخت محصول با عبور از ایستگاه های مختلف تولیدی انجام می شود .گلوگاه زمانی بوجود می آید که ظرفیت تولیدی هر یک از ایستگاه های فرآیند تولید با یکدیگر متوازن نباشد. نقطه ای از فرآیند تولید است که مقدار محصولی را که یک کارخانه می تواند تولید کند، پایین نگه می دارد و یا منبعی است که مانع عملکرد بهتر سیستم جهت رسیدن به اهدافش می گردد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت تئوری محدودیت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت تئوری محدودیت – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت تئوری محدودیت

بررسی میزان تأثیر كیفیت خدمات بانک کشاورزی بر میزان رضایت مشتریان هدف آن بانک در منطقه غرب استان مازندران رشته بازاریابی و امور مالی doc

در زمانهای بسیار دور تعداد تولید كنندگان و عرضه‌كنندگان خدمت كم بودند و از طرف دیگر تعداد مشتریان نیز اندك بودند در هر منطقه‌ای تولید كننده یا عرضه‌كننده‌ای مشغول به ارائه محصول و خدمتی بود و خریداران محصول یا دریافت‌كنندگان خدمت هم، برای این تولید كنندگان و عرضه‌كنندگان شناخته شده بودند

به صفحه دریافت بررسی میزان تأثیر كیفیت خدمات بانک کشاورزی بر میزان رضایت مشتریان هدف آن بانک در منطقه غرب استان مازندران خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی میزان تأثیر كیفیت خدمات بانک کشاورزی بر میزان رضایت مشتریان هدف آن بانک در منطقه غرب استان مازندران همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات بررسی میزان تأثیر كیفیت خدمات بانک کشاورزی بر میزان رضایت مشتریان هدف آن بانک در منطقه غرب استان مازندران را در زیر مشاهده می کنید.

در زمانهای بسیار دور تعداد تولید كنندگان و عرضه‌كنندگان خدمت كم بودند و از طرف دیگر تعداد مشتریان نیز اندك بودند در هر منطقه‌ای تولید كننده یا عرضه‌كننده‌ای مشغول به ارائه محصول و خدمتی بود و خریداران محصول یا دریافت‌كنندگان خدمت هم، برای این تولید كنندگان و عرضه‌كنندگان شناخته شده بودند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 45

حجم فایل: 34 کیلو بایت

فهرست مطالب

۱-مقدمه : ۳

بررسی طرح تحقیق: ۵

فرضیه کلی پژوهش : ۸

فرضیه های فرعی پژوهش: ۸

اهداف تحقیق: ۹

۲- ادبیات پژوهش…. ۱۰

تعریف خدمت : ۱۴

طبقه بندی خدمات : ۱۵

اهمیت کیفیت در ارایه خدمات به مشتریان(۹): ۱۶

جایگاه مشتری در بانک کشاورزی : ۱۹

۳- روش اجرایی پژوهش : ۲۱

روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه از جامعه مورد مطالعه: ۲۳

ابزار سنجش : ۲۴

۵- نتیجه‌گیری‌ و پیشنهاد : ۲۵

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آمار توصیفی و استنباطی: ۲۷

نتایج حاصل از بررسی حیطه های کیفیت خدمات : ۳۳

ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آینده : ۴۱

فهرست منابع : ۴۴

1-مقدمه :

در زمانهای بسیار دور تعداد تولید كنندگان و عرضه‌كنندگان خدمت كم بودند و از طرف دیگر تعداد مشتریان نیز اندك بودند. در هر منطقه‌ای تولید كننده یا عرضه‌كننده‌ای مشغول به ارائه محصول و خدمتی بود و خریداران محصول یا دریافت‌كنندگان خدمت هم، برای این تولید كنندگان و عرضه‌كنندگان شناخته شده بودند. لذا هر چه تولیدكنندگان و عرضه‌كنندگان به بازار ارایه می‌دادند همان بفروش می‌رسید، اما به تدریج تعداد مشتریان و بازارها افزایش یافت و همگام با آن تعداد تولید‌كنندگان و ارایه‌دهندگان خدمت نیز زیاد شد و كم‌كم پدیده رقابت برای جذب مشتری بین تولید‌كنندگان و ارائه دهندگان خدمت شكل گرفت.

اما پس از شكل‌گیری بانك در جوامع مختلف دنیا و در طول سالهای متمادی، این مؤسسات پولی و مالی به عنوان یك اهرم اقتصادی نقش بسزایی را در رشد و تكامل و شكوفایی اقتصاد كشورها ایفا كردند.

آنچه مسلم است این است كه در زمان حال دیگر این مؤسسات باید اصل مشتری محوری را مدنظر قرار دهند چرا كه مشتری سرمایه و فلسفه وجودی بانكهای امروزی است و بانكها برای اینكه بتواند نقش موثر خود را به عنوان اهرم اقتصادی در جامعه ایفا كنند نیاز به جلب رضایت مشتری دارند و باید فعالیتهای خود را بر مبنای ارائه خدمات مطلوب و جلب و رضایت مردم استوار سازند(1 )

از آنجایی كه بیشتر خدمات بانكی توسط كاركنان به مشتریان ارایه می‌شوند، كاركنان خوب كلید موفقیت یك بانك می‌باشند. یك كارمند خوب می‌تواند باعث جلب و جذب مشتریان به بانك شود و یك كارمند نامناسب ممكن است تمامی تلاشهای بانك را نابود سازد.

بانك كشاورزی نیز به عنوان یكی از قدیمی‌ترین سازمانهای اعتباری و مالی كشورمان در راستای رضایت مشتریانش و در شرایط كنونی جامعه كه رقابت زیادی مابین نهادها و مؤسسات مالی و اعتباری كشور وجود دارد می‌تواند با بالا بردن سطوح مختلف كیفیت خدماتی كه توسط سیستم خدماتی این بانك ارائه می‌شود هر چه بیشتر در جهت جلب رضایت مشتریانش و جذب مشتریان جدید برآید، بنابراین بانك كشاورزی نیز برای حضور در صحنه رقابت با دیگر مؤسسات باید با گزینش، استخدام، آموزش و انگیزش و كاركنان و نیز بهبود تسهیلات مختلف بانك و به روز كردن تجهیزاتش بكوشد تا بدین وسیله مراحل مختلف رشد و توسعه و تعالی سازمانش را با گامهایی محكم‌تر و استوارتر بردارد تا هر روز شاهد موفقیت‌های بیشتری از این نهاد پرافتخار كشورمان باشیم.

بررسی طرح تحقیق:

هر مشتری بانك، در ذهن خود بسته‌ای از ارزشها را دارد. بسته‌ای كه در آن بانك‌ها، خدمات بانك‌ها، نوع برخورد كاركنان، محیط شعبه، شلوغی یا خلوتی شعبه، سرعت ارایه خدمات، توجه كاركنان به حضور مشتری در شعبه، میزان سود پرداختی به سپرده‌ها و… مورد بررسی قرار می‌گیرد. بانك یا شعبه‌ای كه بتواند بیشترین امتیاز را در ذهن مشتری از آن خود كند، به احتمال بسیار زیاد توسط مشتری انتخاب می‌شود.

حال با این اوصاف این سوال را می‌توانیم مطرح كنیم كه چرا باید رضایت مشتریان را نسبت به ارائه خدمات اندازه‌گیری كرد. برای پاسخ به این سوال باید گفت كه همواره بین انتظارات مشتری و عملكرد سرویس دهنده فاصله و شكافی وجود دارد كه این فاصله و تفاوت بیانگر كیفیت خدمات ارائه شده است و به عبارت دیگر اندازه‌گیری كیفیت خدمات عبارتست از :

تفاضل بین ادراك مشتری از عملكرد فروشنده (خدمت) و انتظارات مشتری:

ادرا ك مشتری از عملكرد سرویس‌دهنده – انتظارات مشتری = كیفیت خدمات

بنابراین فاصله‌ای بین خدمات موردنظر و خدمات دریافت شده توسط مشتری وجود دارد. كه این فاصله اولاً بیانگر مقدار و اندازه كیفیت خدمات ارائه شده و ثانیاً رضایت و یا عدم رضایت مشتری است. و این فاصله متناسب با مأموریت‌ها و مؤلفه‌های خاص هر سازمان فرق می‌كند.در این پژوهش از آنجایی كه جامعه مورد بررسی مشتریان هدف بانك میباشند كه برای بانك ارزش ویژه ای دارند ،از این جهت برای بدست آوردن كیفیت خدمات میزان انتظارات مشتری را در حد بسیار بالا(نهایت انتظار )به طور ثابت در نظر می گیریم چرا كه در این موارد حتی می توان گفت كه حدی برای انتظارات نمی توان قائل شد.

امروزه مشتریان به شیوه برخورد كاركنان و احساس مسئولیت و وجدان‌كاری آنها در انجام وظایف اهمیت فراوانی را می‌دهند و در نتیجه جهت بهبود در نظام بانكی كشور ما باید روی عامل انسانی بانك‌ها تمركز و تأكید بیشتری به عمل آوریم یعنی جایی كه مشتریان برای دریافت خدمات مورد نظر خود با كاركنان بانك‌ها در تعامل مستقیم هستند.

با بررسی‌های انجام شده مواردی را كه ارتباط مستقیم با رضایت مشتریان بانك‌ نسبت به كیفیت خدمات بانك دارند را می‌توان بدین شرح ذكر كرد: برخورد مسئول باجه، توجه به شخصیت مشتری، نحوه بیان و صحبت كاركنان بانك، ادب و تواضع كاركنان بانك، پاسخگویی كاركنان، ارتباط برقرار كردن با مشتری، انجام راهنمایی‌های لازم، ارایه اطلاعات لازم به مشتری، توجه به كار مشتری، وضع ظاهری كاركنان بانك، پاسخگویی رئیس شعبه و رازداری كاركنان، تخصص كاركنان، محیط شعبه تجهیزات مدرن‌ فیزیكی شعبه و تسهیلات مختلف دیگر.(2)

از آنجایی كه موضوع پژوهش بررسی میزان تأثیر كیفیت خدمات (سرویس‌دهی) بانك بر میزان رضایت مشتریان بانك است بنابراین موضوع پژوهش از 2 بخش مهم كیفیت خدمت‌رسانی (سرویس‌دهی) و رضایت مشتریان بانك تشكیل شده است. در این زمینه عوامل مختلفی در جلب رضایت مشتریان تأثیرگذارند عواملی همچون: برخورد مسئول باجه، توجه به شخصیت مشتری، نحوه بیان و صحبت كردن كاركنان، ادب و تواضع، امكانات و تجهیزات بانك، شكل ظاهری كاركنان و محیط بانك و كه این موارد در سئوالات تحقیق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

در این خصوص یك فرضیه كلی و چند فرضیه فرعی به صورت زیر تنظیم شده است:

فرضیه كلی پژوهش :

خدماتی كه بانك به مشتریانش ارائه می‌دهد بر میزان رضایت مشتریان تأثیرگذار است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی میزان تأثیر كیفیت خدمات بانک کشاورزی بر میزان رضایت مشتریان هدف آن بانک در منطقه غرب استان مازندران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی میزان تأثیر كیفیت خدمات بانک کشاورزی بر میزان رضایت مشتریان هدف آن بانک در منطقه غرب استان مازندران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی میزان خدمات بانك كشاورزی در استان مازندران;میزان خدمات بانك كشاورزی

بررسی و ارائه معیارها و روشهای مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی مدیریتهای شعب بانک کشاورزی در استانها رشته بازاریابی و امور مالی doc

سیر، توسعه و تكامل سازمان ها همزاد با تكامل خواست ها ، نیازها و علائق و آمال های بشر است در گذشته های دور فلسفه ایجاد و شكل گیری سازمان ها بر ایده كاهش هزینه مبادله استوار بود

به صفحه دریافت بررسی و ارائه معیارها و روشهای مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی مدیریتهای شعب بانک کشاورزی در استانها خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی و ارائه معیارها و روشهای مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی مدیریتهای شعب بانک کشاورزی در استانها همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات بررسی و ارائه معیارها و روشهای مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی مدیریتهای شعب بانک کشاورزی در استانها را در زیر مشاهده می کنید.

سیر، توسعه و تكامل سازمان ها همزاد با تكامل خواست ها ، نیازها و علائق و آمال های بشر است در گذشته های دور فلسفه ایجاد و شكل گیری سازمان ها بر ایده كاهش هزینه مبادله استوار بود

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 19 کیلو بایت

مقدمه

سیر، توسعه و تكامل سازمان ها همزاد با تكامل خواست ها ، نیازها و علائق و آمال های بشر است. در گذشته های دور فلسفه ایجاد و شكل گیری سازمان ها بر ایده كاهش هزینه مبادله استوار بود . كاركرد اساسی سازمان ها به عنوان محل تجمع و مبادله خدمات گیری و خدمات دهی بشر مطرح كه ماحصل آن بهره مندی انسانها از خدمات بیشتر با هزینه كمتر بود . در دوران معاصر سازمان ها مفهومی كاملاً متفاوت با گذشته را به خود اختصاص داده اند . كاركردهای آنها بسیار گسترده و انتظارات جامعه نسبت به سازمان ها دائماً رود به تزاید است .

در عصر كنونی تحولات شگرف دانش مدیریت ، وجود نظام ارزشیابی را اجتناب ناپذیر نموده است ، بگونه ای كه فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امكانات، اهداف و استراتژیها را به عنوان یكی از علائم بیماریهای سازمان قلمداد می نماید . هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت خود بالاخص در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد . از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و كنترل در یك سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی تلقی می گردد كه پیامد آن كهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. مطالعات نشان می دهد فقدان نظام كسب بازخورد امكان انجام اصلاحات لازم برای رشد ، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیرممكن می‌نماید و سرانجام این پدیده ، مرگ سازمانی است . بنابراین به دلیل وجود رابطه مستقیم بین ارزیابی و كنترل با بقاء و حیات یك سیستم ، لازم است ارزیابی عملكرد در ابعاد سازمانی ، فردی و… بصورت جدی دنبال شود .

2-ادبیات تحقیق

2-1-تعریف ارزیابی عملكرد

ارزیابی عملكرد در بعد نحوه استفاده از منابع اساساً در قالب شاخص های كارآیی بیان می‌شود. اگر در ساده ترین تعریف نسبت ستاده به داده را كارآیی بدانیم نظام ارزیابی در واقع میزان كارآیی تصمیمات مدیریت درخصوص استفاده از منابع و امكانات را مورد سنجش قرار می دهد كه عمده ترین شاخص آن صرفه اقتصادی یا بهینه بودن فعالیت ها می باشد .

ارزیابی عملكرد دربعد سازمانی معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیت‌هاست . منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی كارآ بودن فعالیت ها و عملیات است . به فرآیند سنجش و اندازه گیری عملكرد دستگاهها در دوره ای مشخص به گونه ای كه انتظارات و شاخص های مورد قضاوت برای دستگاههای ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد ، ارزیابی عملكرد اطلاق می‌گردد.

در نگرش سنتی مهمترین هدف ارزیابی ، قضاوت و یادآوری عملكرد بوده درحالیكه در نگرش نوین ، فلسفه وجودی ارزیابی بر رشد ، توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده . متمركز می باشد . پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین ، بهبود كاركرد و نهایتاً اثربخشی فعالیت های سازمان است .

فرآیند ارزیابی عملكرد شامل مراحل زیر می باشد :

1- تدوین و تنظیم شاخص های ارزیابی عملكرد

2- تدوین و برقراری معیارهای (استاندارد) عملكرد

3- ابلاغ و اعلان انتظارات و شاخص ها به ارزیابی شونده

4- سنجش (اندازه گیری ) عملكرد واقعی

5- مقایسه عملكرد با استانداردهای هر شاخص

6- اعلان نتایج به دستگاه ارزیابی شونده و بحث در خصوص چگونگی نتایج

7- اقدام به منظور بكارگیری عملیات اصلاحی در راستای بهبود و توسعه عملكرد با توافق سازمان مورد ارزیابی

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی و ارائه معیارها و روشهای مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی مدیریتهای شعب بانک کشاورزی در استانها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی و ارائه معیارها و روشهای مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی مدیریتهای شعب بانک کشاورزی در استانها – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
رتبه بندی مدیریت های شعب بانک کشاورزی;بررسی روشهای مناسب برای ارزیابی شعب بانک کشاورزی

مقاله ارزیابی كارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی رشته بازاریابی و امور مالی doc

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیتهای زیر مجموعه های خود ، به یك نظام ارزشیابی ، جهت سنجش این مطلوبیت احتیاج دارد بانك كشاورزی نیز به عنوان یك سازمان، از این قاعده مستثنی نیست اما بررسی روشهای موجود ارزیابی عملكرد بانكی بیانگر آن است كه این روشها نوعاً تجربی و حاوی یكسری نسبتهای مالی است كه به دلیل عدم استاندارد و ناهمگونی فعالیته

به صفحه دریافت مقاله ارزیابی كارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله ارزیابی كارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله ارزیابی كارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی را در زیر مشاهده می کنید.

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیتهای زیر مجموعه های خود ، به یك نظام ارزشیابی ، جهت سنجش این مطلوبیت احتیاج دارد بانك كشاورزی نیز به عنوان یك سازمان، از این قاعده مستثنی نیست اما بررسی روشهای موجود ارزیابی عملكرد بانكی بیانگر آن است كه این روشها نوعاً تجربی و حاوی یكسری نسبتهای مالی است كه به دلیل عدم استاندارد و ناهمگونی فعالیته

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 44

حجم فایل: 47 کیلو بایت

مقاله ارزیابی كارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی

-مقدمه :

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیتهای زیر مجموعه های خود ، به یك نظام ارزشیابی ، جهت سنجش این مطلوبیت احتیاج دارد. بانك كشاورزی نیز به عنوان یك سازمان، از این قاعده مستثنی نیست . اما بررسی روشهای موجود ارزیابی عملكرد بانكی بیانگر آن است كه این روشها نوعاً تجربی و حاوی یكسری نسبتهای مالی است كه به دلیل عدم استاندارد و ناهمگونی فعالیتهای بانكها، نتایج آنها در شعب مختلف قابل مقایسه نیست . از این رو امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملكرد بانكها استفاده می شود كه یكی از كاربردی ترین آنها تكنیك تحلیل پوششی داده ها (DEA ) است . این تكنیك مبتنی بررویكرد برنامه ریزی خطی است كه هدف اصلی آن ، مقایسه و ارزیابی تعدادی از واحدهای تصمیم گیرنده مشابه است كه مقدار ورودیهای مصرفی و خروجیهای تولیدی متفاوتی دارند . اما استفاده از این تكنیك معمولاً موجب تعداد شعب كارا می شود كه عملاً نیاز به روشهای دیگری را در جهت رتبه بندی این شعب كارا الزامی می نماید . مسأله تعداد شعب كار ا زمانی رخ می دهد كه تعداد ورودیها و خروجیهای مدل نسبت به تعداد واحدهای مورد ارزیابی از رابطه معنی داری برخوردار باشد . برای رفع این نقیصه ، سعی می شود با تركیب ورودیها یا خروجی ها ی مشابه ، تعداد آنها را كاهش داد. همچنین استفاده از این تكنیك ممكن است سبب توزیع غیر واقعی وزن به ورودیها و خروجیهای مدل شود . به عبارت دیگر این تكنیك مجاز است به یك داده كم اهمیت ، وزن زیادی دهد ( وبالعكس )، به گونه ای كه میزان كارایی محاسبه شده برای واحد تحت بررسی حداكثر گردد. به علاوه ممكن است وزنهای نهایی بدست آمده برای ورودیها و خروجیها مورد قبول مدیریت نباشد . لذا در این تحقیق، برای رفع این مشكل ، پس از شناسایی شاخصهای ورودی و خروجی مدل، نظر خبرگان در رابطه با اهمیت نسبی شاخصهای ورودی و خروجی ، در تكنیك تحلیل پوششی دادها ملحوظ می گردد. اما از آنجا كه نظر كارشناسان بصورت دقیق و قطعی نمی باشد، لذا از مفاهیم و اوزان فازی در سنجش اندازه كارایی و محدود كردن اوزان و خروجیها استفاده شده است .

در این تحقیق از یكی از مدلهای پایه ای تكنیك تحلیل پوششی داده ها مدل ( CCR ورودی محور) به سه صورت زیر استفاده شده و در نهایت نتایج حاصل از اجرای این سه مدل با مقایسه شده است :

1-مدل متعارف CCR ورودی محور ، با تركیب داده های همجنس برمبنای یك معیار ارزشی مشترك .

3-مدل متعارفCCR ورودی محور، با تركیب داده های همجنس برمبنای اوزان فازی گروهی .

4-مدل غیر متعارف CDR ورودی محور ، با تركیب داده های همجنس برمبنای اوزان فازی گروهی واعمال اوزان فازی تقریبی برای ورودیها و خروجیها .

همچنین در این تحقیق كارایی شعب بانك كشاورزی استان اصفهان ، با استفاده از مدل CCR خرو جی محور محاسبه شده و پس از شناسایی شعب ناكارا ، راهكارهایی در خصوص بهبود كارایی این شعب ، با درنظر گرفتن ماهیت خروجی محور مدل ارائه گردیده است .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله ارزیابی كارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله ارزیابی كارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
کارایی شعب بانک کشاورزی;ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی;بانک کشاورزی اصفهان

روش تحقیق اندازه گیری و مقایسه كیفیت ارائه خدمات بانكی به مشتریان با رویكرد فازی رشته بازاریابی و امور مالی doc

مطالعات و پژوهش‌هایی كه طی دو دهه اخیر در رابطه با علل موفقیت شركت‌ها و مؤسسه‌های موفق جهان بعمل آمده است، حكایت از آن دارد كه انتظارات مشتری از كیفیت خدمت‌رسانی در این سازمان‌ها به مثابه یك موضوع استراتژیك مطرح بوده و تمامی فعالیت‌های سازمان در جهت تامین آن هماهنگ می‌شود

به صفحه دریافت روش تحقیق اندازه گیری و مقایسه كیفیت ارائه خدمات بانكی به مشتریان با رویكرد فازی خوش آمدید.

امیدواریم که روش تحقیق اندازه گیری و مقایسه كیفیت ارائه خدمات بانكی به مشتریان با رویكرد فازی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات روش تحقیق اندازه گیری و مقایسه كیفیت ارائه خدمات بانكی به مشتریان با رویكرد فازی را در زیر مشاهده می کنید.

مطالعات و پژوهش‌هایی كه طی دو دهه اخیر در رابطه با علل موفقیت شركت‌ها و مؤسسه‌های موفق جهان بعمل آمده است، حكایت از آن دارد كه انتظارات مشتری از كیفیت خدمت‌رسانی در این سازمان‌ها به مثابه یك موضوع استراتژیك مطرح بوده و تمامی فعالیت‌های سازمان در جهت تامین آن هماهنگ می‌شود

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 30 کیلو بایت

روش تحقیق اندازه گیری و مقایسه كیفیت ارائه خدمات بانكی به مشتریان با رویكرد فازی

مقدمه

مطالعات و پژوهش‌هایی كه طی دو دهه اخیر در رابطه با علل موفقیت شركت‌ها و مؤسسه‌های موفق جهان بعمل آمده است، حكایت از آن دارد كه انتظارات مشتری از كیفیت خدمت‌رسانی در این سازمان‌ها به مثابه یك موضوع استراتژیك مطرح بوده و تمامی فعالیت‌های سازمان در جهت تامین آن هماهنگ می‌شود. بنابراین كیفیت بعنوان مهمترین معیار برتری در بازار رقابت مطرح شده و نقش تعیین‌كننده آن در حفظ موقعیت رقابتی و توان ادامه حیات اقتصادی سازمان‌ها كاملاً محرز شده است.

در این میان، خدمات نسبت به كالاها و محصولات تولیدی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردارند. بنابراین بحث كیفیت خدمات نیز به همان اندازه پیچیده است. وقتی صحبت از كیفیت كالا به میان می‌آید بلافاصله در ذهن افراد، مشخصات فنی كالا، قابلیت دوام و … شكل می‌گیرد، اما میان كیفیت خدمات و كیفیت كالا همان قدر فاصله است كه بین كالا و خدمت فاصله وجود دارد.

معمولاً محیط كسب‌و‌كار خدماتی در شرایط نامطمئن و مبهم می‌باشد؛ از طرف دیگر، انتظارات مشتری از خدمت و ادارك او، مفاهیمی مبهم، گنگ و پیچیده هستند؛ لذا در چنین شرایطی توانایی كمی‌سازی متغیرها و پدیده‌ها به شدت كاهش می‌یابد و ارزیابی آنها به شدت كیفی و فازی می‌شود. این متغیرها را می‌توان با استفاده از تئوری مجموعه‌های فازی صورت‌بندی نمود. بطور كلی تئوری مجموعه‌های فازی[1] تحلیل شرایطی از تجزیه‌و‌تحلیل و تصمیم‌گیری است كه داده‌های جمع‌آوری شده از نوع مبهم[2] و سربسته[3] می‌باشند. مهمترین خصوصیت این تئوری نزدیك‌كردن منطق ریاضی به منطق انسانی است. بدین ترتیب سیستم‌ها و مدل‌های طراحی‌شده بر اساس منطق فازی، هوشمند‌تر عمل می‌كنند.

در كسب‌و‌كار خدماتی، بویژه صنعت بانكداری، كیفیت خدمات و ادراك مشتریان از آن نقش بسیار مهمی در رضایت مشتری و وفاداری آن ایفاء می‌نماید. با توجه به اهمیت كیفیت خدمت‌رسانی در صنعت بانكداری، در این تحقیق در نظر است تا ضمن شناسایی و تعریف معیارهای كیفیت خدمات در صنعت بانكداری و تعیین اهمیت هر یك از این معیارها، مدلی كمی جهت ارزیابی كیفیت خدمات ارائه نمود؛ به عبارت دیگر چگونه می‌توان از قابلیت‌های تئوری فازی و روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM)[4] در ارزیابی و مقایسه شعب بانك از نظر كیفیت ارائه خدمات، استفاده نمود.

بطور كلی، این تحقیق به ارزیابی و مقایسه شعب بانك كشاورزی (شعب مركزی و اصلی شهر تهران) از نظر كیفیت خدمات بانكی با رویكرد فازی پرداخته است و یافته‌های آن در قالب موارد زیر بدست آمده است:

  • شناسایی معیارها و مؤلفه‌های كیفیت خدمات بانكی
  • بدست‌آوردن میزان اهمیت هر یك از معیارها
  • رتبه‌بندی شعب مورد بررسی از نظر معیارهای كیفیت خدمات با توجه به نظرات مشتریان
  • بدست‌آوردن یك بنچ مارك (شعبه برتر) از طریق ریاضی به منظور محك زدن آلترناتیوها (شعب)
  • شناسایی و بررسی نقاط قوت و ضعف هر یك از آلترناتیوها (شعب) در هر یك از شاخص‌ها (معیارهای كیفیت)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق اندازه گیری و مقایسه كیفیت ارائه خدمات بانكی به مشتریان با رویكرد فازی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش تحقیق اندازه گیری و مقایسه كیفیت ارائه خدمات بانكی به مشتریان با رویكرد فازی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقایسه كیفیت ارائه خدمات بانكی;ارائه خدمات بانكی;خدمات بانكی به مشتریان با رویكرد فازی

مقاله ارزیابی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بانک کشاورزی برسپرده گذاری درحسابهای قرض الحسنه پس انداز رشته بازاریابی و امور مالی doc

درمحیط نامطمئن و رقابتی امروزی، شركت‌هایی موفق خواهند بود كه نسبت به تحولات سریع بازار، رقبا، نظام‌های توزیع، رسانه‌های جمعی و فن‌آوری جدیدی كه در محیط آنها رخ می‌دهد بینش و آگاهی بیشتری به دست آورند و بتوانند به طور مؤثر، اهداف، محصولات و خدمات شركت و مزیت رقابتی خود را به مشتریان بازار هدف بشناسانند به علاوه از طریق آگاهی‌دادن از وجود محصول یا خ

به صفحه دریافت مقاله ارزیابی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بانک کشاورزی برسپرده گذاری درحسابهای قرض الحسنه پس انداز خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله ارزیابی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بانک کشاورزی برسپرده گذاری درحسابهای قرض الحسنه پس انداز همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله ارزیابی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بانک کشاورزی برسپرده گذاری درحسابهای قرض الحسنه پس انداز را در زیر مشاهده می کنید.

درمحیط نامطمئن و رقابتی امروزی، شركت‌هایی موفق خواهند بود كه نسبت به تحولات سریع بازار، رقبا، نظام‌های توزیع، رسانه‌های جمعی و فن‌آوری جدیدی كه در محیط آنها رخ می‌دهد بینش و آگاهی بیشتری به دست آورند و بتوانند به طور مؤثر، اهداف، محصولات و خدمات شركت و مزیت رقابتی خود را به مشتریان بازار هدف بشناسانند به علاوه از طریق آگاهی‌دادن از وجود محصول یا خ

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 37

حجم فایل: 38 کیلو بایت

مقاله ارزیابی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بانک كشاورزی برسپرده گذاری درحسابهای قرض الحسنه پس انداز

– مقدمه

درمحیط نامطمئن و رقابتی امروزی، شركت‌هایی موفق خواهند بود كه نسبت به تحولات سریع بازار، رقبا، نظام‌های توزیع، رسانه‌های جمعی و فن‌آوری جدیدی كه در محیط آنها رخ می‌دهد بینش و آگاهی بیشتری به دست آورند و بتوانند به طور مؤثر، اهداف، محصولات و خدمات شركت و مزیت رقابتی خود را به مشتریان بازار هدف بشناسانند. به علاوه از طریق آگاهی‌دادن از وجود محصول یا خدمت جدید، ایجاد تصویر مثبت از شركت در اذهان مشتریان، ایجاد رجحان و برتری نسبت به یك نام تجاری و متقاعدكردن مشتریان به خرید كالا اقدام و نسبت به برقراری ارتباط مستمر و دائمی با مشتری اقدام نمایند. سرانجام، شركت‌هایی موفق خواهند بود كه رضایت مشتریان خود را بیشتر تامین كنند. رسالت واقعی بازاریابان، درك نیازها و خواسته‌های مشتریان و ارائه راهكارهایی است كه رضایت مشتریان را در پی داشته باشد. شركت‌های آگاه، شركت‌هایی هستند كه صرفاً به دنبال فروش نباشند، بلكه باید رضایت بلندمدت مشتریان را از طریق كیفیت و خدمات برتر، همراه با فایده، وجهه همت خود قراردهند.

یكی از ابزارهای بازاریابی كه در صورت اجرای موفق و مؤثر می‌تواند منجر به نایل‌شدن به اهداف فوق گردد، تبلیغات (Advertising) است؛ همه ساله هزینه‌های گزافی صرف تبلیغات شركت‌ها می‌شود، ولی به دلیل عدم استفاده صحیح و كارآ از شیوه‌ها و فنون تبلیغات و دیگر روش‌های ترفیع (promotion)، بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها به هدر می‌رود. امروزه، همچنان كه بسیاری از شركت‌های موفق هم دریافته‌اند، كسب شهرت و اعتبار بسیار دشوار و از دست دادن آن بسیار آسان است همچنین در محیط رقابتی بازارهای امروزی، هزینه تبلیغات از طریق رسانه‌ها در حال افزایش و همزمان، اثربخشی این تبلیغات به علت رقابت شدیدی كه بین عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات مختلف و یا مشابه وجود دارد، درحال كاهش یافتن است. این بیانگر آن است كه ساختار و محتوای پیام‌های تبلیغاتی و نیز رسایی و فراوانی آنها، در اثربخشی تبلیغات تاثیرچشمگیری دارد (بهمن فروزنده، 1379).

در بین انواع ابزارها و رسانه‌های تبلیغاتی، تلویزیون به عنوان رسانه‌ای كه می‌تواند افراد بسیاری را به وسیله امواج شبكه‌های مختلف تحت پوشش قراردهد، نفوذی شدید در خانواده دارد. هر فردی می‌تواند تاثیر عظیم تلویزیون را بر روی زندگی افراد دیگر ملاحظه نماید. تلویزیون در مقایسه با دیگر وسایل ارتباط جمعی، بر حیات مادی و معنوی تك‌تك افراد جامعه از هر گروه سنی، تحصیلی و شغلی تاثیر فراوان‌تری دارد. یكی از دلایلی كه باعث شكل‌گیری چنین خصوصیتی در تلویزیون می‌گردد، خاصیت سمعی و بصری بودن تلویزیون و وجود عامل حركت در این رسانه جمعی است (علی میرسعید قاضی1371). بانك‌ها از مؤسساتی هستند كه تحت تاثیر فشارهای ناشی از عوامل محیطی، وجود رقبای فراوان و ایجاد حق انتخاب بیشتر برای مشتری، به تبلیغات و انواع دیگر روش‌های ترفیعی (نظیراهدای جوایز در قرعه‌كشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز) روی آورده و همه‌ساله هزینه‌های فراوانی را در این زمینه صرف می‌كنند. بنابراین كسب آگاهی از میزان و چگونگی اثربخشی هزینه‌های صرف‌شده در بخش تبلیغات و سیستم ترفیع جهت جذب سپرده‌ها، برای بانك‌ها اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر در راستای بررسی این موضوع در بانك كشاورزی انجام شده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله ارزیابی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بانک کشاورزی برسپرده گذاری درحسابهای قرض الحسنه پس انداز ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله ارزیابی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بانک کشاورزی برسپرده گذاری درحسابهای قرض الحسنه پس انداز – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تاثیر تبلیغات تلویزیونی بانك كشاورزی ;تاثیر تبلیغات تلویزیونی ;بانک كشاورزی