خانه / حقوق / بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران رشته حقوق ppt
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران رشته حقوق ppt

به صفحه دریافت بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران را در زیر مشاهده می کنید.

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 230

حجم فایل: 301 کیلو بایت

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی……

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی………………………………..

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5……………………………………….

مبحث : دوم : تاریخچه …………………….

مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم ………….

گفتار اول : عنصر قانونی …………………

گفتار دوم : عنصر مادی…………………………………………….

بند اول : شرایط مقدماتی…………………………………………

1. ضرورت وجود جرم قبلی……………….

2. خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم ………

3. خصوصیات مرتكب جرم………………………………………..

بند دوم: عمل مرتكب ……………………..

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم ………..

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها…….

1-1 تصفیه پول……………………….

2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول………….

3-1 معاملات كلان از طریق نزدیكان…………

4-1 وام های صوری و دروغین…………….

5-1 اسمور فینگ ……………………..

6-1 استفاده از بانكهای كارگزار…………

7-1 نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند

8-1 بهشتهای مالیاتی…………………

.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی

1-2 حواله …………………………..

2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار

3-2 استفاده از مؤسسات بیمه …………..

.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی

1-3 قاچاق پول……………………………………………….

فایل مفید دیگر:  دانلود تحقیق قاچاق رشته حقوق zip

2-3 استفاده از كازینوها………………

3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه……..

4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات

5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای ………….

بند چهارم : مراحل پولشویی………………..

1. مرحله جایگزینی………………………………………………..

2. مرحله لایه گذاری……………………………………………….

3. مرحله ادغام………………………………………………………

بند پنجم : نتیجه مجرمانه…………………

بند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشویی……….

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم……………….

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی………..

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری………….

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی…………………

گفتار اول: فراملی بودن ………………….

گفتار دوم : سازمان یافتگی ……………….

گفتار سوم: بدون قربانی بودن………………

مبحث سوم : میزان پولشویی………………..

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی…………..

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی…………

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی …………

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی….

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم ………

بخش دوم: مبارزه با پولشویی……………….

فصلاول :‌اقداماتانجامگرفتهدرسطحبینالمللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای

گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988……………..

گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال ……………..

گفتار سوم:‌كنوانسیون شورای اروپا ………….

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی

گفتار ششم :‌كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی.

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف

گفتار دوم : گروه اگمونت …………………

فصلدوم : راهكارهایارائهشدهبرایمبارزهباپولشویی

مبحث اول: راهكارهای تقنینی ………………

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی.

گفتار دوم :‌پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم …..

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی

مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری………..

گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی…..

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ……………

بند دوم : حفظ سوابق مالی …………………

بند سوم :‌ گزارش موارد مشكوك ………………

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای ………

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك

بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان …………

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تكالیف نظارتی ……….

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) …..

بند دوم :‌كنترل نقل و انتقال پول …………..

بند سوم :‌نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی ……..

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل ….

مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه ……

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ………….

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی…………….

مبحث چهارم :‌راهكارهای قضایی ……………..

گفتار اول:‌تسهیل كشف و اثبات جرم …………..

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت ……………..

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ..

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ……………

گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی ……….

بند اول : نیابت قضایی …………………..

بند دوم: احاله رسیدگی كیفری ……………..

بند سوم :‌انتقال محكومین …………………

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محكومین ……….

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………

فهرست منابع و مآخذ……………………..

پیوست

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ;جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

همچنین ببینید

دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص رشته حقوق zip

دانلود مصادره اموال غیر منقول 112 ص تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص مقاله مصادره اموال غیر منقول 112 ص مصادره اموال غیر منقول 112 ص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *