روش تحقیق و مبانی نظری خود پنداره افژول رشته روانشناسی و علوم تربیتی doc

نسان موجودی است كه در اجتماع بدنیا می آید و همین دنیا آمدن یعنی با چند نفر زیستن و اجتماعی شدن او ارزشها ، ملاكها و رفتارها را یاد می گیرد و این روند برایش مزایایی دارد ، لیكن نكته مهم اینجاست كه این روند همیشه ارمغان آور نیست

به صفحه دریافت روش تحقیق و مبانی نظری خود پنداره افژول خوش آمدید.

امیدواریم که روش تحقیق و مبانی نظری خود پنداره افژول همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات روش تحقیق و مبانی نظری خود پنداره افژول را در زیر مشاهده می کنید.

نسان موجودی است كه در اجتماع بدنیا می آید و همین دنیا آمدن یعنی با چند نفر زیستن و اجتماعی شدن او ارزشها ، ملاكها و رفتارها را یاد می گیرد و این روند برایش مزایایی دارد ، لیكن نكته مهم اینجاست كه این روند همیشه ارمغان آور نیست

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل: 85 کیلو بایت

مقدمـه:

انسان موجودی است كه در اجتماع بدنیا می آید و همین دنیا آمدن یعنی با چند نفر زیستن و اجتماعی شدن . او ارزشها ، ملاكها و رفتارها را یاد می گیرد و این روند برایش مزایایی دارد ، لیكن نكته مهم اینجاست كه این روند همیشه ارمغان آور نیست . ارتباطات ، محیط ، فرهنگ ،خانواده و … همه دست به دست هم داده و چرخه ای ایجاد می كند كه بصورت اختلال در شخصیت[1] خودنمایی می كند ( كریمی ، 1372 ) . ویژگیهای شخصیت آدمی تحت تاثیر عوامل زیستی، ارثی و محیطی است . تجارب مشترك در یك فرهنگ ،خرده فرهنگ و تجارب مختص فرد در تعامل با آمادگیهای فرد ، شخصیت را شكل می دهند ( اتكینسون ، هیلگارد، 1369 ) . از دیدگاه شامبیاتی ( 1371 ) یكی از ابعاد شخصیت ، شخصیت ضد اجتماعی[2] است كه نه تنها برای فرد معضل است كه یكی از معیارهای بزرگ جامعه محسوب می شود . افرادی كه دارای چنین شخصیتی هستند ، می توانند دچار انحراف اجتماعی[3] و بزهكاری[4] گردند .

بزهكاری قدمتی برابر حیات آدمی دارد و تنها به دنیای امروزی اختصاص ندارد بطوریكه در غارها و مقبره های مصری جملاتی مبنی بر عدم اطاعت فرزندان از والدین مشاهده شده است و جوامع بشری نیز از دیرباز رویای دست یافتن به جامعه ای آرمانی را در سر می پرورانده اند و در این راستا علوم مختلف ایجاد شد و زندانها ، ندامتگاهها و كانون های اصلاح و تربیت ساخته شد و اینچنین تلاش برای شناسایی شخصیت بزهكارانه ادامه یافت ( كواراسوس ، 1367 ) . شخصیت بزهكارانه كه با انحراف اجتماعی خود را نشان می دهد می تواند یكی از روندهای شكل گیری غیر عادی یك شخصیت باشد و لزوما نیز با انحراف اجتماعی نیست و می تواند پنهان نیز باشد .

شولت مشكلات رفتاری بزه دیدگان را در دو گروه سندرم طبقه بندی می كند . اولین گروه آن دسته از رفتارهایی را شامل می شود كه توسط دنیای بیرونی تعیین شده و به بزه دیدگانی تعلق دارد كه نه به خاطر شخصیت بزهكارانه كه بعلت شرایط خاص محیطی و بیشتر بصورت اتفاقی و یا درگیری قانونی ، بزهكار شناخته شده اند . دومین گروه شامل رفتارهایی می شود كه توسط خود شخص و دنیای درونی او تعیین شده و به بزه دیدگانی تعلق دارد كه بزهكاری در آنها نهادینه شده و در شكل گیری شخصیت آنها اختلال وجود داشته و بزهكاری برای آنها یك صفت است و منشا عمده رفتاری آنان درونی است نه بیرونی(رپوی لا،1992). آنچه كه در این دو گروه برای نگارش مهم است ارزیابی گروه دوم است و جالب آنكه تفكیك بین این دو گروه در تمامی مراحل شناخت ، ارزیابی ، درمان و یا مراحل قضایی قانونی بسیار مهم است درحالیكه دیده می شود این دو گروه به یك عنوان بزهكار شناخته می شوند و تحقیقات نیز با انجام پرسشنامه هایی به كشف و توصیف علل می پردازند كه شاید بتوان تمامی آنها را در دو عامل فردی (جسمی و ذاتی،اختلالات روانی،اختلاالت شخصیت و اکتسابی)و عامل عمومی(محیط اجتماعی ،جغرافیایی،اقتصادی و سیاسی) خلاصه نمود.لیكن كمتر به شناسایی ، تشخیص و جداسازی پرداخته شده است درحالیكه روند حمایت ، درمان ومسایل قضایی دو گروه پس از شناسایی كاملا متفاوت است .

هر علمی بطور كلی از یكسری مفاهیم یا سازه های نظری و رابطه ای بین این مفاهیم تشكیل می شود ، اما واقعیت آن است كه تا وقتی كه مفاهیم نظری قابل اندازه گیری یا كمی شدن نباشد ، كشف قوانین و روابط علمی بمنظور پیش بینی پدیده ها امكان پذیر نیست ( براهنی ، 1371 ) . شخصیت بزهكارانه و انحرافات اجتماعی ناشی از آن نیز نمی تواند خارج از این اصل مورد تفحص قرار گیرد . بنابراین اندازه گیری[5] و ارزیابی این نوع شخصیت گام اول تبیین علمی بزه دیدگان است . مرحوم براهنی (1371 ) از قول لرد كلوین می گوید :”اگر بتوانید آنچه را كه درباره اش صحبت می كنید ، اندازه بگیریدو آنرا بصورت كمی بیان كنید ، میتوانید مدعی باشید كه درباره آن چیزی می دانید “ .

جهت اندازه گیری شخصیت از آزمون های متفاوتی استفاده می شود كه پر استفاده ترین آنها پرسشنامه شخصیتی است. در ایران نیز برای شناخت هرچه بیشتر شخصیت بزه دیدگان ، از آزمون های شخصیتی زیادی استفاده شده است كه به وضوح در پایان نامه ها و تحقیقات انجام شده در این خصوص ملاحظه می شود . این آزمونهای استفاده شده یا از نوع خودساخته بوده و یا از پرسشنامه های شخصیتی كمك گرفته شده است . لیكن نكته مهم اینجاست كه شخصیت بزهكارانه و انحرافات اجتماعی مربوطه متاثر از فرهنگ اجتماعی هر كشوری است ، بنابراین شخصیت بزه دیدگان ایرانی نیز با خصوصیات و شرایط فرهنگی – اجتماعی كشور ایران گره خورده است و بعلت همین ارتباط تنگاتنگ است كه برای شناخت و ارزیابی شخصیت بزه دیده ایرانی باید از یك آزمون كاملا تخصصی بزهكاری و با نمرات هنجار ایرانی استفاده شود درحالیكه ابزارهای استفاده شده در اكثر تحقیقات مربوطه دارای نمرات هنجار ایرانی نبوده و یا اصلا عمومی بوده و بصورت تخصصی به بزه دیدگان اختصاص نداشته است .

دراین تحقیق تلاش گردیده که رابطه خودپنداره، بربزهکاری جوانان ونوجوانان کانون اصلاح وتربیت اهواز را با استفاده از تست خود پنداره راجرزکه در دوفرم (الف و ب) می باشد بررسی نماید.در این فصل موضوع تحقیق،بیان مسئله،اهمیت فایده تحقیق،هدف تحقیق،فرضیه ها و تعارف مفاهیم واژه ها عنوان میشود.

بیان مسئـله:

در پی جوابگویی به این سوال هستیم كه آیارابطه خود پنداره بر بروز بزهکاری نرمال و طبیعی است یا اینكه خود پنداره آنها طبیعی و ضعیف است .البته این مقایسه با جوانان ونوجوانان بزهکارانجام می گیرد یعنی اینكه خود پنداره در جوانان ونوجوانان بزهکاربررسی می شود و اگر اختلاف معنی داری ملاحظه شود قضیه را دنبال می كنیم كه آیا اختلاف ناشی ازخودپنداری یا متغیر دیگری است و اگر اختلاف معنی دار نبوده پس بزهکاری در خود پنداره تاثیری نداشته است در توضیح بیشتر خود پنداری به معنای نگرش ادراك و برداشتی است كه شخص از خود دارد . محور اصلی این پندار عبارت است از نام شخص ، احساسش نسبت به اندام و بدن خود، تصور كل بدن ، جذبیت و من، در این تحقیق متغیری است كه به وسیله مقیاس خود پنداری را جرز سنجیده می شود.

اهمیت و فایده تحقیق:

با توجه به شواهد و تحقیقات به عمل آمده و تجارب می بینیم كه كودكان از لحاظ توانائیهای ذهنی یكسان نیستند و هر یك از آنان نیازمند روش و برنامه آموزشی خاص هستند در این تحقیق جوانان ونوجوانان بزهکاری كه از نظر استعداد و توانائیهای ذهنی در سطح بالاتری هستند مد نظر قرار گرفته اند و از روشهای آموزشی كه برای آنان به كار می برند. توجه شده است بدین ترتیب كه جوانان ونوجوانان بزهکاری كه استعداد بالائی دارند چگونه خودپنداره ای دارند.آیا خود پنداره نرمال دارند یا بر عكس خود پنداره ای غیر طبیعی و ضعیف دارند و اگر اثبات شود كه خود پنداره ضعیف دارند به بیانی دیگر نسبت به توانائیهای خود با نظری منفی می نگرند. و تفكر آنان بین آنچه كه هستند، و آنچه كه باید باشند، خیلی فاصله باشد.پس در پی آن باشیم كه روش مناسبی انتخاب كنیم .این هدف از آنجا منشاء می شود كه عده ای معتقدند عوارض منفی از جمله ناسازگاریهای رفتاری واجتماعی ناشی خودپنداری فردنسبت به خوداست.واگراین عوارض منفی درواقع عوارض ناشی ازخودپنداری هستند. میخواهیم دریابیم،ومطمئن شویم، كه ازخودپنداره غیر طبیعی وضعیف آنان منشاء می شود یا نه ؟


1- personality

2- Antisocial Personality

3- Social Deviation

4-Delinquency

5-Measuremen

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق و مبانی نظری خود پنداره افژول ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش تحقیق و مبانی نظری خود پنداره افژول – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
خود پنداره افژول ;اختلالات روانی;اختلاالت شخصیت و اکتسابی;عامل عمومی;مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود پنداره;پیشینه تحقیق خود پنداره;مبانی نظری خود پنداره

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *