خانه / حقوق / بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران رشته حقوق ppt
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران رشته حقوق ppt

به صفحه دریافت بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران را در زیر مشاهده می کنید.

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 230

حجم فایل: 301 کیلو بایت

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی……

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی………………………………..

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5……………………………………….

مبحث : دوم : تاریخچه …………………….

مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم ………….

گفتار اول : عنصر قانونی …………………

گفتار دوم : عنصر مادی…………………………………………….

بند اول : شرایط مقدماتی…………………………………………

1. ضرورت وجود جرم قبلی……………….

2. خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم ………

3. خصوصیات مرتكب جرم………………………………………..

بند دوم: عمل مرتكب ……………………..

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم ………..

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها…….

1-1 تصفیه پول……………………….

2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول………….

3-1 معاملات كلان از طریق نزدیكان…………

4-1 وام های صوری و دروغین…………….

5-1 اسمور فینگ ……………………..

6-1 استفاده از بانكهای كارگزار…………

7-1 نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند

8-1 بهشتهای مالیاتی…………………

.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی

1-2 حواله …………………………..

2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار

3-2 استفاده از مؤسسات بیمه …………..

.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی

1-3 قاچاق پول……………………………………………….

فایل مفید دیگر:  تحقیق جامع حقوقی معاذیر معاف کننده از مجازات رشته حقوق docx

2-3 استفاده از كازینوها………………

3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه……..

4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات

5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای ………….

بند چهارم : مراحل پولشویی………………..

1. مرحله جایگزینی………………………………………………..

2. مرحله لایه گذاری……………………………………………….

3. مرحله ادغام………………………………………………………

بند پنجم : نتیجه مجرمانه…………………

بند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشویی……….

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم……………….

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی………..

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری………….

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی…………………

گفتار اول: فراملی بودن ………………….

گفتار دوم : سازمان یافتگی ……………….

گفتار سوم: بدون قربانی بودن………………

مبحث سوم : میزان پولشویی………………..

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی…………..

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی…………

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی …………

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی….

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم ………

بخش دوم: مبارزه با پولشویی……………….

فصلاول :‌اقداماتانجامگرفتهدرسطحبینالمللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای

گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988……………..

گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال ……………..

گفتار سوم:‌كنوانسیون شورای اروپا ………….

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی

گفتار ششم :‌كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی.

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف

گفتار دوم : گروه اگمونت …………………

فصلدوم : راهكارهایارائهشدهبرایمبارزهباپولشویی

مبحث اول: راهكارهای تقنینی ………………

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی.

گفتار دوم :‌پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم …..

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی

مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری………..

گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی…..

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ……………

بند دوم : حفظ سوابق مالی …………………

بند سوم :‌ گزارش موارد مشكوك ………………

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای ………

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك

بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان …………

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تكالیف نظارتی ……….

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) …..

بند دوم :‌كنترل نقل و انتقال پول …………..

بند سوم :‌نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی ……..

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل ….

مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه ……

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ………….

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی…………….

مبحث چهارم :‌راهكارهای قضایی ……………..

گفتار اول:‌تسهیل كشف و اثبات جرم …………..

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت ……………..

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ..

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ……………

گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی ……….

بند اول : نیابت قضایی …………………..

بند دوم: احاله رسیدگی كیفری ……………..

بند سوم :‌انتقال محكومین …………………

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محكومین ……….

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………

فهرست منابع و مآخذ……………………..

پیوست

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ;جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

همچنین ببینید

روش تحقیق بررسی میزان آسیب اجتماعی در میان دانشجویان رشته حقوق doc

طی 20 سال گذشته جمعیت دو برابر شده ، نرخ میانگین رشد اقتصادی از 10 درصد در سال به 62 درصد تنزل کرده درآمد سرانه بیش از 40 درصد کاهش یافته ، نرخ بیکاری 52 برابر شده، بهره وری سرمایه متجاوز از 500 درصد کاهش یافته، بهره وری کل عوامل تولید نزدیک به 30درصد کاهش یافته ، سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نیم درصد تنزل کرده ، ریسک سرمایه گذاری به ط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *