خانه / تربیت بدنی / مقاله تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال رشته تربیت بدنی docx
مقاله تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

مقاله تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال رشته تربیت بدنی docx

به صفحه دریافت مقاله تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 90

حجم فایل: 1.204 مگا بایت

مقاله تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

مقدمه ………………………………………. 3

بیان مسئله…………………………………… 5

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………… 7

هدف های پژوهش………………………………… 7

فرضیه های پژوهش………………………………. 8

پیش فرض های پژوهش…………………………….. 8

محدودیت های پزوهش…………………………….. 8

تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش………………….. 9

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه ………………………………………. 12

مبانی نظری پژوهش……………………………… 12

فیزیولوژی بسکتبال…………………………….. 12

حداکثر اکسیژن مصرفی…………………………… 14

اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال………………….. 15

میزان درک فشار……………………………….. 16

انباشتگی اسید لاکتیک…………………………… 16

سرعت دفع اسید لاکتیک…………………………… 17

کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت………………….. 17

مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا………….. 18

مفهوم ضربان قلب بالا…………………………… 24

مفهوم فشار خون بالا……………………………. 25

مفهوم دقت……………………………………. 26

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه ………………………………………. 31

روش پژوهش……………………………………. 31

جامعه آماری پژوهش…………………………….. 31

متغیرهای پژوهش……………………………….. 31

متغیرها مستقل………………………………… 31

متغیرهای وابسته………………………………. 32

ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش …. 33

اندازه گیری ویژگی های بدنی…………………….. 33

نحوه جمع آوری اطلاعات………………………….. 34

افزایش غلظت لاکتات خون…………………………. 35

افزایش ضربان قلب……………………………… 35

افزایش فشار خون………………………………. 35

روشهای آماری…………………………………. 35

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش

مقدمه……………………………………….. 38

آمار توصیفی………………………………….. 39

تجزیه و تحلیل داده ها…………………………. 39

بررسی توصیفی داده ها………………………….. 41

آمار استنباطی………………………………… 48

بررسی فرضیه ها……………………………….. 49

آزمون فرضیه ها……………………………….. 51

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………….. 55

خلاصه پژوهش…………………………………… 55

بحث و نتیجه گیری……………………………… 57

پیشنهاد برخاسته از پژوهش………………………. 60

پیشنهاد های پژوهش…………………………….. 61

منابع……………………………………….. 62

فارسی……………………………………….. 62

خارجی……………………………………….. 63

پیوست ها

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-3 پژوهشهای انجام شده در خارج کشور………… 28

جدول 1-4 – میانگین، سن، قد، وزن، درصد چربی،VO2MAX، EPI آزمودنی ها 39

جدول 2-4- پست بازیکنان بسکتبال ………………… 40

جدول 3-4- سابقه بازی بازیکنان بسکتبال…………… 40

جدول 4-4 – مقایسه میانگین ضربان قلب پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی……………………………………….. 43

جدول 5-4 – مقایسه میانگین فشار خون پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی……………………………………….. 44

جدول 6-4 – مقایسه میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی………………………………… 46

جدول 7-4 – آزمون کلموگرو اسمیرنف پیش آزمون آزمودنی ها 48

فایل مفید دیگر:  تحقیق در مورد سلسله زندیه رشته تربیت بدنی

جدول 8-4 – آزمون کلموگرو اسمیرنف پس آزمون آزمودنی ها 49

جدول 9-4 – آزمون کلموگرو اسمیرنف پرتاب آزاد موفق پیش و پس آزمون گروه کنترل و تجربی………………………………… 50

جدول 10-4 – میانگین متغییر های وابسته پرتاب های آزاد موفق پس آزمون در گروه کنترل و تجربی……………………………. 50

جدول 11-4 – آزمون برابری واریانس های پس آزمون پرتاب آزاد موفق در گروه کنترل و جربی…………………………………. 50

جدول 12-4 – الف: تاثبر تغییرات غلظت لاكتات خون بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال……………………………………………. 51

جدول 13-4- ب: تاثبر تغییرات ضربان قلب بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال 52

جدول 14-4- ج: تاثبر تغییرات فشار خون بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال 53

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

شکل 1-4 – مقایسه میانگین سن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی 41

شکل 2-4 – مقایسه میانگین قد آزمودنی در گروه کنترل و تجربی 41

شکل 3-4 – مقایسه میانگین وزن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی 41

شکل 4-4 – مقایسه میانگین VO2MAXآزمودنی در گروه کنترل و تجربی 42

شکل 5-4 – مقایسه میانگین EPI آزمودنی در گروه کنترل و تجربی 42

شکل 6-4 – میانگین ضربان قلب پیش آزمون گروه کنترل و تجربی 43

شکل 7-4 – میانگین ضربان قلب پس آزمون گروه کنترل و تجربی 44

شکل 8-4 – میانگین فشار خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی 45

شکل 9-4 – میانگین فشار خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی 45

شکل 10-4 – میانگین غلظت لاکتات خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی 46

شکل 11-4 – میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی 47

پیوست ها

پیوست شماره 1- پرسشنامه اطلاعات فردی- پزشکی، سوابق ورزشی

پیوست شماره 2- رضایت نامه گروه تجربی و کنترل

پیوست شماره 3- پروتکل نحوه اندازه گیری غلظت لاکتات خون در آزمایشگاه

پیوست شماره 4- پروتکل اندازه گیری تست شاتل ران

پیوست شماره 5- پروتکل اندازه گیری تست پله هاروارد

پیوست شماره 6- برآورد درصد چربی مردان از طریق جمع چربی زیر پوستی

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقاله تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال; تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

همچنین ببینید

روش تحقیق بررسی آسیبهای ورزشی و علل اصلی این آسیبها در دانشجویان رشته تربیت بدنی doc

هدف ازاین تحقیق بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها در دانشجویان دانشکده فنی امام خمینی (ره) ودانشگاه آزاد (سماء)سبزوار در درس تربیت بدنی عمومی می باشد که درخرداد ماه 1386 از60 نفر ازدانشجویان ورودی 83 و40 تن ازدانشجویان ورودی 84 به عمل آمده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *