خانه / آمار

آمار

بررسی نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان دوره متوسطه رشته آمار doc

در این تحقیق آماری با بررسی ها و جمع آوری اطلاعات فراوان از دانش آموزان مدارس مختلف در سطح شهرستان ورامین کوشیدیم تا نقش و تأثیر معلم تربیت بدنی را در رشد و باورهای دانش آموزان دوره ی متوسطه مشخص کنیم و با روش های آماری مختلف به انجام این امر پرداختیم

ادامه مطلب